Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OCHINO BERNARDINO, Z SIENY

  OCHINO BERNARDINO, Z SIENY (ur. 1487, zm. 1565 w Sławkowie (Morawy), kaznodzieja, prekursor ruchu antytrynitarskiego w Polsce. Włoch, franciszkanin, później kapucyn (od 1538 generał zakonu). W 1542 opowiedział się za reformacją i uszedł z Włoch; przebywał nast. w Genewie, Zurychu, Bazylei, gdzie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCALENIE, zbiór wierszy Cz. Miłosza

  OCALENIE, zbiór wierszy Cz. Miłosza, wyd. w Warszawie 1945; gromadzi utwory powst. 1932-39 (przedruki z czasopism i pierwszych tomików) oraz w czasie wojny. Tytuł wyjaśnia autor w Przedmowie, odnosząc go do „wybawczego celu" prawdziwej poezji, która nie jest,,wspólnictwem urzędowych kłamstw'' ani...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /2 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRZĘDY

  OBRZĘDY, ceremonie związane z kultem, zespoły określonych i zachowanych przez tradycję czynności, gestów i słów stanowiących stronę zewn. uroczystości wierzeniowych oraz aktów społeczno-prawnych; jeden z podstawowych składników —» folkloru. Strona formalna kultu podlegała w ciągu lat stosunkowo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /10 008

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRAZKI, fabularne utwory poet. M. Konopnickiej

  OBRAZKI, fabularne utwory poet. M. Konopnickiej, łączące elementy epiki, liryki i perswazyjnej retoryki; pod tą nazwą wyodrębniła autorka w kilku zbiorach swych wierszy grupę utworów: Co pocznie?, Sobotni wieczór, Wolny najmita, Z wiejskiej szkółki, Bez dachu, prwdr. w czasopismach 1879; Przed sądem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRAZEK, krótki utwór epicki prozą lub wierszem

  OBRAZEK, krótki utwór epicki prozą lub wierszem, odznaczający się przewagą elementów niefabularnych, dominacją opisu nad opowiadaniem. Szczątkowa fabuła, służąca- objaśnieniu sytuacji, w jakiej znajdują się bohaterowie, nadaje o. cechy pokrewieństwa z innymi gatunkami narracyjnymi (gł. z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /3 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRAZ LITERATURY POLSKIEJ XIX i XX wieku (OLP)

  OBRAZ LITERATURY POLSKIEJ XIX i XX wieku (OLP), wydawnictwo —» Instytutu Badań Lit. PAN, wyd. od 1965, początkowo w Warszawie, od 1971 w Krakowie. Oprac, zespołowo przez przedstawicieli wszystkich środowisk polonist. pod kierunkiem red. doświadczonych historyków literatury (m. in. S. Pigoń, J...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBRACHUNKI FREDROWSKIE, tom szkiców T. Boya-Żeleńskiego

  OBRACHUNKI FREDROWSKIE, tom szkiców T. Boya-Żeleńskiego wyd. w Warszawie 1934; obejmuje artykuły o życiu i twórczości A. Fredry ogł. 1933-34 w „Wiadomościach Lit." (cz. Przy biurku) oraz recenzje z wystawień jego sztukl919-33 (cz. VV teatrze), Obrachunki były zasadniczą polemiką z dotychczasowym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /987

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBODZIŃSKI ALEKSANDER

  OBODZIŃSKI ALEKSANDER, żył w 1 poł. XVII w., autor poematu Pandora starożytna monarchów polskich (Kr. 1641), przedstawiającego w 6 księgach, podzielonych na wiersze o kolejnych królach, dzieje nar. od Lecha do Zygmunta III. Opierając się na Długoszu, Kromerze i Gwagninie, dał O. utwór z pogranicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /741

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLICZE DNIA, dwutygodnik społ.-kult.

  OBLICZE DNIA, dwutygodnik społ.-kult., wyd. nieregularnie w Warszawie od lutego do czerwca 1936; red. i wydawca M. Markowski, właśc. pracami red. kierował M. Bibrowski przy współpracy J. Burgina. Pismo radykalizującej, antyfaszyst. inteligencji zbliżonej do KPP i lewicy PPS, gł. środowisk skupiających...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBLĘGOREK i literatura

  OBLĘGOREK, wieś w woj. kieleckim. Znajdujący się tu pałacyk z 1895 został zakupiony z funduszów społ. 18 VII 1900 od rejenta M. Halika i ofiarowany w darze narodowym H. Sienkiewiczowi na jubileusz 25-lecia pracy literackiej. Już jako własność pisarza był 1900-1901 rozbudowany i remontowany...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /agf Dodano /09.03.2012 Znaków /1 035

  praca w formacie txt

Do góry