Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OFICYNA FLORENCKA, rękodzielnicza oficyna drukarska

  OFICYNA FLORENCKA, rękodzielnicza oficyna drukarska, znana p.n. Stamperia Polacca lub Tyszkieviciana Typographia, zał. i prowadzona przez grafika i typografa S.F. Tyszkiewicza we Florencji 1928-39 i 1947-54, a 1940-47 w Nicei. Wydawała druki w języku pol., ang. i wł., niskonakładowe, o charakterze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 912

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFICJUM RYMOWANE, historia rhythmica, nabożeństwo brewiarzowe

  OFICJUM RYMOWANE, historia rhythmica, nabożeństwo brewiarzowe, średniow. utwór liryczny, w formie poet. opiewający żywot świętego, złożony z rymowanych pieśni liturgicznych, zw. antyfonami i responsoriami, które wykonywane były w śpiewie chorałowym przez 2 grupy głosowe na przemian. Utwory tego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFFICTNA FERRARIA, abo Huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego

  OFFICTNA FERRARIA, abo Huta i warstat z kuźniami szlachetnego dzieła żelaznego, poemat dydaktyczny W. Roździeńskiego wyd. w Krakowie 1612, ozdobiony prymitywnymi drzeworytami. dedykowany A. Kochcickiemu. Utwór liczy przeszło 2100 wierszy. Pod względem treści jest dziełem wyjątkowym nie tylko w Polsce...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 566

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODYNIEC ANTONI EDWARD

  ODYNIEC ANTONI EDWARD, ur. 25 I 1804 w Giejstunach (Wileńszczyzna), zm. 15 I 1885 w Warszawie, poeta, tłumacz, pamiętnikarz. Studiując 1820-23 prawo na Uniw. Wił., należał od 1821 do filaretów (autor Pieśni filaretów: ,,Precz, precz od nas smutek wszelki", powst. w więzieniu 1823/24) i zetknął się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 797

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, rocznik

  ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE, rocznik wyd. w Warszawie od 1956, pod red. Komitetu; kolejni red. nacz.: K. Lepszy (t. 1-9), J. Tazbir (od t. 10). Pismo, nawiązujące po części do kwartalnika —> „Reformacja w Polsce", prezentuje szerszy zakres problematyki. Powstało w okresie mobilizacji sił humanistyki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODYMALSKI WALENTY, Odimalius

  ODYMALSKI WALENTY, Odimalius, ur. ok. 1620 prawdop. w Seceminie (Sandomierskie), zm. 1680 w Krakowie (?), poeta; ksiądz. Studiował w Akad. Krak. (bakalaureat 1642). Autor panegiryków, m. in. wierszowanej relacji o czynach hetm. A. Koniecpolskiego podczas wojen kozackich i szwedz. Żałosna postać Korony...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRODZENIE, tygodnik społ.-lit.

  ODRODZENIE, tygodnik społ.-lit., wyd. od września 1944 do marca 1950, początkowo w Lublinie, 1945—47 w Krakowie i nast. w Warszawie, red. przez K. Kuryluka, od lutego 1948 przez J. Borejszę. Pierwsze w Polsce Lud. pismo wskrzeszające tradycję pol. tygodników społ.-kult., odegrało ważną rolę w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /4 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRODZENIE, renesans, epoka literacka

  ODRODZENIE, renesans, epoka literacka między —> średniowieczem i —> barokiem, której rozkwit przypada w Polsce na w. XVI. Termin o., stosowany do całokształtu zjawisk kultury, : cieśla w jej dziejach wielką epokę rozpoczynającą dobę oowoż.. trwającą we Włoszech od w. XIV do pocz. XVI, od w. XV...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /26 343

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRA. Tygodnik społeczno-kulturalny

  ODRA. Tygodnik społeczno-kulturalny (od 1959 podtyt. Pismo ziem zachodnich), tygodnik, wyd. we Wrocławiu 1958-61. O. powstała z inicjatywy działaczy TRZZ, w wyniku połączenia tyg. —> „Nowe Sygnały" i dwutyg. studenckiego „Poglądy". Red. J. Bajdor. Początkowo czasopismo międzyregionalne, kontynuujące...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 051

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODRA. Pismo literacko-społeczne, tygodnik (1945 dwutyg.), wyd. w Katowicach

  ODRA. Pismo literacko-społeczne, tygodnik (1945 dwutyg.), wyd. w Katowicach 1945-50 przez SW „Czytelnik". Redaktor nacz. W. Szewczyk; współred. J. Baranowicz, Z. Hierowski, A. Grodzicki, W. Żukrowski. O. objęły ośrodki lit., społ.-kult. i nauk. G. Śląska, Opola, Wrocławia, Szczecina, Olsztyna...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 937

  praca w formacie txt

Do góry