XX-lecie /249 prac/

 • Ocena brak

  Codzienność przeobrażona w niecodzienność, czyli poszukiwanie czasu utraconego w "Sklepach cynamonowych" Brunona Schulza.

  Schulz patrzy na rzeczywistość oczami poety, wizjonera, dziecka, którego niezwykła wyobraźnia przemienia wszystko, co zwykłe w niezwykłe, w fantazję, marzenia, urojenia. Przemiana ojca w barwnego, egzotycznego ptaka może być wyrazem protestu przeciwko degradacji i unifikacji jednostki w nowoczesnym...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Katarzyna Dodano /09.03.2011 Znaków /2 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nastroje końca XIX w i początku XX w. , szukanie celu i sensu życia - D W U D Z I E S T O L E C I E M I Ę D Z Y W O J E N N E

  Człowiek stał się panem świata, sięgnął do najgłębszych tajemnic natury (teoria względności Einsteina, energia promieniotwórcza, zasada niepewności Heisenberga), zrewolucjonizował i ulepszył swoje życie (samochody, samoloty). Lecz z drugiej strony poczuł się niepewny wobec materii i kosmosu...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /2 309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - BOLESŁAW LEŚMIAN

  1. eksperymenty z językiem (liczne neologizmy) - tworzył czasowniki od rzeczowników i rzeczowniki od czasowników

  2. stosował wzory metryczne, zapożyczone z ludowych pieśni i ballad

  3. fantastyka, metafizyka (dziwne stworzenia)

  4. wszystko umiejscowione w przyrodzie, potrzeba kontaktu z Bogiem ( nota...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /986

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - BRONIEWSKI

  BRONIEWSKI

  Narodziny poezji rewolucyjnej (grudzień 1922r. pierwszy prezydent Polski Odrodzonej, G. Narutowicz - ginie, inflacja, zła sytuacja gospodarcza; wielonarodowościowy charakter państwa - Ukraińcy, Białorusini, Żydzi); radykalizacja młodzieży inteligenckiej

  Walka o nowy ład społeczny -...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /1 299

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - II AWANGARDA (LUBELSKA)

  II AWANGARDA (LUBELSKA) - katastroficzna, oparta bardziej na swego rodzaju klimacie intelektualnym, niż na jakiś wspólnych programach. Nieuporządkowana w poezji, złożona, chaotyczna; eksperymentowała. Nie da się jej przypisać żadnej szczególnej poetyki; poeci ci używali wielu technik, jedni np...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - AWANGARDA

  AWANGARDA

  1. dosłownie - przednia straż

  2. przen. grupa ludzi przodujących, torujących nowe drogi w jakiejś dziedzinie

  Awangarda Krakowska - Tadeusz Peiper (twórca hasła - Miasto, Masa, Maszyna), zakłada czasopismo Zwrotnica. Przeciwstawienie się Skamandrowi.

  Program:

  1. szydziła z natchnienia...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /teodor Dodano /09.03.2011 Znaków /1 203

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - F U T UR Y Z M

  F U T UR Y Z M

  Pojawił się na południu Europy (tam gdzie istniał imperializm i silne tendencje rewolucyjne) świat techniki - nowy symbol maszyny. Ojczyzna - Włochy. Przedstawiciele: Marinetti, po I wojnie światowej prąd ten przekształcił się w faszyzm

  Polska: Kraków i jego kluby Katarynka,"Gałka...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /1 551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Grupy Poetyckie Dwudziestolecia Międzywojennego - S K A M A N D E R

  Wpływ czynników politycznych.

  Odzyskanie przez Polskę niepodległości w 1918 r.

  W odrodzonym państwie zaistniały naturalne warunki do wszechstronnego rozwoju nauki i literatury.

  Istotna rola pokolenia pisarzy, ukształtowanych w kulturze modernizmu (prozaicy: Żeromski, Przybyszewski, Berent, Strug...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /olek Dodano /09.03.2011 Znaków /2 225

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Urszula Kochanowska" - streszczenie

          Poznaliście już Treny Jana Kochanowskiego, cykl uważany z arcydzieło sztuki poetyckiej. Utwory te bardzo silnie oddziaływały na wyobrażnię czytelników różnych czasów, różnych epok literackich. Jednym z poetów, na którym cykl Trenów wywarł niezwykłe wrażenie, był Bolesław Leśmian. Dał temu...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /gienek Dodano /08.03.2011 Znaków /3 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  "Tajfun" - streszczenie

          CZAS I MIEJSCE AKCJI: W 1919 roku Conrad napisał, że o historii z Tajfunu usłyszał przed laty jako o niedawnym wydarzeniu. Możemy zatem przyjąć, iż akcja utworu rozgrywa się w początkach XX wieku, dokładniejsze daty w tekście nie zostały podane. Także tylko na podstawie autora można...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /gienek Dodano /08.03.2011 Znaków /9 138

  praca w formacie txt

Do góry