Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DEUTERONOMIUM

  Hebr. Dewarim, Księga Powtórzonego Prawa, tytuł ostatniej, piątej księgi biblijnego Pięcioksięgu, pochodzący z błędnego przekładu hebrajskich słów w Deut., 17, 18, oznaczających 'kopię lub odpis tego prawa'. Księga powtarza, z komentarzami, dekalog i większość praw zawartych w Ex., 21-24; por...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND UEBER ALLES

  Nm., 'Niemcy, Niemcy ponad wszystko', pieśń znana jako Deutschlandslied 'Pieśń Niemiec', napisana przez Heinricha Hoffmanna von Fallersleben jako utwór, który by jednoczył duchowo wszystkich Niemców rozczłonkowanej Rzeszy, opublikowana w 1841 z melodią Haydna do pieśni Gott erhalte Franz den Kaiser (na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTERONOMIUM

  Hebr. Dewarim, Księga Powtórzonego Prawa, tytuł ostatniej, piątej księgi biblijnego Pięcioksięgu, pochodzący z błędnego przekładu hebrajskich słów w Deut., 17, 18, oznaczających 'kopię lub odpis tego prawa'. Księga powtarza, z komentarzami, dekalog i większość praw zawartych w Ex., 21-24; por...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUTSCHLAND, DEUTSCHLAND UEBER ALLES

  Nm., 'Niemcy, Niemcy ponad wszystko', pieśń znana jako Deutschlandslied 'Pieśń Niemiec', napisana przez Heinricha Hoffmanna von Fallersleben jako utwór, który by jednoczył duchowo wszystkich Niemców rozczłonkowanej Rzeszy, opublikowana w 1841 z melodią Haydna do pieśni Gott erhalte Franz den Kaiser (na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUKALION

  Mit gr. syn Prometeusza, mąż Pyrry, córki Epimeteusza i Pandory. Gdy Zeus spuścił na Ziemię potop, gdyż nie mógł ścierpieć dłużej grzechów wieku brązu lub zbrodni Likaona (zob.), Deukalion, z porady ojca, zbudował arkę i pływał na niej wraz z żoną przez 9 dni, aż wody opadły, a arka osiadła na...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEUKALION

  Mit gr. syn Prometeusza, mąż Pyrry, córki Epimeteusza i Pandory. Gdy Zeus spuścił na Ziemię potop, gdyż nie mógł ścierpieć dłużej grzechów wieku brązu lub zbrodni Likaona (zob.), Deukalion, z porady ojca, zbudował arkę i pływał na niej wraz z żoną przez 9 dni, aż wody opadły, a arka osiadła na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /770

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESPEKT

  Przest uchybienie (komu), ubliżenie, ujma czci, afront, obraza, dyshonor; z łac. despectus, 'widok (z góry); pogarda'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DESPEKT

  Przest uchybienie (komu), ubliżenie, ujma czci, afront, obraza, dyshonor; z łac. despectus, 'widok (z góry); pogarda'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /127

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERWISZ

  Żebrzący mnich muzułmański, zazw. członek muzułm. bractwa religijnego mistyczno-ascetycznego; por Fakir; z pers. darwisz 'odwiedzający drzwi'.

  Zakon derwiszów tańczących założył perski poeta mistyczny Dżalal ad-Din Rumi, 1207-73; zakon przetrwał w Turcji do 1925, rozwiązany przez Atatiirka.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DERWISZ

  Żebrzący mnich muzułmański, zazw. członek muzułm. bractwa religijnego mistyczno-ascetycznego; por Fakir; z pers. darwisz 'odwiedzający drzwi'.

  Zakon derwiszów tańczących założył perski poeta mistyczny Dżalal ad-Din Rumi, 1207-73; zakon przetrwał w Turcji do 1925, rozwiązany przez Atatiirka.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt

Do góry