Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CHORĄGIEW

  Płat materiału o określonych barwach, godłach, przytwierdzony do drzewca, będący znakiem państwa, ziemi, miasta, organizacji wojskowej, społ., politycznej, kościelnej itd.; łac. \exilla, fr. drapeau od drap 'materia, sukno', nm. Fahne od st.-g.-nm. fano 'materia, płachta', cześ. korouhev, ros. chorugw\...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHORĄGIEW

  Płat materiału o określonych barwach, godłach, przytwierdzony do drzewca, będący znakiem państwa, ziemi, miasta, organizacji wojskowej, społ., politycznej, kościelnej itd.; łac. \exilla, fr. drapeau od drap 'materia, sukno', nm. Fahne od st.-g.-nm. fano 'materia, płachta', cześ. korouhev, ros. chorugw\...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOJNICE

  Miasto w woj. bydgoskim; w XIII w. obronny gród pomorski, w 1310 zdobyty i ufortyfikowany przez Krzyżaków; 18IX 1454, na początku 13-letniej wojny z Krzyżakami, wojsko polskie w sile 18 000, oblegające Krzyżaków w Chojnicach, złożone prawie wyłącznie z pospolitego ruszenia niekarnej szlachty, zostało...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOJNICE

  Miasto w woj. bydgoskim; w XIII w. obronny gród pomorski, w 1310 zdobyty i ufortyfikowany przez Krzyżaków; 18IX 1454, na początku 13-letniej wojny z Krzyżakami, wojsko polskie w sile 18 000, oblegające Krzyżaków w Chojnicach, złożone prawie wyłącznie z pospolitego ruszenia niekarnej szlachty, zostało...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /427

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOLEWKA

  Smalić (dawn. palić) cholewki czernieje (co było niegdyś oznaką wyjątkowej elegancji) dla zwrócenia na siebie uwagi panny; stąd - zalecać się do dziewczyny, umizgać się, zabiegać o jej względy.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOLEWKA

  Smalić (dawn. palić) cholewki czernieje (co było niegdyś oznaką wyjątkowej elegancji) dla zwrócenia na siebie uwagi panny; stąd - zalecać się do dziewczyny, umizgać się, zabiegać o jej względy.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /213

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOINKA

  Wigilijne drzewko, ustawiane i przystrajane świeczkami, łańcuchami, zabawkami, błyszczącymi nićmi, szklanym śniegiem w czasie świąt Bożego Narodzenia (a. Nowego Roku), późny obyczaj niemiecki, oparty może na Biblii, Izajasz, 60,13: „Chwała Libanu do ciebie przyjdzie, jodła i bukszpan, i sosna społem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHOINKA

  Wigilijne drzewko, ustawiane i przystrajane świeczkami, łańcuchami, zabawkami, błyszczącymi nićmi, szklanym śniegiem w czasie świąt Bożego Narodzenia (a. Nowego Roku), późny obyczaj niemiecki, oparty może na Biblii, Izajasz, 60,13: „Chwała Libanu do ciebie przyjdzie, jodła i bukszpan, i sosna społem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHODZONY

  Pieszy, wolny, polski, obchodny, łażony, do przodka, starodawny, równy, starosta, marszałek, chmielowy, polski taniec ludowy, poprzednik poloneza, w metrum trójdzielnym a. mieszanym, polegający na korowodowym chodzeniu par, tańczony dawniej po oczepinach a. dla uczczenia starszych gości weselnych i rodziców...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHODZONY

  Pieszy, wolny, polski, obchodny, łażony, do przodka, starodawny, równy, starosta, marszałek, chmielowy, polski taniec ludowy, poprzednik poloneza, w metrum trójdzielnym a. mieszanym, polegający na korowodowym chodzeniu par, tańczony dawniej po oczepinach a. dla uczczenia starszych gości weselnych i rodziców...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Godzislaw Dodano /07.03.2012 Znaków /349

  praca w formacie txt

Do góry