Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  C. I K.

  Dawn. skrót od 'cesarski i królewski' (nm. k.u.k. 'kaiserlich und koniglich) poprzedzający nazwy- instytucji wspólnych całej monarchii austro-węgierskiej, odnoszący się do tytułów panujących Habsburgów, a oznaczający: austriacki i węgierski.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /285

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CINQUECENTO

  (wym. czinkueczęnto) Nazwa XVI wieku w odniesieniu do dziejów kultury włoskiej; okres dojrzałego i późnego Renesansu w sztuce wł., 'pięćset', skr. od '1500, tj. liczby, po której rozpoczyna się numeracja lat XVI w.'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /245

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIĘGA

  Dawn. pręga, szramfc, cięcie (zwł. w l.mn.), chłosta, plagi; dziś tylko: brać, dostać, oberwać cięgi.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIESAK

  Narzędzie ręczne do obróbki drewna, podobne do motyki, używane w ciesielstwie, bednarstwie, kołodziejstwie, o jednym płaskim a. żłobkowanym ostrzu, prostopadłym do trzonka.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERPIENIE

  Cierpienia młodego Wertera zob. Werter.

  Cierpienie {jest) nauczycielem, gr. pathe mathos, z tragedii Agamemnon, 176, Ajschylosa.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIESAK

  Narzędzie ręczne do obróbki drewna, podobne do motyki, używane w ciesielstwie, bednarstwie, kołodziejstwie, o jednym płaskim a. żłobkowanym ostrzu, prostopadłym do trzonka.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /187

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERPIENIE

  Cierpienia młodego Wertera zob. Werter.

  Cierpienie {jest) nauczycielem, gr. pathe mathos, z tragedii Agamemnon, 176, Ajschylosa.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /130

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERLICA

  Tarlica, międlica, prymitywny przyrząd z drzewa bukowego a. dębowego, służący do międlenia (oczyszczania z paździerzy) lnu i konopi.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERŃ

  Chłopiec wyciągający cierń ze stopy, wł. lo spinario, ulubiony motyw rzeźby antycznej (wielokrotnie naśladowany, także w epoce Odrodzenia), powtały prawdop. we wczesnym okresie hellenistycznym (III w. pne.). Najsłynniejszy - posąg z brązu w Pałacu Konserwatorów na Kapitolu w Rzymie, dzieło...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CIERLICA

  Tarlica, międlica, prymitywny przyrząd z drzewa bukowego a. dębowego, służący do międlenia (oczyszczania z paździerzy) lnu i konopi.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Hermenegild Dodano /07.03.2012 Znaków /140

  praca w formacie txt

Do góry