Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  CZAMARA

  Węgierka, dawne męskie okrycie wierzchnie, długie, z szalowym kołnierzem do pasa, szamerowane, z ozdobnymi guzikami i pętlicami, noszone w Polsce od XVII w. głównie przez mieszczan, a od końca XVIII w. i przez cały XIX w. uważane za strój narodowy i patriotyczny; może z wł. acciamarra 'długa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAMBUŁ

  Dawn. zagon, tatarski oddział zbrojny, wataha; najazd, wypad Tatarów, napaść; przen. kupa, gromada; stąd dawne zwroty : wyciąć w czambuł 'w pień', w czambuł konia puścić 'cwałem, galopem', wszystkiego w czambuł *w bród, pod dostatkiem'; dziś tylko w wyrażeniu: w czambuł 'ogółem, w całości, bez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAKO

  Wysoka, sztywna czapka wojsk, z płaskim denkiem i z daszkiem, wprowadzona we Francji w 1805, w niektórych armiach używana do 1914, w Polsce zwana kaszkietem a. giwerem i noszona 1807-31; z węg. csakó.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAMARA

  Węgierka, dawne męskie okrycie wierzchnie, długie, z szalowym kołnierzem do pasa, szamerowane, z ozdobnymi guzikami i pętlicami, noszone w Polsce od XVII w. głównie przez mieszczan, a od końca XVIII w. i przez cały XIX w. uważane za strój narodowy i patriotyczny; może z wł. acciamarra 'długa...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /327

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAMBUŁ

  Dawn. zagon, tatarski oddział zbrojny, wataha; najazd, wypad Tatarów, napaść; przen. kupa, gromada; stąd dawne zwroty : wyciąć w czambuł 'w pień', w czambuł konia puścić 'cwałem, galopem', wszystkiego w czambuł *w bród, pod dostatkiem'; dziś tylko w wyrażeniu: w czambuł 'ogółem, w całości, bez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /399

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACKA Róża

  1876-1961, Prawnuczka Tadeusza Czackiego, franciszkanka, zaniewidziała w 1898, w 1910 założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Warszawie, od 1922 organizowała w Laskach warszawskich warsztaty pracy i szkoły specjalne dla niewidomych.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAJKI

  Dawne łodzie kozackie, bardzo szybkie i zwrotne, o dwóch sterach - na dziobie i na rufie, używane przez Kozaków zaporoskich do żeglugi po Dnieprze i do wypraw wojennych na wybrzeża tureckie M. Czarnego; z ukr.

  Nasza czajka szybka, zwrotna [...]

  Jak jaskółka czarna, lotna [...]

  Pięćdziesiąt wioseł w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZACKA Róża

  1876-1961, Prawnuczka Tadeusza Czackiego, franciszkanka, zaniewidziała w 1898, w 1910 założyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Warszawie, od 1922 organizowała w Laskach warszawskich warsztaty pracy i szkoły specjalne dla niewidomych.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /246

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZAJKI

  Dawne łodzie kozackie, bardzo szybkie i zwrotne, o dwóch sterach - na dziobie i na rufie, używane przez Kozaków zaporoskich do żeglugi po Dnieprze i do wypraw wojennych na wybrzeża tureckie M. Czarnego; z ukr.

  Nasza czajka szybka, zwrotna [...]

  Jak jaskółka czarna, lotna [...]

  Pięćdziesiąt wioseł w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /470

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZABAN

  Caban, dawn. rosły baran wołoski, wół podolski; pasterz owiec a. wołów; z ukr. czabdn od tur. czoban 'pasterz'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Manu Dodano /08.03.2012 Znaków /129

  praca w formacie txt

Do góry