Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  NADOLSKI BRONISŁAW

  NADOLSKI BRONISŁAW, ur. 7 IV1903 we Lwowie, historyk literatury. Studia z zakresu filologii pol. i klas. ukończył na UJK (doktorat 1928), później pracował jako nauczyciel gimn. we Lwowie. Czynnie uczestniczył w lwow. życiu nauk-, lit. (współracownik PAU 1934, czł. przybrany TNLw., 1936-37 red...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 316

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADODRZE, czasopismo społ.-kult.

  NADODRZE, czasopismo społ.-kult., wyd. w Zielonej Górze od 1957, początkowo jednodniówka, od 1959 miesięcznik, od 1965 dwutygodnik; organ Lubus. Tow. Kultury. Redaktorem nacz. był początkowo T. Jasiński, od 1960 B. Soliński, od 1977 W. Niedźwiecki, od 1978 T. Kajan-Jankowski. N. odegrało rolę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 192

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NADOBNA PASKWALINA z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór

  NADOBNA PASKWALINA z hiszpańskiego świeżo w polski przemieniona ubiór, wierszowany romans w 3 „punktach" S. Twardowskiego. Powst. 1652-53, wyd. w Krakowie 1655, z dedykacją dla K. Opalińskiego. Jest to przeróbka nie znanego bliżej utworu, prawdop, z łac. lub wł. przekładu, złożona...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 885

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAD POZIOMY, powieść W. Sabowskiego

  NAD POZIOMY, powieść W. Sabowskiego, prwdr. w „Kurierze Warsz." 1887, wyd. os. w Warszawie 1888 pod pseud. Wołody Skiba. Powieść zrodziła się z przeżyć i doświadczeń powstania styczniowego. Pisarz przedstawił dojrzewanie patriot. grupy młodzieży szkolnej w Piotrkowie Trybunalskim, dając bogaty w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAD NIEMNEM, powieść E. Orzeszkowej

  NAD NIEMNEM, powieść E. Orzeszkowej, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1887, wyd. os. w Warszawie 1888, t. 1-3. Pierwotnie zamierzony tyt. Mezalians (wzmianka w prospekcie „Tygodnika Powsz." na 1885) uległ zmianie wraz z rozszerzeniem horyzontów utworu i nadaniem mu charakteru eposu, nawiązującego do tradycji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /4 089

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAD GŁĘBIAMI, poetycki traktat filoz. A. Asnyka

  NAD GŁĘBIAMI, poetycki traktat filoz. A. Asnyka, złożony z 30 sonetów; prwdr. poszczególnych wierszy w czasopismach warsz. i pozn. 1883-93, całość wyd. w t. 4 Poezji, Kraków 1894. Cykl stanowi sumę rozważań Asnyka nad istotą wszechświata, życia, człowieka (rozpoczętych w wierszach tatrzańskich)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABOROWSKI DANIE

  NABOROWSKI DANIEL, ur. w 1573 prawdop. w Krakowie, zm. w sierpniu lub wrześniu 1640 w Wilnie, poeta, tłumacz. Studiował 1590-93 w Wittenberdze, 1593-95 w Bazylei, gdzie ukończył medycynę i publikował dzieła med.; od 1595 studiował prawo w Orleanie i Strasburgu, 1602 był w Padwie jako ochmistrz —> R...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABIELAK LUDWIK

  NABIELAK LUDWIK, ur. 16 XII 1804 w Stobiernej (Rzeszowskie), zm. 14 XII 1883 w Paryżu, działacz polit., publicysta, historyk, tłumacz. We Lwowie, gdzie studiował prawo, należał do organizatorów Towarzystwa Zwolenników Słowiańszczyzny; w —>  Haliczaninie (1830) i czasopismach lwow. drukował wiersze (też...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA UKRAINIE. Tragedia w 5 aktach, z prologiem i epilogiem

  NA UKRAINIE. Tragedia w 5 aktach, z prologiem i epilogiem, tragedia wierszem L. Sowińskiego, powst. 1871, wyd. bezim. 1873 w Poznaniu, wyst. (jedyna insc.) 1900 w Krakowie, dedykowana „Pamięci ofiar". Fabuła osnuta jest wokół przebiegu powstania styczniowego w rodzinnych stronach autora; akcja toczy się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA UCHO, konspiracyjny ilustrowany tyg. satyryczno-humorystyczny

  NA UCHO, konspiracyjny ilustrowany tyg. satyryczno-humorystyczny, wyd. w Krakowie od listopada 1943 do k. kwietnia 1944, w postaci powielanych zeszytów, przez grupę harcerzy - związanych z AK, pod red. J. Szewczyka (pseud. Szary, Szarzyriski). Pisywał tu - oprócz Szewczyka - m. in. student polonistyki, poeta...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt

Do góry