Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  NEOROMANTYZM

  NEOROMANTYZM, termin używany dla określenia kierunku lit., dominującego na przełomie XIX i XX w., lub niektórych jego składników i aspektów; zbliżony zakresem do terminów —> modernizm, —> Młoda Polska, lecz kładący nacisk przede wszystkim na pokrewieństwa i analogie nowych tendencji z romantyzmem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOLOGIZM, nowotwór językowy

  NEOLOGIZM, nowotwór językowy, wyraz nowo utworzony zgodnie z normami słowotwórczymi obowiązującymi w danym języku, zwykle na podstawie słowa znajdującego się już w użyciu. N. występują we wszystkich stylach funkcjonalnych języka (np. nauk., publicyst.), pojawiają się w związku z ogólnojęzykową...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 478

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEOKLASYCYZM, klasycyzm współczesny

  NEOKLASYCYZM, klasycyzm współczesny, kierunek artyst. występujący w kulturze eur. XIX i XX w., nawiązujący do szeroko pojmowanej klas. tradycji antycznej i nowoż. (—> klasycyzm). W literaturze tendencje neoklas., obejmujące różne próby łączenia dążeń nowatorskich z dążeniem do kontynuowania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /6 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NEHRING WŁADYSŁAW

  NEHRING WŁADYSŁAW, ur. 23 X 1830 w Klecku pod Gnieznem, zm. 20 I 1909 we Wrocławiu, slawista, historyk literatury i języka polskiego. W 1850-53 studiował na UWr. teologię (do 1852), filologię klas., zwł. zaś historię u R. Roepella. Wyniesioną z jego szkoły metodę kryt. badań źródłowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /2 768

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NECEL AUGUSTYN

  >

  A. BUKOWSKI Dwaj prozaicy kaszubscy: A.N. i Jan Piepka, w: Literatura gdańska i ziemi gdańskiej w latach 1945-1975 (zbiór.), Gd. 1979.

  Andrzej Bukowski

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAZI KULTUR (THE) IN POLAND

  NAZI KULTUR (THE) IN POLAND, praca zbiór, przygotowana w końcu 1941 i w ciągu 1942 w okupowanej Warszawie i przekazana drogami kurierskimi pol. podziemia do W. Brytanii, wyd. w przekł. ang. w Londynie w pocz. 1945. Rzecz napisana przez wybitnych specjalistów z różnych dziedzin życia kult. (m. in. S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 606

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWROCKI WŁADYSŁAW, pseud. Bhagawatra, Iwo

  NAWROCKI WŁADYSŁAW, pseud. Bhagawatra, Iwo, ur. 1870-73 w Warszawie, zm. 15 II 1931 tamże, poeta, tłumacz, krytyk lit., wydawca. Studiował na wydz. filoz. UJ. Więziony w Cytadeli warsz., zesłany na 2 l. do Mitawy, nast. przebywał we Włoszech. W 1912-18 wydawca i red. „Sowizdrzała". Od 1888 ogłaszał w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 177

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWROCKI WITOLD

  NAWROCKI WITOLD, ur. 7 VIII 1934 w Poznaniu, krytyk lit. i historyk literatury, publicysta i tłumacz. Ukończył filologię pol. w WSP w Katowicach, habilitował się na UWr., od 1973 doc. UŚL. Czł. zespołów red.: „Poglądów" (1965-67), „Miesięcznika Lit." (966-70), „Życia Lit." (od 1971), „Zarania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAWKA ANTON, pseud. Wanaw

  NAWKA ANTON, pseud. Wanaw, ur. 20 IX 1913 w Radworze (Górne Łużyce), łuż. literat, dziennikarz, tłumacz literatury polskiej. Studiował ekonomię, dziennikarstwo i historię na uniw. w Berlinie, Wrocławiu, Krakowie i Poznaniu. Red. w wydawn. Domowina w Budziszynie. Wśród jego przekładów (z języka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /1 503

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NAUKA I SZTUKA, czasopismo nauk.-lit.

  NAUKA I SZTUKA, czasopismo nauk.-lit., wyd. w Krakowie, Warszawie, Jeleniej Górze 1945—48, od 1947 ukazywało się także we Wrocławiu; początkowo mies., od 1947 kwartalnik; redaktorzy: J. Krzyżanowski (do 1947) i S. Kuczyński. Pismo wyd. z zasiłku Min. Kultury i Sztuki, zamieszczało rozprawy i artykuły...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Kasia_O Dodano /08.03.2012 Znaków /506

  praca w formacie txt

Do góry