Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DOŻA

  Naczelnik Republiki Weneckiej od 697 do 1797 zajmujący stanowisko księcia, którego władzę ograniczyła konstytucja z końca XII w. Oznaką godności doży była okrągła czapka frygijska z długimi brzegami ze złotego brokatu, z tyłu zakończona rogiem. Również tytuł naczelnika Republiki Genueńskiej od...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /1 098

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DÓZSA Gyorgy

  (wym. dę.żo), ok. 1475-1514, Zwany Generałem Szekely (wym. sękej), przywódca w węgierskiej wojnie chłopskiej 1514, postawiony na czele wojska mającego wyruszyć na krucjatę przeciw Turkom, zwrócił się przeciw szlachcie, wszczynając antyfeudalne powstanie chłopów rumuńskich i węgierskich, pobił...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOTTORE

  Wł., 'doktor', postać z wł. commedia dell'arte, stary „uczeniec" boloński, głupi chytrus, zazw. nieszczęśliwie zadurzony.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOTTORE

  Wł., 'doktor', postać z wł. commedia dell'arte, stary „uczeniec" boloński, głupi chytrus, zazw. nieszczęśliwie zadurzony.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSWITKA

  W dawnej Polsce zebranie dziewcząt wiejskich przed świtem dla wspólnego spędzenia czasu przy pracy; zebranie towarzyskie młodzieży przed świtem; wspólne śniadanie pracowników folwarcznych o świtaniu.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSWITKA

  W dawnej Polsce zebranie dziewcząt wiejskich przed świtem dla wspólnego spędzenia czasu przy pracy; zebranie towarzyskie młodzieży przed świtem; wspólne śniadanie pracowników folwarcznych o świtaniu.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /228

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSPIEC

  Dawn. stać się dojrzałym, dojrzeć, dorosnąć; być gotowym do czegoś; zdążyć.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /86

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORYFOROS

  Słynny posąg dłuta Polikleta, przedstawiający młodzieńca z włócznią; ilustracja sławnego „kanonu" Polikleta o proporcjach ciała ludzkiego. Spośród licznych kopii antycznych najlepsza w Museo Nazionale w Neapolu; nowożytna rekonstrukcja w brązie wg kopii rzymskich: tors wg kopii z Berlina i z Uffizi we...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOSPIEC

  Dawn. stać się dojrzałym, dojrzeć, dorosnąć; być gotowym do czegoś; zdążyć.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /86

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DORYFOROS

  Słynny posąg dłuta Polikleta, przedstawiający młodzieńca z włócznią; ilustracja sławnego „kanonu" Polikleta o proporcjach ciała ludzkiego. Spośród licznych kopii antycznych najlepsza w Museo Nazionale w Neapolu; nowożytna rekonstrukcja w brązie wg kopii rzymskich: tors wg kopii z Berlina i z Uffizi we...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /520

  praca w formacie txt

Do góry