XX-lecie /249 prac/

 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Nie ma sprzeczności między naturą a cywilizacją

  Godną uwagi próbą oswojenia maszyny było zniesienie sprzeczności między naturą a cy-wilizacją. Futuryści odkrywali schemat działania maszyny – w człowieku. I odwrotnie – wmaszynie dostrzegali energię żywiołów przyrody. Oczywiście –w wyobraźni poetyckiej, „naniby”. Człowiek to tylko aparat...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 558

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Kult cywilizacji

  „Gigantyczny i szybki rozrost form techniki i industrii jest niewątpliwie najbardziej istotnąpodstawą i kręgosłupem momentu współczesnego. Wytworzył on nową etykę, nową estetykęi nową realność. Wprowadzenie maszyny w życie człowieka jako elementu  n i e o d z o w n eg o, dopełniającego, musiało...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - „Słowa na wolności” i „język pozarozumowy”

  Poezja futurystyczna nie tylko opowiadała o naturze buszującej w ludzkim ciele, ale starałasię także wypowiedzieć naturę „nagą”, udzielić jej głosu w wierszach. Czytelnik powinien byłodnieść wrażenie, iż wiersze te zostały napisane „pod dyktando” natury, że są mową żywych,żywiołowych procesów...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /8 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Hymn do ciała

  Poezja futurystyczna to pochwała zmysłowego odczuwania świata, hymn do ciała, umiłowanie tego, co w człowieku biologiczne. Człowiek futurystów jest „cały z mięsa” (Obłok wspodniach Majakowskiego). Jego duchowe wnętrze, tak subtelnie i głęboko  analizowane wliteraturze dawnej, okazuje się uzależnione...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Futuryzm jako światopogląd (materialistyczny)

  Odwieczny problem filozofii: „co jest pierwotną siłą sprawczą świata, materia czy duch?”,w XX stuleciu nie stracił na aktualności. Interesował nie tylko myślicieli, ale i ludzi sztuki.Gwałtowne przeobrażenia życia społecznego wymagały wyjaśnień. Gdzie znajduje się źródłozmian? Gdzie tkwi energia...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Szczęśliwe jutro

  Jak będzie urządzony świat, ku któremu zdąża futuryzm? Przede wszystkim, odpowiadalijego twórcy, będzie to świat czytelny, zrozumiały dla każdego, odkłamany z „etykietek” (Ja-sieński). Znikną niepotrzebne komplikacje. Zatriumfuje prostota. Przedmioty i słowa odzy-skają jednoznaczność.

  Znów będzie...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /1 689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - „One jeszcze nie wiedzą”, Jasieński już wie

  Poeta, który opowiada się za futuryzmem, wierzy, że sztuka nie jest tworem jednostki, leczdziełem zorganizowanej zbiorowości. Jego zdaniem zbiorowości zadowolone z tradycyjnychkanonów piękna zawsze stanowią większość. Lecz istnieją także grupy małe, odważne – my-ślące o przyszłości. Jedynie one...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja futurystyczna - Kierunek dla zuchwałych

  Gdy rodzi się futuryzm, o Polakach jest jeszcze głucho. Co prawda w latach wojny prasadrukuje wiersze Jerzego Jankowskiego (1887 – 1941), które złożą się potem na Tram wpop-szek ulicy (1920), ale w czasach wojennych dziwne teksty prekursora futuryzmu rodzimego (zapisane nie tak, jak nakazuje ortografia, ale ...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /6 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Narodziny i rozwój futuryzmu

  Wymyślono go na Zachodzie. Główne założenia sformułował pisarz włoski Filippo To-masso Marinetti  (1876 – 1944) w manifeście ogłoszonym we francuskim czasopiśmie „LeFigaro” z 20 lutego 1909 roku. Nazwa futuryzm (z łacińskiego futurus – przyszły) była obiet-nicą – lub groźbą! – rozstania ze „starą”...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /2 643

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja kabaretowa - Nie tylko kabaret

  Iwaszkiewicz, Lechoń, Słonimski, Tuwim, Wierzyński. Na początku mogło się wydawać,że żywioł kabaretu pochłonie ich wszystkich. Z biegiem lat okazało się, że nie. Podstawowymproblemem dla poetów „Skamadra” była granica między kabaretem a Poezją przez duże P.

  Oddzielać Poezję (przeznaczoną dla...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Waldek9999 Dodano /28.04.2011 Znaków /3 431

  praca w formacie txt

Do góry