Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DACH ŚWIATA

  Pamir, wyżyna w południowo-zachodniej części Azji środkowej o średniej wysokości 4000 m nad poziomem morza, na terytorium ZSRR, Chin i Afganistanu; kirgiskie pamir 'zimne, wysoko położone pastwisko leśne'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /215

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIWA. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny

  NIWA. Dwutygodnik naukowy, literacki i artystyczny (od 1895 tygodnik), pismo wyd. w Warszawie 1872-1905 (od 1898 pt. „Niwa Polska") pocz. przez J. Bosackiego, 1874-78 przez spółkę: M. Godlewski, J. Ochorowicz, H. Sienkiewicz, J. Jeleński, 1878-86 przez Godlewskiego z in. udziałowcami, nast. m. in. przez L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /08.03.2012 Znaków /3 650

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NITSCHMANN HEINRICH

  NITSCHMANN HEINRICH, ur. 26 IV 1826 w Elblągu, zm. 27 IV 1905 tamże, niem. poeta i prozaik, krytyk lit. i muz., tłumacz i popularyzator literatury polskiej. Mieszkał gł. w Elblągu, przez pewien czas w Pożarach pod Działdowem, Berlinie i Królewcu. W imię idei zbliżenia kult. między narodami zwalczał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /08.03.2012 Znaków /1 418

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NITSCH KAZIMIERZ

  NITSCH KAZIMIERZ, ur. 1 II 1874 w Krakowie, zm. 26 IX 1958 tamże, językoznawca. Studiował na UJ pod kier, L. Malinowskiego i J. Baudouina de Courtenay, następnie w Pradze oraz w Paryżu pod kier. A. Meilleta. Wykładowca UJ, 1910-52 prof. (1917-20 na Uniw. Lwowskim). Zaangażowany w działalności oświat...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /08.03.2012 Znaków /3 440

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIOBE, poemat K.I. Gałczyńskiego

  NIOBE, poemat K.I. Gałczyńskiego, wyd. w Warszawie 1951. Zamysł utworu powstał 1949 w Nieborowie, gdzie kustosz miejscowego muzeum opowiedział poecie historię znajdującej się tam marmurowej głowy Niobe. Gr. oryginał tej rzeźby (z IV w. p.n.e.) zaginął, a Niobe nieborowska jest jego najlepszą rzym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /08.03.2012 Znaków /1 670

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIKOROWICZ IGNACY

  NIKOROWICZ IGNACY, ur. 10 III 1866 w Wiedniu, zm. 1 VII 1951 w Krakowie, dramaturg, powieściopisarz, publicysta. Syn Józefa (kompozytora), studiował prawo i filozofię w Krakowie, Wiedniu i Paryżu. Redaktor lwow. tygodnika satyr. „Zagłoba", czł. redakcji „Słowa Pol.", współpracownik „Kuriera Codz."...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /08.03.2012 Znaków /1 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEZAPOMINAJKI. Noworocznik, almanach

  NIEZAPOMINAJKI. Noworocznik, almanach, wyd. w Warszawie 1838-39, 1841-45 i 1847 przez K. Korwella. Wybijał się nad przeciętny poziom publikacji tego typu staranną i efektowną szatą zewu., natomiast dobór treści wskazywał na kryteria rozrywkowo-popularyzatorskie, bez głębszych ambicji ideowych czy lit.:...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /08.03.2012 Znaków /972

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEZABUDKA. Nowo rocznik, almanach

  NIEZABUDKA. Nowo rocznik, almanach, wyd. w Petersburgu 1840-44 przez J. Barszczewskiego (współred. J. Bartoszewicz), zał. przez pol. studentów w celu publikacji utworów debiutującej w literaturze młodzieży; inicjatorami i gł. autorami 1840-41 byli W. Dawid (autor programowego wiersza Niezabudka) i S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /08.03.2012 Znaków /824

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEZABITOWSKI STANISŁAW JAN

  NIEZABITOWSKI STANISŁAW JAN, ur. 24 IX 1641, zm. jesienią 1717, pamiętnikarz. Przyjęty na służbę do B. Radziwiłła (zapewne po śmierci ojca, który zginął 1656 pod Prostkami), koniuszemu litew. zawdzięczał fortunę i życiowe powodzenie. Od 1670 zarządzał księstwem słuckim; ze Słucka też gł...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /08.03.2012 Znaków /1 502

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NIEWIASTA POLSKA W TRZECH WIEKACH, trylogia D. Magnuszewskiego

  NIEWIASTA POLSKA W TRZECH WIEKACH, trylogia D. Magnuszewskiego, wyd. w Poznaniu 1843, dedykowana L. Raciborskiej (krewnej, u której znalazł przytułek po klęsce 1831), złożona z opowiadania pisanego prozą poet. Krwawy chrzest roku 1074 (prwdr. w „Tyg. Lit." 1842 pt. Małgorzata z Zębocina), dramatu wierszem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /08.03.2012 Znaków /1 870

  praca w formacie txt

Do góry