Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MORACZEWSKI JĘDRZEJ

  MORACZEWSKI JĘDRZEJ, ur. 4 II 1802 w Dusinie pod Gostyniem, zm. 20 II 1855 w Poznaniu, brat Bibianny, działacz polit., społ. i kult., publicysta, historyk. Zaczęte w Niemczech studia prawnicze ukończył 1829 na UW; uczestnik powstania 1830-31, po klęsce osiadł w rodzinnym majątku pod Obornikami, 1842 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 385

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORACZEWSKA BIBIANNA

  MORACZEWSKA BIBIANNA, ur. 1811 w Zielątkowie (Poznańskie), zm. 6 X 1887 w Poznaniu, siostra Jędrzeja, działaczka polit. i oświat., powieściopisarka. Od 1842 mieszkała z bratem w Poznaniu; w domu ich spotykała się demokr. inteligencja pozn. (m. in. K. Libelt, Dembowscy, W. Bentkowski, J. i A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 231

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej

  MONUMENTOM PRO COMITIIS GENERALIBUS REGNI SUB REGE CASIMIRO PRO REIPUBLICAE ORDINATIONE CONGESTUM, Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej, traktat J. Ostroroga, zawierający projekt reformy ustroju państw, i społ. Polski. Powst. w 2 poł. XV w., bliższa data sporna. Tekst oryginału zaginął i dzieło...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /2 207

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONUMENTA POLONIAE HISTORICA. Pomniki Dziejowe Polski

  MONUMENTA POLONIAE HISTORICA. Pomniki Dziejowe Polski, publikacja wzorowana na Monumenta Germaniae Historica, obejmująca nauk. edycje źródeł opisowych do dziejów średniow. Polski. Zainicjowana przez A. Bielowskiego, który opublikował 1852 Program wydania pomników historycznych Polski, a 1864-72 wydał t. 1-2...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOLOG

  MONOLOG, ciągła wypowiedź jednego podmiotu będąca całością formalnie i zńaczeniowo autonomiczną (w opozycji do wypowiedzi niesamodzielnych wchodzących w skład —> dialogu). Kategoria m. obejmuje szereg różnych typów wypowiedzi, występujących zarówno w potocznej praktyce językowej, jak swoiście...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /4 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONOGRAFIA LITERACKA

  W dorobku pol. monografistyki dot. literatury staropol. i oświeceniowej wskazać można przykładowo na prace A. Brucknera o Reju, S. Windakiewicza o Kochanowskim, J. Błońskiego o Sępie Szarzyńskim, Z. Raszewskiego 0 Bogusławskim. Do okresu romantyzmu odnoszą się - poza wym. dziełami Kleinera - prace...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /4 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONITOR, najważniejsze czasopismo społ.-polit. oświecenia pol.

  MONITOR (na niektórych kartach tyt. rocznika 1765 „M. Warszawski"), najważniejsze czasopismo społ.-polit. oświecenia pol., wyd. w Warszawie 2 razy (pierwsze 6 nrów raz) w tygodniu 21 (16?) III 1765-31 XII 1785 przez W. Mitzlera de Kolof, 1778-83 Drukarnię Korpusu Kadetów, 1784-85 P. Dufoura; rozprowadzane...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /4 985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONITA POLITICO-MORALIA

  MONITA POLITICO-MORALIA, zbiór 374 aforyzmów A.M. Fredry, napisanych po łacinie, wyd. w Gdańsku 1664, przekł. pol. J.I. Jankowskiego, pt. Przestrogi polityczno-obyczajowe, w Wilnie 1781. Stanowią swego rodzaju rozwinięcie i pogłębienie —> Przysłów mów potocznych (choć tekstowo od nich niezależne)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONDSCHEIN JÓZEF GABRIEL, pseud. Andrzej Chmurny

  MONDSCHEIN JÓZEF GABRIEL, pseud. Andrzej Chmurny, ur. 15 III 1883 w Siedlcach, zm. 14 XI 1961 w St. Tropez (Francja), poeta, tłumacz, publicysta. Związany z ruchem socjalist., współpracował z wieloma pismami krajowymi i polonijnymi. Po I wojnie świat, przez pewien czas przebywał na Śląsku Ciesz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MONACHOMACHIA, czyli Wojna mnichów

  MONACHOMACHIA, czyli Wojna mnichów, poemat heroikomiczny I. Krasickiego, powst. prawdop. w Berlinie (wg lit. legendy w poczdamskim apartamencie Woltera) między k. 1776 a wiosną 1777 (wg T. Mikulskiego 1778, wg J. Kleinera i R. Wierzbowskiego przed wiosną 1776); 1778 ukazały się dwie bardzo niepoprawne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /3 887

  praca w formacie txt

Do góry