Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  MYMER FRANCISZEK, Leomontanus Silesius

  MYMER FRANCISZEK, Leomontanus Silesius, ur. ok. 1500 we Lwówku (D. Śląsk), zm. po 1564, tłumacz, poeta, leksykograf, wydawca. Pisał w języku łac., niem., polskim. Mieszczanin, krewny Scharffenbergów, od 1519 studiował w Akad. Krak. (1531 magisterium); 1531 przez semestr wykładał Tristia Owidiusza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /1 473

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYSZEIS, Myszeidos pieśni X

  MYSZEIS, Myszeidos pieśni X, poemat heroikomiczny I Krasickiego, powst. 1774, wyd. w Warszawie 1775, z wierszowaną dedykacją królowi, wznów. 1778 i 1780. Bliski nie tyle staroż. wzorowi Batrachomiomachii, ile heroikomice franc. XVII-XVIII w., przede wszystkim zaś poematom L. Ariosta (kapryśny tok narracji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /2 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYLIUS JAN

  MYLIUS JAN, zm. 1575 w Jenie, wędrowny poeta humanista, przebywający przez czas dłuższy w Polsce i wiążący z nią swoją twórczość. Pochodził z Liebenrothen w Turyngii; w czasie studiów w Akad. Krak. (1560-62) wyróżniał się znajomością języków klas. i zdolnościami poetyckimi. Guwerner w domach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYKOLAITIS-PUTINAS VINCAS

  MYKOLAITIS-PUTINAS VINCAS, ur. 6 I 1893 we wsi Pilotiś-kes (obecnie rejon Prienai), zm. 7 VI 1967 w Kaćergine pod Kownem, litew. poeta, prozaik, historyk literatury i krytyk, tłumacz i popularyzator literatury polskiej. Pochodził z rodziny chłopskiej. W 1915-17 studiował w Akad. Duchownej w Petersburgu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /1 317

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MYJAK, Myjkowski, JAN

  MYJAK, Myjkowski, JAN, ur. 1849 w Zagórzynie (Sądecczyzna), zm. 23 VII 1927 w Lichwinie pod Tuchowem, poeta ludowy. Ukończył szkołę ludową. Działacz Zw. Stronnictwa Chłopskiego, od 1903 PSL. Obok pracy na roli gł. pasją M. była twórczość poet., której tematyka i charakter wyrastały z doświadczeń...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /1 296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZEUM NARODOWE POLSKIE W RAPPERSWILU

  MUZEUM NARODOWE POLSKIE W RAPPERSWILU, placówka powst. 1869-70 z fundacji W. E. Platera w odrestaurowanym zamku średniow. nad Jez. Zurychskim w m. Rapperswil (kanton St. Gallen w pn. Szwajcarii). Muzeum wraz z biblioteką gromadziło zbiory dot. dziejów emigracji po obu powstaniach; posiadało zwł. bogate...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /3 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZEUM LITERATURY IM. A. MICKIEWICZA

  MUZEUM LITERATURY IM. A. MICKIEWICZA, placówka powstała w Warszawie 1950 (otwarta 1952) z inicjatywy A. Semkowicza (pierwszy dyr.) jako Muzeum A. Mickiewicza i J. Słowackiego, 1955-71 działała p.n. Muzeum A. Mickiewicza, od grudnia 1971 nosi obecną nazwę. Gromadzi i opracowuje dokumentację związaną z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /4 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZEUM DOMOWE, albo Czytelnia Wieczorna

  MUZEUM DOMOWE, albo Czytelnia Wieczorna. Dzieło poświęcone historii, statystyce, moralności, naukom, sztukom pięknym i literaturze krajowej, ilustr. tygodnik (od 1838 mies.), wyd. (i red.) w Warszawie 1835-39 przez F. S. Dmochowskiego. Wzorując się na franc. magazynach ilustr., starał się jednak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /1 132

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZA NADWIŚLAŃSKA. Dzieło poświęcone pięknej literaturze w następstwie „Pszczółki Krakowskiej"

  MUZA NADWIŚLAŃSKA. Dzieło poświęcone pięknej literaturze w następstwie „Pszczółki Krakowskiej", dwutygodnik lit., wyd. w Krakowie XII 1822 - III 1823 (z dod.: 1822 „Krakus", 1823 „Pielgrzym z Tenczyna". Dzieło poświęcone obyczajom i starożytności narodowej) przez K. Majeranowskiego. Jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /1 173

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MUZEA LITERACKIE

  MUZEA LITERACKIE, instytucje gromadzące pamiątki lit., (rkpsy, druki, ikonografię, dokumenty, przedmioty osobistego użytku pisarzy, realia opisywane w utworach lit.) w celach popularyzacyjnych i archiwalnych. Do gł. form pracy m.l. należą: działalność wystawiennicza, wydawn., niekiedy również...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /07.03.2012 Znaków /4 614

  praca w formacie txt

Do góry