Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  O ŻOŁNIERZU TUŁACZU, opowiadanie S. Żeromskiego

  O ŻOŁNIERZU TUŁACZU, opowiadanie S. Żeromskiego, prwdr. w „Głosie" 1896, przedr. w tomie Utwory powieściowe, Warszawa 1898. Powstanie utworu związane jest z pobytem Żeromskiego w Szwajcarii; składa się on z dwóch części. Pierwsza ukazuje walki toczone przez republ. armię franc. z wojskami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O WYMOWIE I POEZJI, rozprawa teoret.lit. F.N. Golańskiego

  O WYMOWIE I POEZJI, rozprawa teoret.lit. F.N. Golańskiego, wyd. w Warszawie-Wilnie 1786 (wyd. 2 rozsz. Wil. 1788). Oparta na gruntownej wiedzy i orientacji w nowszych tendencjach estet., powstawała w atmosferze prowadzonych w środowisku pijarskim prac nad podręcznikami dla szkół KEN i spełniała...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 517

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O USTANOWIENIU I UPADKU KONSTYTUCJI POLSKIEJ 3 MAJA 1791, traktat polit.

  O USTANOWIENIU I UPADKU KONSTYTUCJI POLSKIEJ 3 MAJA 1791, traktat polit., wyd. w Krakowie (Lipsku?) 1793, cz. 1-2, z fikcyjnym miejscem: Metz, przedr. w Warszawie 1794, z fikcyjnymi danymi: Lwów 1793, tłum przez S.B. Lindego na niem. (Lipsk 1793); powst. na emigracji, skierowana do „ludzi rządów wolnych i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 931

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O URZĘDZIE MIECZA UŻYWAJĄCYM, dzieło polemiczne Sz. Budnego

  O URZĘDZIE MIECZA UŻYWAJĄCYM, dzieło polemiczne Sz. Budnego, wyd. w Łosku 1583; poświęcone trwającym wówczas wśród braci pol. debatom, czy „prawdziwi chrystyjanie" mogą obejmować urzędy państw, (zwł. sędziowskie), służyć w wojsku, posiadać majątki i korzystać z pracy poddanych. Budny w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O SKUTECZNYM RAD SPOSOBIE, albo O utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów, traktat polit. S. Konarskiego

  O SKUTECZNYM RAD SPOSOBIE, albo O utrzymywaniu ordynaryjnych sejmów, traktat polit. S. Konarskiego, postulujący reformę obrad sejmowych w Polsce, wyd. w Warszawie 1760-63, cz. 1-4 (red. I cz. 1-2 powst. przed 1752). Przeprowadziwszy w cz. 1 krytykę proponowanych półśrodków mających zapobiec pladze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 112

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O PRAWDACH ŻYWOTNYCH NARODU POLSKIEGO, rozprawa polit.-historioz. H. Kamieńskiego

  O PRAWDACH ŻYWOTNYCH NARODU POLSKIEGO, rozprawa polit.-historioz. H. Kamieńskiego, powst. w Berlinie 1843, wyd. w Brukseli 1844, pod pseud. Filaret Prawdoski, uzasadniająca koncepcję walki o niepodległość jako masowej ..wojny ludowej", w przeciwieństwie do powstania 1830-31, którego kryt. analiza stanowi...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 794

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O POEZJI DRAMATYCZNEJ, rozprawa F. Wężyka

  O POEZJI DRAMATYCZNEJ, rozprawa F. Wężyka, powst. 1811 w związku z projektem —> Towarzystwa Przyjaciół Nauk opracowania zbiór, dzieła o poezji (cz. 3 powst. 1814-15), ogł. częśc. przy wyd. dramatów autora 1821-22, w całości przez S. Tomkowicza 1878 w t.1 Arch. do Dziejów Literatury i Oświaty w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 825

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O PISMACH KLASYCZNYCH I ROMANTYCZNYCH, rozprawa polemiczna Jana Śniadeckiego

  O PISMACH KLASYCZNYCH I ROMANTYCZNYCH, rozprawa polemiczna Jana Śniadeckiego, powst. w grudniu 1818, ogł. 1819 w „Dzienniku Wil." (t.r. tłum. ros. w „Wiestniku Jewropy"); weszła nast. do t. 4 Pism rozmaitych, Wilno 1822. Replika na druk. 1818 w „Pamiętniku Warsz." pracę K. Brodzińskiego —> O klasyczności...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /2 909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O MIŁOŚCI OJCZYZNY, rozprawa K. Libelta

  O MIŁOŚCI OJCZYZNY, rozprawa K. Libelta, ogł. w —> „Roku" 1844, kilkakrotnie przedr. (wyd. os. Lw. 1889), filoz. manifest demokr. i romant. patriotyzmu. Autor analizuje ideę ojczyzny w 9 jej „rozczłoniach": materialnych - ziemia, lud i ustawy, duchowych - narodowość, język i piśmiennictwo, żywotnych -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /810

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  O LITERATURZE POLSKIEJ W WIEKU DZIEWIĘTNASTYM, dzieło M. Mochnackiego

  O LITERATURZE POLSKIEJ W WIEKU DZIEWIĘTNASTYM, dzieło M. Mochnackiego, pomyślane jako t. 1 nie zrealizowanej większej całości, wyd. w Warszawie 1830, stanowiące podsumowanie myśli autora o literaturze, jej istocie i funkcji, oraz ocen przedpowstaniowego romantyzmu. Zarysowując teorię kultury, a w jej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /5 839

  praca w formacie txt

Do góry