Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DALIBOR

  Opera (Praga 1868; wyst. pol. Warszawa 1902) Bedricha Smetany. Akcja rozgrywa się w Pradze XV w. Tytułowy bohater to na pół legendarny rycerz, który podczas buntu przeciw możnowładcom stanął po stronie uciśnionego ludu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DALEJ, BRACIA, DO BUŁATA

  Początek popularnej pieśni powstania 1831; Śpiew rewolucyjny, Rajnolda Suchodolskiego (1804-31).

  Dalej, bracia, do bułata.

  Wszak nam dzisiaj tylko żyć!

  Pokażemy, że Sarmata

  Jeszcze wolnym umie być! 1-4.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DALAJLAMA

  Najwyższy zwierzchnik duchowy lamaizmu i głowa państwa tybetańskiego 1578-1959. Każdy z nich był uważany za ponowne wcielenie (reinkarnację) swego zmarłego poprzednika i rozpoznawany przez komisję dostojników lamajskich już jako niemowlę po pewnych tradycyjnych znakach; mong. dalaj 'morze, ocean';...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DALAJLAMA

  Najwyższy zwierzchnik duchowy lamaizmu i głowa państwa tybetańskiego 1578-1959. Każdy z nich był uważany za ponowne wcielenie (reinkarnację) swego zmarłego poprzednika i rozpoznawany przez komisję dostojników lamajskich już jako niemowlę po pewnych tradycyjnych znakach; mong. dalaj 'morze, ocean';...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAKTYL

  Owoc (jadalny) palmy daktylowej; trójsylabowa stopa wierszowa o pierwszej sylabie długiej (a. akcentowanej) i pozostałych krótkich (a. nie akcentowanych); z gr. ddktylos 'palec; stopa wierszowa trójdzielna jak palec, złożony z 1 długiej i 2 krótkich kości'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAKTYL

  Owoc (jadalny) palmy daktylowej; trójsylabowa stopa wierszowa o pierwszej sylabie długiej (a. akcentowanej) i pozostałych krótkich (a. nie akcentowanych); z gr. ddktylos 'palec; stopa wierszowa trójdzielna jak palec, złożony z 1 długiej i 2 krótkich kości'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DAJ, AĆ JA POBRUSZĘ, A TY POCZYWAJ"

  Staropol., 'daj, niech ja pokręcę żarna, a ty odpocznij'. Pierwszy zachowany zapis całego zdania w języku polskim, zamieszczony w 1270, w najstarszej części kroniki klasztoru w Henrykowie pod Wrocławiem, w tzw. Księdze Henrykowskiej (zob. Księga), zawierającej spisane przez cystersów po łacinie dzieje...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „DAJ, AĆ JA POBRUSZĘ, A TY POCZYWAJ"

  Staropol., 'daj, niech ja pokręcę żarna, a ty odpocznij'. Pierwszy zachowany zapis całego zdania w języku polskim, zamieszczony w 1270, w najstarszej części kroniki klasztoru w Henrykowie pod Wrocławiem, w tzw. Księdze Henrykowskiej (zob. Księga), zawierającej spisane przez cystersów po łacinie dzieje...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /626

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAINY

  Dajrty, litewskie, a może też łotewskie, świeckie pieśni ludowe XIII-XVI w.; l.poj. daina.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /95

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DAINY

  Dajrty, litewskie, a może też łotewskie, świeckie pieśni ludowe XIII-XVI w.; l.poj. daina.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Nikifor Dodano /08.03.2012 Znaków /95

  praca w formacie txt

Do góry