Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  NOYSZEWSKI STANISŁAW, PIOŁUN

  NOYSZEWSKI STANISŁAW, PIOŁUN, ur. 30 VII 1891 w Kielcach, zm. 21 XII 1941 w Oświęcimiu, powieściopisarz, nowelista, krytyk lit. i teatralny. Studiował ekonomię w Wiedniu. Od 1914 mieszkał w Warszawie, współpracował z „Gazetą Poranną 2 grosze"; 1935-39 stały współpracownik „Warsz. Dziennika...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 656

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOYES GEORGE RAPALL

  NOYES GEORGE RAPALL, ur. 2 IV 1873, zm. 5 V 1952, slawista amer., tłumacz poezji polskiej. Po doktoracie 1898 (pierwszy w Stanach z zakresu filozofii słow.) prof. University of Southern California w Berkeley; przełożył na język ang. wiele dzieł literatury ros.; za namową S. Ptaszyckiego zwrócił się ku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 260

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWY WYRAZ. Miesięcznik literacki młodych

  NOWY WYRAZ. Miesięcznik literacki młodych, czasopismo wyd. w Warszawie 1972-81, pocz. pod red. J. Witana, nast. J. Termera (od 1974) i M. Wawrzkiewicza (od 1979); tytuł nawiązywał do lewicowego pisma międzywojennej awangardy —», ,Nasz Wyraz''. Powst. w celu ułatwienia startu lit. młodemu pokoleniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWY SĄCZ - związki z literaturą

  NOWY SĄCZ, miasto woj., nad Dunajcem, przy ujściu Kamie-mcv Nazwa Sącz, wymieniana w źródłach od 1226, była związana z ośrodkiem ziemi sądeckiej, stanowiącym jedno z najważniejszych grodzisk polskich. Gród i osada targowo- rzemieślnicza były kilkakrotnie przenoszone: 1257 przez księżnę Kingę -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /8 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWY PRZEGLĄD LITERATURY I SZTUKI, miesięcznik lit -artyst.

  NOWY PRZEGLĄD LITERATURY I SZTUKI, miesięcznik lit -artyst., wyd. w Warszawie od czerwca 1920 do czerwca 1921 pod red. W. Berenta, przy udziale W. Kościelskiego (wydawca), L. Staffa i S. Żeromskiego. Pismo o charakterze akademickim, reprezentowało tendencje klasycyzujące, skupiało wokół siebie wybitnych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /808

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWY PAMIĘTNIK WARSZAWSKI. Dziennik historyczny, polityczny tudzież nauk i umiejętności

  NOWY PAMIĘTNIK WARSZAWSKI. Dziennik historyczny, polityczny tudzież nauk i umiejętności, miesięcznik lit.-polit., wyd. w Warszawie 1801-05 (razem 60 zesz. w 201.) przez F.K. Dmochowskiego. Związany z TPN, zamieszczał ciekawsze „pochwały" (m. in. pisarzy, jak I. Krasicki, J. Szymanowski), mowy i rozprawy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /951

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWY KORBUT, Bibliografia literatury polskiej N.K.

  NOWY KORBUT, Bibliografia literatury polskiej N.K., wydawnictwo Instytutu Badań Lit. PAN, oprać, od 1953 pod red. komitetu w składzie: K. Budzyk (red. nacz. do 1963), E. Aleksandrowska, E. Korzeniewska, Jarosław Maciejewski, T. Mikulski, R. Pollak, S. Stupkiewicz, Z: Szweykowski, I. Śliwińska, wyd. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /4 218

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOSIELSKI TEOFIL

  NOWOSIELSKI TEOFIL, ur. 20 XII 1812 w Radomsku, zm. 25 XII 1888 w Warszawie, pedagog, pisarz dla dzieci. Od 1835 w Warszawie, 1839 zorganizował przy warsz. Towarzystwie Dobroczynności pierwszą ochronkę opartą na wzorach Froblowskich (podręcznik „do użytku matek" 1877). Zaprzyjaźniony z S. Jachowiczem, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOROCZNIK LITEWSKI na rok 1831, almanach

  NOWOROCZNIK LITEWSKI na rok 1831, almanach, wyd. w Wilnie 1830 przez H. Klimaszewskiego, poświęcony gł. literaturze pięknej. Zawierał utwory zarówno pisarzy starszej generacji, jak romantyków, m. in. prwdr. Do M. S. Mickiewicza, wiersze A. Goreckiego, A. Grozy, Klimaszewskiego, L. Kropińskiego, F...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /544

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NOWOROCZNIK DEMOKRATYCZNY, noworocznik

  NOWOROCZNIK DEMOKRATYCZNY, noworocznik, wyd. w Paryżu 1842-43 (część nakł. 1843 z tyt. Noworocznik i fikcyjnym miejscem wyd. Poznań) przez TDP. Wg pierwotnego projektu wychodzić miały 3 noworoczniki: „emigracyjny", lit. i lud.; wobec trudności z gromadzeniem materiałów wydano połączony noworocznik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 037

  praca w formacie txt

Do góry