Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  O KRYTYKACH I RECENZENTACH WARSZAWSKICH, pamflet A. Mickiewicza

  O KRYTYKACH I RECENZENTACH WARSZAWSKICH, pamflet A. Mickiewicza na warsz. środowisko lit., a właśc. na zaściankowość i dogmatyzm myśli estet. i krytyki lit. późnego oświecenia w Polsce; powst. w Petersburgu 1828, ogł. tamże 1829 jako przedmowa do Poezji, tłum. t.r. na rosyjski. Rozdrażniony i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /2 684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI, powieść M. Konopnickiej

  O KRASNOLUDKACH I SIEROTCE MARYSI, powieść M. Konopnickiej, wyd. w Warszawie 1896. Baśń pisana prozą,' poet. z fragmentami wierszowanymi, osnuta na wątkach lud. (motyw sieroty - zaczerpnięty z pieśni pasterskich, motyw krasnoludków - z bajek magicznych). Fabuła powieści, w warstwie ideol. ujętej w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 665

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O KLASYCZNOŚCII ROMANTYCZNOŚCI tudzież o duchu poezji polskiej, rozprawa K. Brodzińskiego

  O KLASYCZNOŚCII ROMANTYCZNOŚCI tudzież o duchu poezji polskiej, rozprawa K. Brodzińskiego, ogł. w „Pamiętniku Warsz." III-VII 1818. Autor proponował model literatury nar., w której pierwiastki klasycyst. współistnieć miały z romant.; złudne przekonanie o możliwości nieantagonistycznego połączenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /2 961

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O DUCHU I ŹRÓDŁACH POEZJI W POLSZCZE, rozprawa M. Mochnackiego

  O DUCHU I ŹRÓDŁACH POEZJI W POLSZCZE, rozprawa M. Mochnackiego, ogł. 1825 w „Dzienniku Warsz." (nr 2). Zarysowując pierwszą próbę programu romantyzmu pol., korzystał autor z inspiracji niem. (m. in. Listów o wychowaniu estetycznym człowieka F. Schillera, powieści Novalisa), które rozwinął i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /2 483

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O BOHATERSKIM KONIU I WALĄCYM SIĘ DOMU, zbiór utworów J. Kasprowicza

  O BOHATERSKIM KONIU I WALĄCYM SIĘ DOMU, zbiór utworów J. Kasprowicza, wyd. we Lwowie 1906; pisane poet. prozą, o niejednorodnym charakterze (obok przeważających liryków - liryzowane opowiadania, opowiadania groteskowe itd.). Obok liryki nastrojowej nadają ton zbiorowi dwie grupy utworów: 1) miniatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NYSA i jej związki z literaturą

  NYSA, miasto w woj. opolskim, nad Nysą Kłodzką. Nazwa różnie podawana przez pol. kronikarzy: Nisa, Nisza - przez Długosza, który znał miasto, Nisa, Niesza - przez Kromera. N. rozwinęła się w XII w. przy ważnym szlaku podsudeckim. Stolica biskupiego księstwa nyskiego, powst. po 1290; 1741 przeszła...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /4 929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NUŻ W BŻUHU, 2 jednodńuwka futurystuw. Wydańe nadzwyczajne

  NUŻ W BŻUHU, 2 jednodńuwka futurystuw. Wydańe nadzwyczajne, manifest pol. —> futuryzmu, zredagowany przez B. Jasieńskiego i A. Sterna, wyd. w Krakowie i Warszawie w formie plakatu w końcu 1921. We wstępnej wypowiedzi programowej dawał swoisty bilans działalności futuryst. („dźgnięte nożem w brzuch...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NURT. Pismo poświęcone kulturze polskiej

  NURT. Pismo poświęcone kulturze polskiej, konspiracyjny miesięcznik społ.-kult., wyd. w Warszawie w postaci druk. od marca 1943 do maja 1944 pod red. F. Goetla i W. Horzycy przez jedną z gł. organizacji tajnych obozu piłsudczyków Obóz Polski Walczącej (OPW). W 9 nrach (każdy w pokaźnej objętości 18-20...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NURT, miesięcznik społ.-kult.

  NURT, miesięcznik społ.-kult., wyd. w Poznaniu od 1965. Red. naczelnym był początkowo K. Kostyrko, od 1975 K. Młynarz. Pełniąc, podobnie jak inne lit. pisma regionalne, funkcję magazynu kult. i organu wielkopol. środowiska twórczego, N. wyróżnia się szerokim zainteresowaniem sztuką nowatorską...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NURT. Opowieści biograficzne, zbiór opowieści biogr. W. Berenta

  NURT. Opowieści biograficzne, zbiór opowieści biogr. W. Berenta. Prwdr. fragmentów (bez ogólnego tyt. N.): Wywłaszczenie muz, w „Pamiętniku Warsz." 1931 nr 1, 3, 5; Szabla i duch, w „Tygodniku Ilustr." 1932 nr 5-29 (z przerwami), Wódz, tamże nr 44-49, 51-52. Fragmenty odznaczone państw, nagrodą lit. za 1932...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 864

  praca w formacie txt

Do góry