Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DRACHMA

  Starogrecka jednostka wagi - 4,3 g i moneta srebrna - 6 oboli; śrdw. moneta srebrna nu Bliskim Wschodzie; waluta grecka-100 lepta; angielskie i amerykańskie jednostki wagi. Pieniądze wprowadzono w Grecji dopiero ok. VII w. pne.

  Były one okrągłe a. miały kształt sztabek, sierpów lub rożnów; dlatego i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRACHMA

  Starogrecka jednostka wagi - 4,3 g i moneta srebrna - 6 oboli; śrdw. moneta srebrna nu Bliskim Wschodzie; waluta grecka-100 lepta; angielskie i amerykańskie jednostki wagi. Pieniądze wprowadzono w Grecji dopiero ok. VII w. pne.

  Były one okrągłe a. miały kształt sztabek, sierpów lub rożnów; dlatego i...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRABOWAĆ

  Dawn. przeglądać, wertować, przetrząsać, roztrząsać, szperać w czymś.

  Dziś nam szlachectwa przeczą, każą nam drabować

  Papiery i szlachectwa papierem probować.

  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 4, 337-38; probować - 'dowodzić; udowodnić'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRABOWAĆ

  Dawn. przeglądać, wertować, przetrząsać, roztrząsać, szperać w czymś.

  Dziś nam szlachectwa przeczą, każą nam drabować

  Papiery i szlachectwa papierem probować.

  A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, 4, 337-38; probować - 'dowodzić; udowodnić'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRABANT

  Żołnierz straży przybocznej monarchy lub dostojnika, trabant; taniec staropolski, bliżej nie znany, tańczony na zakończenie zabawy, rzekomo połączenie poloneza z mazurem; z dawn. nm.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRABINA

  Drabina Jakubowa wg Biblii, Gen., 28,12, patriarcha Jakub „ujrzał we śnie drabinę stojącą na ziemi, sięgającą nieba, i aniołów wstępujących i zstępujących po niej".

  Drabina jestestw liniowy układ systematyczny organizmów żywych, stosowany w biologii na przełomie XVIII i XIX w., m.in. przez G.L...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRABANT

  Żołnierz straży przybocznej monarchy lub dostojnika, trabant; taniec staropolski, bliżej nie znany, tańczony na zakończenie zabawy, rzekomo połączenie poloneza z mazurem; z dawn. nm.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /190

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRABINA

  Drabina Jakubowa wg Biblii, Gen., 28,12, patriarcha Jakub „ujrzał we śnie drabinę stojącą na ziemi, sięgającą nieba, i aniołów wstępujących i zstępujących po niej".

  Drabina jestestw liniowy układ systematyczny organizmów żywych, stosowany w biologii na przełomie XVIII i XIX w., m.in. przez G.L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DOŻYWOCIE

  Zapis na przeżycie, umowa obopólna między małżonkami co do dożywotniego używania dóbr po śmierci drugiego; wymowa, wycug, wymiar, przeniesienie prawa własności nieruchomej, w Polsce zwłaszcza gospodarstwa rolnego, za życia właściciela na członków rodziny, w zamian za dożywotnie utrzymanie lub inne...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /553

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DRAB

  Żołnierz pieszy w wojsku polskim XV i XVI w. (zwano tak również pieszka-pionka w szachach) odpowiednik gemajna lub hajduka; w XVII w. ciura obozowy, knecht, człowiek luźny; dziś: dryblas, drągal, opryszek.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Prot Dodano /09.03.2012 Znaków /219

  praca w formacie txt

Do góry