XX-lecie /249 prac/

 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Poznanie jako pragnienie

  Głęboko i wielostronnie przedstawiając Całość Bytu – poeta nie może umknąć najważniej-szemu z dylematów filozofii, a mianowicie, c z y  B y t (w e s p ó ł  z  N i e b y t e m) j e s t  po z n a w a l n y. Odważny wizjoner okazuje się filozofem ostrożnym. Jego odpowiedź (za-szyfrowaną w języku...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 992

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Nie tylko świat materialny

  „Uczłowieczenie” nie zna tu ani umiaru, ni granic! Zanim czytelnik Leśmiana zdołaoswoić się z myślą, że człowieka – jak pod mikroskopem – badają otchłanie, podglądająkwiaty, widzą budowle – już ma nową niespodziankę. Okazuje się, że ludzkim bytem są za-interesowani przybysze z zaświata, fantomy...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Kto jest człowiekiem, a kto młotem?

  Podstawowy problem, o którym Leśmian każe nam pamiętać, należy  do klasycznych dy-lematów filozofii: k i m  j e s t  c z ł o w i e k  w  o b l i c z u  p r z y r o d y? Bytujemy nagranicy dwóch rzeczywistości: tej, która nas stworzyła, i tej, którą stwarzamy sami. Czy przy-roda jest jedynie materiałem do...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Widzieć i wiedzieć

  Być człowiekiem – to w poezji Leśmiana – być postrzeganym przez Naturę. Lecz zjawiskaprzyrody nie zajmują się człowiekiem bezinteresownie! Mają w tym  c e l  p o z n a w c z y.Tak oto teoria istnienia (ontologia) spotyka się z teorią poznania (epistemologią). P r z y r o da w Łące i Napoju cienistym ...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /3 906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Przyroda z ludzką twarzą

  By przyroda mogła nas postrzegać, musi objawić się jako partner człowieka: obdarzonyżyciem psychicznym wcale nie mniej bogatym niż przeżycia zbiorowości ludzkich.Obraz „Przyrody z ludzką twarzą” pojawiał się w dziejach filozofii. Gotfried WilhelmLeibniz (1646 – 1716) przypisywał zdolność...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Nie współczesność: wieczność!

  Leśmian także stawiał znak równości między „być” i „być postrzeganym”. Ale na pytanie„przez kogo?” odpowiadał inaczej niż autorka Granicy. Zdaniem poety codzienność nie jest w stanie nas ocenić, gdyż roi się od pozorów i banałów. To, co o człowieku mówią inni, bywazawistne, naiwne, stronnicze, tak...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 686

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Dwudziestolecie pyta: co to znaczy „być”?

  „Być – znaczy być postrzeganym” – pisał filozof angielski  George Berkeley (1685 –1753). W Dwudziestoleciu ta myśl wydawała się coraz mniej jednoznaczna czy prostolinijna.Być postrzeganym, mówiono, to jeszcze nie wyjaśnia zagadki istnienia.

  Trzeba bowiem za-pytać: j e ż e l i  p o s t r z e g a n y m, t...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Niepoprawny istnieniowiec

  W niektórych wierszach Leśmiana dominuje perspektywa ontologiczna. Dzieje się takgłównie w liryce osobistej, gdzie  c e l e m  j e s t  d o z n a n i e  i s t n i e n i a – tak gwał-towne i mocne, że wszelkie inne troski, niepokoje, ambicje człowieka wydają się (przez mo-ment) nieistotne. To bywa czasem...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 648

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Dwa pytania

  Filozofia upodobała sobie słowa pochodzące jakby z powieści grozy lub z sensacyjnegoreportażu: „tajemnica”, „zagadka”, „tajniki”. Mówi się w pismach mężów uczonych o tajem-nicy istnienia (ulubione wyrażenie Witkacego), o zagadce bytu, o tajnikach umysłu.

  W dzie-jach filozofii dwa tajniki są odwieczne i...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Przygotowanie do odbioru treści filozoficznych

  Leśmian wiedział, że filozofia natrętnie atakująca swą terminologią czytelnika, który niemusi być znawcą, może go skutecznie zniechęcić. Dlatego bardzo ostrożnie poruszał emocjefilozoficzne – posługując się sygnałami więzi z filozofią. Były to  a l u z j e, c y t a t y (wiernelub częściowo...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 994

  praca w formacie txt

Do góry