Wiersze /123 prac/

 • Ocena brak

  Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz

  Wiersz pochodzi z tomu Pan Cogito (1974). Wskazany w tytule bohater liryczny w tekście wiersza przyjmuje funkcję podmiotu. Obserwacja własnej twarzy jest próbą poszukiwania siebie samego, osobistych, indywidualnych rysów, niepowtarzalnych cech. Utwór rozpoczyna się pytaniem: Kto pisał nasze twarze, w którym...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /2 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Apollo i Marsjasz

  Wiersz z tomu Studium przedmiotu (1961) ukazuje w demitologizującej relacji pojedynek Apollina z Marsjaszem, czy raczej jego właściwy etap. Przedstawiciel sztuki doskonałej, bóg słońca – Apollo – zwyciężywszy w rywalizacji z Marsjaszem, frygijskim sylenem, autorem wielu hymnów na cześć bogów, skazał go...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /5 360

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Do Apollina

  Wiersz Do Apollina, opublikowany w debiutanckim tomie Struna światła (1956), przywołuje znaną z mitologii postać boga o wspaniałej urodzie, pana słońca, patrona wieszczów, śpiewaków i poetów, udzielającego daru jasnowidzenia, bezwzględnego w utrwalaniu opinii o własnej doskonałości (muzyczny...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /4 433

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Niektórzy lubią poezję

  Wiersz zamieszczony w tomie Koniec i początek z 1993 r. już w ty­tule ujawnia powszechnie znaną prawdę – poezja jest obiektem zainte­resowania niewielu ludzi. Tylko niektórzy, nie wszyscy, mniejszość lu­bi poezję. Wśród nich jest spora grupa takich, którzy deklarują swoją sympatię dla tej dziedziny...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /3 216

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kot w pustym mieszkaniu

  Wiersz (opublikowany w t. Koniec i początek, 1993) ukazuje stosu­nek do śmierci kogoś bliskiego, kochanego z perspektywy opuszczo­nego, smutnego i samotnego kota, który intuicyjnie, z wielką siłą od­czuwa brak „swojego” człowieka. Zachowanie zwierzęcia świadczy o zagubieniu, poczuciu pustki, tęsknocie...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /5 109

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W rzece Heraklita

  Tytuł wiersza (z t. Sól, 1962) przywołuje na myśl słynne stwierdze­nie panta rhei – wszystko płynie. Przemijanie i zmienność są stałymi elementami rzeczywistości. Człowiek został przez naturę wprzęgnięty o ten odwieczny mechanizm. Jest przy tym jednym z wielu, jednostką uwikłaną w relacje z...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /5 770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nagrobek

  Krótki, ośmiowersowy, żartobliwy utwór (zamieszczony w tomie Sól z 1962 r.) przypomina epitafium, które wypełnia monolog [...] ad­resowany do wskazanego przez zwroty retoryczne słuchacza „pozorne­go”.11 Ujęcie tematu śmierci jest zabawne, jednak sam fakt podjęcia te­go zagadnienia dowodzi, że nurtuje ono...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /4 114

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kobiety Rubensa

  Jest to jeden z wierszy W. Szymborskiej poświęconych sztuce (po­chodzi z t. Sól z 1962 r.). Prezentuje on zarazem model człowieka ba­roku. Konwencja, styl, tematyka malarstwa Rubensa odpowiadają za­interesowaniom i preferencjom epoki. Barok kojarzy się tu z bujną zmysłową erotyką, rozlewną w kształtach...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /4 187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cień

  Wiersz Cień z tomu Sól (1962) to kolejny przykład wykorzystania zjawiska codziennego, zwyczajnego, powszechnie znanego i nie zwra­cającego uwagi, do wyrażenia treści wyjątkowo subtelnych, wywołu­jących wzruszenie i patos. Dzięki temu zabiegowi autorka unika egzal­tacji, nadmiaru efektów emocjonalnych...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /4 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rehabilitacja

  Utwór (z t. Wołanie do Yeti, 1957) przywołuje tragiczne fakty histo­ryczne z 1956 r. i ich komentarze, uzależnione od aktualnej sytuacji politycznej. Zginęli ludzie, których obarczono winą za wszystko, co złe, fałszywie oskarżono, skazano na zapomnienie lub niechlubną pamięć. Kim byli bohaterowie...

  Ocena / Kategoria / Wiersze

  Autor /abbyLEE Dodano /11.03.2011 Znaków /5 404

  praca w formacie txt

Do góry