Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MORGENBESSER ALEKSANDER

  MORGENBESSER ALEKSANDER, ur. 1816 w Jarosławiu, zm. 10 II 1893 w Czerniowcach, poeta. W czasie studiów prawniczych we Lwowie uczestniczył w tajnych związkach studenckich; podczas pobytu w więzieniu austr. 1841-45 napisał poemat heroikomiczny Obrona Sokołowa (wyd. 1854), wielokrotnie wznawiany, bardzo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORITURI. Powieść

  MORITURI. Powieść, powieść J. I. Kraszewskiego, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1872-73, wyd. os. w Warszawie 1874, t. 1-2, dedykowana synowi Janowi. Oś fabuły stanowi upadek książęcego rodu Brańskich, spowodowany wprawdzie bezpośrednio zemstą osobistą dawnego służącego, ale przedstawiony jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 422

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORCINEK GUSTAW

  MORCINEK GUSTAW, ur. 25 VIII 1891 w Karwinie (Śląsk Ciesz.), zm. 20 XII 1963 w Krakowie, prozaik.. Pochodził z rodziny robotniczej. Początkowo pracował jako górnik, 1914 ukończył seminarium nauczycielskie TSL w Białej. Czynny w akcji plebiscytowej na Śląsku Cieszyńskim. W 1920-36 nauczyciel w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /4 702

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORAWSKI STANISŁAW

  MORAWSKI STANISŁAW, ur. 22 VII 1802 w Mickunach pod Wilnem, zm. 6 X 1853 w Ustroniu (Trockie), pamiętnikarz. Pochodził z bogatej rodziny szlach.; studiując 1818-23 medycynę na Uniw. Wil. był czł. Zw. Przyjaciół i filaretą; 1827 i 1829-38 przebywał w Rosji, przeważnie w Petersburgu, gdzie utrzymywał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORAWSKI KAZIMIERZ

  MORAWSKI KAZIMIERZ, ur. 29 I 1852 w Jurkowie (Wielkopolska), zm. 27 VIII 1925 w Krakowie, filolog klas., badacz literatury i kultury pol. renesansu. Po studiach na uniw. berlińskim od 1878 docent UJ, od 1880 prof. tejże uczelni, 1918-25 prezes PAU. Autor najobszerniejszej pol. Historii literatury rzymskiej (t...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /2 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORAWSKI FRANCISZEK, DZIERŻYKRAJ

  MORAWSKI FRANCISZEK, DZIERŻYKRAJ, ur. 2 IV 1783 w Pudliszkach (Poznańskie), zm. 12 XII 1861 w Luboni (tamże), wojskowy, poeta, krytyk teatr., tłumacz. Ukończył studia prawne we Frankfurcie nad Odrą, gdzie zetknął się z nowymi prądami w literaturze niem. (m. in. z pismami A. W. Schlegla, który wywarł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /2 977

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORAWSKA ZUZANNA

  MORAWSKA ZUZANNA, ur. 11 VIII 1848 w Sokołówku pod Ciechanowem, zm. 6 I 1922 w Mławie, powieściopisarka, pedagog. W. l. 1886-98 prowadziła wraz z W. Rafalską tajną pensję p.n. Szkoły Rzemiosł; była działaczką Warsz. Tow. Dobroczynności. W 1905 aresztowana i więziona do 1906 w Płocku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ. Komedia w 3 aktach

  MORALNOŚĆ PANI DULSKIEJ. Komedia w 3 aktach, sztuka G. Zapolskiej, wyst. w Krakowie 1906, wyd. w Warszawie 1907 (grana też z podtyt. Tragifarsa kołtuńska). Satyr, komedia obycz. z elementami farsowymi. Akcja toczy się we Lwowie (wyst. i wyd. też z realiami krak.) na pocz. XX w. Gł. problemem jest kryzys...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /1 796

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALITET

  MORALITET, późnośredniowieczny i renesansowy gatunek dram. o charakterze moralistyczno-dydaktycznym, posługujący się —> alegorią. Pierwotny bohater m. to postawiony między niebem a piekłem „Każdy", człowiek w ogóle. Akcja m. sprowadzała się do wyboru drogi życia, przekonań i wartości -wybór ten...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /2 701

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORALIA, abo Rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg w każdym stanie żywota ludzkiego z łacińskich i z polskich przypowieści ojczystym krótko napisane wierszem

  MORALIA, abo Rzeczy do obyczajów, nauk i przestróg w każdym stanie żywota ludzkiego z łacińskich i z polskich przypowieści ojczystym krótko napisane wierszem, zbiór wierszy W. Potockiego, powst. 1688-96, nie ukończony, wyd. w Krakowie 1915-18. Księga pierwsza (w 5 cz.) i Księga wtóra (przerwana na cz. 1)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /muzzza Dodano /07.03.2012 Znaków /2 184

  praca w formacie txt

Do góry