XX-lecie /249 prac/

 • Ocena brak

  Poezja wobec religii - Trzy spojrzenia

  Problemy wiary, religii, Kościoła stawały się często zarzewiem płomiennych polemik. Po-ziom i styl wymiany zdań był mocno zróżnicowany: od błyskotliwych dysput nad subtelno-ściami życia duchowego – do zupełnie nieciekawych kłótni. Głos zabierali spadkobiercy XIX– wiecznego scjentyzmu (który...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 164

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - ...I przeciw rytmowi

  Praktyka pisarska Leśmiana świadczy o tym, że i on uświadamiał sobie niebezpieczeństwomonotonii, jaką niosą rytmy klasyczne. Powtarzalności przebiegów rytmicznych przeciwsta-wiał – w planie obrazowym – zaskoczenie, które czyniło tekst powiadomieniem nieprzewi-dywalnym. Oto początek wiersza  Z lat...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - W obronie rytmu

  Słowo w prozie jest przezroczyste, niewidoczne (jak człowiek w baśni o czapce – niewid-ce). Słowa języka poetyckiego stają się niemal bohaterami wiersza – na równi z postaciami ikrajobrazami. Tak twierdził Leśmian w swych esejach. Starym, ale wciąż najskuteczniejszymsposobem uwyraźnienia słowa...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Leśmianizmy

  Rozrastający się świat (i zaświat) wymaga rozrastającego się słownika. Nowe byty, ocalałez katastrof, odmienione w „zmylonych ścieżynach istnienia”, trzeba po nowemu ponazywać.Wedle Leśmiana w poezji rzeczownik pospolity staje się imieniem własnym. Przestaje byćokreśleniem jakiejś klasy zjawisk...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 586

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Filozofowanie śmiechem

  Czytelnicy Leśmiana pamiętają jego  c z a r n y  h u m o r, dzięki któremu zostaje poskro-miona – na moment – groza śmierci. W Dziejbie leśnej:

  Trup dziewczyny. Trup świeży. Skóra jeszcze gładka.

  Ileż to wiosen w kościach? Młodziutka próchniatka.

  W Świdrydze i Midrydze dwaj opoje „dzielą się”...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Liryka i etyka

  Inaczej w liryce osobistej. Tam, gdzie w centrum zainteresowania znajduje się człowiek –stojący nie wobec Wszechświata, lecz wobec Drugiego Człowieka, prędzej czy później musisię odezwać  d r a m a t  e t y c z n y. Pojawiają się problemy odpowiedzialności, winy. Wprzejmującym trenie Do siostry...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Baśń niedydaktyczna

  Leśmian korzysta z elementów baśni, ale w poezji nie jest baśniopisarzem. Z baśni rodemsą jego bohaterowie: przebrzydłe zmory (Dusiołek), księżycowi poeci (Srebroń), mściwe na-rzędzie (piła), ożywione zabawki (lalka), zalotne krajobrazy (łąka), zbuntowane przeciwczłowiekowi części jego ciała...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Wszechświat kalekujący

  Zainteresowania filozoficzne poety wpływają na artystyczny kształt jego tekstów. Wieleosobliwości kunsztu autora Topielca zrozumiemy lepiej, gdy będziemy pamiętali o filozofii.To, co wydaje się jedynie naturalną skłonnością Leśmianowej wyobraźni, okazuje się prze-myślanym w najdrobniejszych...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Aż tak kochać przyrodę

  Człowiek chce „zmylić ścieżynę istnienia”, pragnie zespolić się z przyrodą. Bywa, żeudaje mu się to  b e z k a r n i e. Opowieścią o triumfie wędrowania pomiędzy światem czło-wieczym a roślinnym, optymistyczną balladą filozoficzną Leśmiana jest poemat Łąka. Razupewnego mężczyzna zakochał...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 572

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poezja filozoficzna - Przemknąć w obszar cudzego istnienia

  Żeby poznać obcy byt, trzeba się znaleźć w jego świecie. Przeniknąć w obszar cudzegoistnienia. Leśmian usilnie dba o to, by sytuacja przekroczenia granicy ontologicznej (tę grani-cę nazwał w wierszu Pszczoły „ścieżyną istnienia”), sytuacja najważniejsza zarówno dla jegofilozofii, jak i dla rozwoju...

  Ocena / Kategoria / XX-lecie

  Autor /Edek55 Dodano /29.04.2011 Znaków /2 563

  praca w formacie txt

Do góry