Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  NARRATOR, opowiadacz

  NARRATOR, opowiadacz, podmiot —> narracji, bądź wyraziście kreowany przez autora w roli opowiadającego, bądź pośrednio zarysowujący się w jej toku. N. bywa zróżnicowany w swej wyrazistości (jawny - ukryty, nieokreślony - określony pod pewnymi względami, abstrakcyjny - konkretny). Problematyka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARRACJA, opowiadanie

  NARRACJA, opowiadanie, wypowiedź relacjonująca uporządkowany przebieg zdarzeń; formułowana zazwyczaj - jako rekonstrukcja minionego przebiegu wypadków - w czasie przeszłym (z wyjątkiem tzw. opowiadania unaoczniającego, które posługuje się czasem teraźniejszym). W utworze fabularnym ( —> fabuła)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARGIELEWICZ TOMASZ

  NARGIELEWICZ TOMASZ, zm. po 6 V 1700 prawdop. we Lwowie, poeta, romansopisarz i nowelista. Wykształcony dominikanin lwow., prowadził wykłady teol.-filoz., m.in. w lwow. studium generale, 1689 przeor w Haliczu. W wyniku zatargu z władzami zakonnymi więziony 1689—92,1700 przeor w Mościskach. Autor kazań...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPRZÓD PRACĄ, programowy wiersz K. Świdzińskiego

  NAPRZÓD PRACĄ, programowy wiersz K. Świdzińskiego, prwdr. w nrze 1 pisma „Na dziś" 1872, propagujący hasła pozytywistyczne. Autor, uczestnik powstania styczniowego i Komuny Paryskiej, zbliżył się do obozu młodych i w wierszu tym dał wyraz ich nadziejom i wierze w pozytywist. postęp społeczny. Atmosfera...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAPIERSKI STEFAN, właśc. Stefan Marek Eiger

  NAPIERSKI STEFAN, właśc. Stefan Marek Eiger, ur 1899 w Warszawie, zm. 2 IV 1940 w Palmirach, poeta, prozaik, krytyk lit., tłumacz. Niezależny materialnie (pochodził z rodziny bogatych fabrykantów łódz.), wspierał finansowo pisarzy i czasopisma, m. in. „Studio", „Okolicę Poetów", „Bunt Młodych", sam...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAŁKOWSKI WACŁAW

  NAŁKOWSKI WACŁAW, ur. 19 XI 1851 w Nowodworze (Podlasie), zm. 29 I 1911 w Warszawie, ojciec Zofii, geograf, pedagog, publicysta, krytyk. Pochodził ze zubożałej rodziny ziemiańskiej. Studiował na UJ (matematykę, fizykę, astronomię i geografię) oraz przez rok w Lipsku. Od 1880 mieszkał w Warszawie i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAŁKOWSKA ZOFIA, 1 v. RYGIER, 2 v. GORZECHOWSKA

  NAŁKOWSKA ZOFIA, 1 v. RYGIER, 2 v. GORZECHOWSKA, ur. 10 XI 1884 w Warszawie, zm. 17 XII 1954 tamże, córka Wacława, powieściopisarka, autorka dramatów, publicystka. Po ukończeniu prywatnej pensji w Warszawie (1901) uczęszczała na wykłady tajnego Uniw. Latającego. Debiutowała 1898 wierszem Pamiętam w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /9 812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAŁĘCZÓW i związki z literaturą

  NAŁĘCZÓW, miasto w woj. lubelskim. Od poł. XVIII w. własność i rezydencja Małachowskich herbu Nałęcz (stąd nazwa). Od 1800 miejscowość kuracyjna, od 1880 jedno z najbardziej znanych uzdrowisk pol., stał się N. przed I wojną świat, specyficzną „kolonią literacką". Przyjeżdżali tu m.in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /3 307

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NALEPIŃSKI TADEUSZ

  NALEPIŃSKI TADEUSZ, ur. 19 I 1885 w Łodzi, zm. 13 XI 1918 w Bernie, poeta, nowelista, krytyk. Wychowywał się w Petersburgu. Studiował na UJ (1902-06) i w Pradze, gdzie 1907 uzyskał doktorat filozofii za studium hist. lit. On idzie! Rzecz o Królu-Duchu Rosji, poświęcone gł. F. Dostojewskiemu. Ogłaszał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAKWASKI HENRYK

  NAKWASKI HENRYK, ur. 1800 w Lipinach pod Warszawą, zm. 22 III 1876 w Tours, syn Anny, działacz emigr., publicysta. Na UW czynny w półjawnym życiu studenckim, podczas powstania 1830-31 posłował na sejm i należał do prawicy Tow. Patriot.; po klęsce przebywał w Dreźnie, które opuścił z Mickiewiczem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /803

  praca w formacie txt

Do góry