Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DELFY

  Gr. Delphoi, dziś Kastri, słynny święty okrąg kultu Apollina i jego wyroczni, położony w głębokiej szczelinie skalistej na południowozachodnim stoku Parnasu w Fokidzie, zwany kiedyś Pythó, w czasach prehelleńskich poświęcony prawdop. Matce Ziemi i strzeżony przez smoka lub węża (Python). Według...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELFY

  Gr. Delphoi, dziś Kastri, słynny święty okrąg kultu Apollina i jego wyroczni, położony w głębokiej szczelinie skalistej na południowozachodnim stoku Parnasu w Fokidzie, zwany kiedyś Pythó, w czasach prehelleńskich poświęcony prawdop. Matce Ziemi i strzeżony przez smoka lub węża (Python). Według...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /2 141

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETALIA

  Dekretały, listy papieskie, zawierające normatywne wyjaśnienia prawne w odpowiedzi na czyjeś zapytanie (od IV w.); zbiory takich listów od V w.; z łac. (epistoła) decretalis '(list) rozporządzający'; por. Encyklika.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELFIN

  Fr. dauphin, tytuł najstarszego syna króla Francji od 1349 do 1830. Poprzednio delfin był zwierzęciem herbowym, a od ok. 1150 przydomkiem władców Dolnej Burgundii (ze stolicą Vienne), nazywanej odtąd Delfinatem, łac. Delphinatus, fr. Dauphine.

  Humbert 11,1313-59, ostatni bezpotomny władca Delfinatu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKRETALIA

  Dekretały, listy papieskie, zawierające normatywne wyjaśnienia prawne w odpowiedzi na czyjeś zapytanie (od IV w.); zbiory takich listów od V w.; z łac. (epistoła) decretalis '(list) rozporządzający'; por. Encyklika.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DELFIN

  Fr. dauphin, tytuł najstarszego syna króla Francji od 1349 do 1830. Poprzednio delfin był zwierzęciem herbowym, a od ok. 1150 przydomkiem władców Dolnej Burgundii (ze stolicą Vienne), nazywanej odtąd Delfinatem, łac. Delphinatus, fr. Dauphine.

  Humbert 11,1313-59, ostatni bezpotomny władca Delfinatu...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA

  Deklaracja Narodów Zjednoczonych, Deklaracja waszyngtońska, następny po Karcie Atlantyckiej podstawowy dokument przygotowujący utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), podpisany 11 1942 przez przedstawicieli 26 państw, m.in. Polski.

  Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych zredagowana przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKAMERON

  (1349-53, wyd. 1471) Giovanniego Boccaccio, „księga, w której zawiera się sto nowel opowiedzianych przez siedem białogłów i trzech młodzieńców" florenckich, którzy uciekli w 1348 z miasta przed zarazą do willi podmiejskiej, podzielona na 10 dni (gr. deka 'dziesięć', hemera 'dzień'), przy czym każda z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJA

  Deklaracja Narodów Zjednoczonych, Deklaracja waszyngtońska, następny po Karcie Atlantyckiej podstawowy dokument przygotowujący utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), podpisany 11 1942 przez przedstawicieli 26 państw, m.in. Polski.

  Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych zredagowana przez...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /1 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKAMERON

  (1349-53, wyd. 1471) Giovanniego Boccaccio, „księga, w której zawiera się sto nowel opowiedzianych przez siedem białogłów i trzech młodzieńców" florenckich, którzy uciekli w 1348 z miasta przed zarazą do willi podmiejskiej, podzielona na 10 dni (gr. deka 'dziesięć', hemera 'dzień'), przy czym każda z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /646

  praca w formacie txt

Do góry