Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  NOWACZYŃSKI ADOLF, przybrany przydomek Neuwert

  NOWACZYŃSKI ADOLF, przybrany przydomek Neuwert, ur. 9 I 1876 w Podgórzu (dziś dzielnica Krakowa), zm. 3 VII 1944 w Warszawie, dramatopisarz, satyryk, publicysta. Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Studiował prawo na UJ i tu wszedł w środowisko młodzieży artyst., a nast. związał się przejściowo z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /4 598

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWA SZTUKA, czasopismo awangardy poet.

  NOWA SZTUKA, czasopismo awangardy poet., wyd. w Warszawie 1921-22 (ukazały się 2 nry), pod red. A. Sterna (nr 1 wspólnie z J. Iwaszkiewiczem, nr 2 z T. Peiperem i L. Chwistkiem); wydawcą był K. Żukowski, nakład wynosił ok. 2 tys. egz. Pismo zamierzone jako trybuna nowatorskiej poezji pol. i „pole nowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /1 209

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWA KULTURA, tygodnik społ.-lit.

  NOWA KULTURA, tygodnik społ.-lit., wyd. w Warszawie 1950-63, red. kolejno przez: P. Hoffmana, J. Putramenta (od lutego 1952), ponownie Hoffmana (od wiosny 1953), W. Woroszylskiego (od grudnia 1956), J. Piórkowskiego (od nru 5 z 1958), S. Żółkiewskiego (od nru 20 z t.r.) i H. Michalskiego (od pocz. 1962)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWA KULTURA, czasopismo społ.-kult. i lit.

  NOWA KULTURA, czasopismo społ.-kult. i lit., wyd. w Warszawie od lipca 1923 do września 1924, początkowo jako dwutygodnik, nast. tygodnik, od maja 1924 miesięcznik; red. F. Kwiatkowska i E. Staniewski, w istocie - J. Heryng i J. Hempel. Kontynuatorka —> „Kultury Robota.", była legalną trybuną KPRP...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /1 340

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWA KSIĄŻKA. Czasopismo poświęcone krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii

  NOWA KSIĄŻKA. Czasopismo poświęcone krytyce literackiej i naukowej oraz bibliografii, wyd. w Warszawie 1934-39 (10 z. rocznie) przez wydawnictwo —> Trzaska, Evert i Michalski; red. nacz. S. Lam. Informator dla bibliotekarzy, wydawców i księgarzy, prowadził bieżącą bibliografię druków pol. (oprac. W...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /787

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWA EPOKA POEZJI POLSKIEJ, rozprawa krytycznolit. S. Goszczyńskiego

  NOWA EPOKA POEZJI POLSKIEJ, rozprawa krytycznolit. S. Goszczyńskiego, ogł. bezim. 1835 wkrak. „Powsz. Pamiętniku Nauk i Umiejętności". Powstała w kręgu wzajemnego oddziaływania autora i praktyki oraz teorii lit. grupy —> Ziewonia, nawiązuje do syntezy M. Mochnackiego (—> O literaturze polskiej w wieku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /2 031

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWA BAŚŃ, 6-tomowy cykl powieści hist. T. Parnickiego

  NOWA BAŚŃ, 6-tomowy cykl powieści hist. T. Parnickiego, wyd. w Warszawie 1962-70. Zapowiedzią była powieść —> Srebrne orły (1944), której bohater, mnich Aron, przeszedł do t. 1, stając się jedną z głównych postaci cyklu. N.b. obejmuje okres 1000 l. histoiii Starego i Nowego Świata oraz Polski, od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /3 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOSKOWSKI Witold, pseud. Taper, Testis

  NOSKOWSKI Witold, pseud. Taper, Testis, ur. 10 III 1874 w Warszawie, zm. prawdop. 2 XI 1939 w Poznaniu, publicysta, krytyk teatr., lit. i muzyczny. Syn dziennikarza i literata Władysława, bratanek muzyka Zygmunta, brat malarza Tadeusza (pierwowzór Nosa w —> Weselu), brat cioteczny A. Niemojewskiego; musiał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /jasminkowa Dodano /09.03.2012 Znaków /1 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWA

  W wedyzmie - nazwa staro-indoaryjskich bóstw, zjawisk i sił przyrody; w mazdaizmie - złośliwa istota nadprzyrodzona, zły duch, demon.

  Dewadasi bajadera, tancerka świątyni hinduskiej; sanskr., 'służebnica boga'; dem 'dewa', dasi 'niewolnica lub służąca hinduska; kobieta niskiej kasty'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEWA

  W wedyzmie - nazwa staro-indoaryjskich bóstw, zjawisk i sił przyrody; w mazdaizmie - złośliwa istota nadprzyrodzona, zły duch, demon.

  Dewadasi bajadera, tancerka świątyni hinduskiej; sanskr., 'służebnica boga'; dem 'dewa', dasi 'niewolnica lub służąca hinduska; kobieta niskiej kasty'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prosper Dodano /09.03.2012 Znaków /304

  praca w formacie txt

Do góry