Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CYTADELA

  Dawn. samodzielna twierdza panująca nad miastem; z wł. cittadella zdrobn. od cittade 'miasto'.

  Cytadela warszawska twierdza zbudowana w Warszawie na rozkaz cara Mikołaja I w 1832-34 po upadku powstania listopadowego na terenie konwiktu pijarów i wokół koszar gwardii pieszej koronnej z XVIII w.; zburzono też...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /761

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI

  Katolicki zakon kontemplacyjny, oddzielony od benedyktynów, załóż, w 1098 w Citeaux (łac. Cistercium, stąd nazwa) w Burgundii (Francja) przez św. Roberta; w Polsce od 1140.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYSTERSI

  Katolicki zakon kontemplacyjny, oddzielony od benedyktynów, załóż, w 1098 w Citeaux (łac. Cistercium, stąd nazwa) w Burgundii (Francja) przez św. Roberta; w Polsce od 1140.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL I METODY

  Święci, bracia: Cyryl (Konstantyn), ok. 827-ok. 869, „apostoł Słowian", stworzył najstarsze pismo słowiańskie, głagolicę (zob.); wraz z Metodym ułożył najstarszy literacki język słowiański (zwany starosłowiańskim a. staro-cerkiewno-słowiańskim) w celach misyjnych, na podstawie narzecza...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRYL I METODY

  Święci, bracia: Cyryl (Konstantyn), ok. 827-ok. 869, „apostoł Słowian", stworzył najstarsze pismo słowiańskie, głagolicę (zob.); wraz z Metodym ułożył najstarszy literacki język słowiański (zwany starosłowiańskim a. staro-cerkiewno-słowiańskim) w celach misyjnych, na podstawie narzecza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRUS II STARSZY (Wielki)

  Gr. Kyros, pers. Kurush, król perski od 550 pne., z dynastii Achenienidów, założyciel państwa perskiego. Podbił Medię, Lidię, zajął Babilonię, Asyrię, Syrię i Palestynę. Całym swym państwem rządził mądrze i lolerancyjnie, pokonanym okazywał łaskę, na zdobywanych ziemiach witano go jak...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRUS II STARSZY (Wielki)

  Gr. Kyros, pers. Kurush, król perski od 550 pne., z dynastii Achenienidów, założyciel państwa perskiego. Podbił Medię, Lidię, zajął Babilonię, Asyrię, Syrię i Palestynę. Całym swym państwem rządził mądrze i lolerancyjnie, pokonanym okazywał łaskę, na zdobywanych ziemiach witano go jak...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /2 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRULIK

  Dawn. balwierz, felczer, golibroda; z łac. chirurgicus z gr. cheirourgós 'rękodzielnik'. Cyrulik sewilski, fr. Le barbier de Seville, komedia prozą (Paryż 1775, wyd. pol. 1780, wyst. pol. Warszawa 1781) Beaumarchais'go (nosząca podtytuł: Daremna przezorność).

  Bartolo, doktor i stary zrzęda, jest opiekunem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYRULIK

  Dawn. balwierz, felczer, golibroda; z łac. chirurgicus z gr. cheirourgós 'rękodzielnik'. Cyrulik sewilski, fr. Le barbier de Seville, komedia prozą (Paryż 1775, wyd. pol. 1780, wyst. pol. Warszawa 1781) Beaumarchais'go (nosząca podtytuł: Daremna przezorność).

  Bartolo, doktor i stary zrzęda, jest opiekunem...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /1 626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CYROGRAF

  Przest. (dziś żart.) własnoręczne zobowiązanie na piśmie; w bajkach i lit. zazw. pakt, kontrakt spisany z diabłem, oddający mu duszę po śmierci w zamian za różne dobra materialne a. duchowe za życia; ze śrdw. łac. cirographum.

  Jeśli na to się ośmielisz,

  Dla znaku, że zaszłą zgoda,

  Nasz...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /627

  praca w formacie txt

Do góry