Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  NAUKA O LITERATURZE, literaturoznawstwo, wiedza o literaturze

  NAUKA O LITERATURZE, literaturoznawstwo, wiedza o literaturze, termin ogólny określający różnorodne formy badania i poznawania zjawisk lit.; pojawił się w Niemczech w początkach l. czterdziestych XIX w. (Literaturwissenschaft), rozpowszechniony w Europie na przełomie XIX i XX w. N. o l. kształtowała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 707

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURALIZM, metoda twórcza i kierunek lit.

  NATURALIZM, metoda twórcza i kierunek lit. będący swoistą odmianą późnego realizmu XIX-wiecznego, powstały we Francji i rozpowszechniony w prozie i dramacie eur. ostatniego 30-lecia XIX w. Gł. teoretykiem i reprezentantem n. był E. Zola, który sformułował podstawowe założenia doktryny w przedmowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /10 242

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATRĘCI. Komedia z rozkazu Najjaśniejszego Stanisława Augusta ... napisana...

  NATRĘCI. Komedia z rozkazu Najjaśniejszego Stanisława Augusta ... napisana..., komedia w 3 aktach J. Bielawskiego, wyst. w Warszawie 19 XI 1765 na inaugurację pol. sceny publ., wyd. 1766 tamże. Służyła król. programowi poprawy „złych obyczajów", sygnalizowanemu w panegirycznym prologu i epilogu, za...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASZA SZKAPA, nowela M. Konopnickiej

  NASZA SZKAPA, nowela M. Konopnickiej, prwdr. w „Przeglądzie Lit." 1890, wyd. w zbiorze Na drodze, Kraków 1893. W utworze, mającym formę wspomnień kilkunastolatka, świadka i uczestnika zdarzeń, przywołany zostaje, bez autorskich ingerencji, w autentycznej stylizacji mowy chłopięcej, powszedni dramat...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /668

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASZA KSIĘGARNIA, Instytut Wydawniczy „N.K."

  NASZA KSIĘGARNIA, Instytut Wydawniczy „N.K.", wydawnictwo literatury pięknej dla dzieci i młodzieży, zał. w Warszawie 1921 z inicjatywy działaczy skupionych w ZNP. Przez całe 20-lecie NK, związana ideowo z postępowym ruchem oświat., miała na celu pracę dla dziecka i pomoc szkole w działalności...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASZ WYRAZ. Miesięcznik Literacko-Artystyczny

  NASZ WYRAZ. Miesięcznik Literacko-Artystyczny, czasopismo wyd. w Krakowie 1937-39; przekształcone z pisma młodzieży akademickiej „N.W. - Miesięcznik Lit. Młodych" (1935-36). Red. przez W. Bodnickiego przy współudziale M. Chmielowca, Z. Fijasa, K. Filipowicza, H. Wielowieyskiej iin., było pismem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 891

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NASZ KRAJ, tygodnik ilustr.

  NASZ KRAJ, tygodnik ilustr., wyd. we Lwowie 1906-11. Wraz z kolejnymi zmianami red. przechodził rozmaite przeobrażenia: od eklektycznego magazynu, poświęconego w znacznej mierze rozważaniu bohaterskiej przeszłości nar. i walk o niepodległość, opartego gł. na współpracy literatów lwow. (A...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 024

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZYMSKI JÓZEF

  NARZYMSKI JÓZEF, ur. 8 II 1839 w Radzikach Małych pod Przasnyszem, zm. 5 VII 1872 w Jaworzu (Śląsk), dramaturg, powieściopisarz. Pochodził z rodu szlach. o tradycjach patriotycznych. W okresie przedpowstaniowym brał udział w ruchu konspiracyjnym, uczestniczył w manifestacjach polit. 1861, czł. Komitetu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /3 149

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARZECZONA HARAMBASZY. Powieść z dziejów Słowiańszczyzny południowej

  NARZECZONA HARAMBASZY. Powieść z dziejów Słowiańszczyzny południowej, powieść T.T. Jeża, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1871-72 z podtyt. Powieść z dziejów Serbii, wyd. os. w Warszawie 1882. Fabuła, osnuta na tle wojny austr.-tur., rozpoczyna się 1787, przedstawia stosunki panujące w okupowanej przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NARUSZEWICZ ADAM

  NARUSZEWICZ ADAM, ur. 20 X 1733 na Polesiu, zm. 8 VII 1796 w Janowie Podl., poeta, historyk, tłumacz. Potomek podupadłej rodziny magnackiej, wstąpił 1748 do zakonu jezuitów; studia na Akad. Wil. uzupełniał (po kilkuletniej pracy nauczycielskiej w Wilnie) za granicą (gł. w Lyonie) 1758-62, po czym uczył...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /7 685

  praca w formacie txt

Do góry