Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OJCOWIE NASI, tom opowiadań A. Struga

  OJCOWIE NASI, tom opowiadań A. Struga, wyd. w Krakowie 1911; zawiera 6 utworów powst. w czasie pobytu autora w Paryżu (Mogiłka, Ich syn, Bestia, Pan i parobek, Posiew śmierci, ,,Polaki"). Tematem opowiadań jest powstanie styczniowe. Geneza tomu wiąże się z atmosferą poprzedzającą pięćdziesiątą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /876

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OJCIEC ZADŻUMIONYCH w El-Arish, poemat J. Słowackiego

  OJCIEC ZADŻUMIONYCH w El-Arish, poemat J. Słowackiego, powst. zapewne we Florencji 1838, wyd. w tomie Trzy poemata, Paryż 1839. Utwór, którego genezę (opowiadanie zasłyszane w El-Arish 1836 podczas kwarantanny przed wjazdem do Palestyny) wyjaśnia wstęp prozą, ma formę monologu Araba, tyt. bohatera;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 049

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OJCIEC HILARY. Szkic poetyczny, poemat W. Wolskiego

  OJCIEC HILARY. Szkic poetyczny, poemat W. Wolskiego, ogł. w „Przeglądzie Nauk." 1843. Forma przedśmiertnej spowiedzi mnicha, wyjawiającego krwawą tajemnicę przeszłości, ułamkowa kompozycja, bajronicznę rysy gł. postaci wiążą utwór z tradycją powieści poet. Byrona i młodego Słowackiego; autor...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /946

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGRÓD, ale nie plewiony; bróg, ale co snop to inszego zboża;...zbiór wierszy W. Potockiego

  OGRÓD, ale nie plewiony; bróg, ale co snop to inszego zboża; kram rozlicznego gatunku;... między towarem na poły rzeczy, powieści, przygody, podobieństwa, przykłady... tudzież ethica do cnoty, moralia do obyczajów, sacra do nauki, seria do przestrogi wiodące poważnych i uważnych, festiva, ludicra...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 241

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGRODZIŃSKI WŁADYSŁAW, pseud. Stefan Sulima

  OGRODZIŃSKI WŁADYSŁAW, pseud. Stefan Sulima, ur. 2 VI 1918 w Dolinie na Pokuciu, syn Wincentego, eseista, prozaik, historyk. W 1943-44 w hitlerowskim obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu; po wojnie ukończył studia hist. na UJ; pracownik nauk. PAU i PAN. Od 1956 w Olsztynie, od 1958 red. nacz. Rocznika Olszt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 541

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGRODZIŃSKI Wincenty

  OGRODZIŃSKI Wincenty, ur. 5 IV 1884 w Nowej Wsi Narodowej (obecnie Kraków), zm. 20 XII 1945 w Krakowie, historyk literatury, filolog klas., badacz piśmiennictwa śląskiego. Po studiach na UJ (1904-08) nauczyciel, m. in. w Przemyślu i Nowym Targu, 1924-32 wizytator szkół średnich w Katowicach; nast...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 300

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGNIWO. Tygodnik naukowy, społeczny, literacki i polityczny

  OGNIWO. Tygodnik naukowy, społeczny, literacki i polityczny, czasopismo wyd. w Warszawie od grudnia 1902 do końca 1905. Założycielami i faktycznymi redaktorami byli L. Krzywicki, S. Posner i S. Stempowski, dawni współpracownicy —> „Prawdy", wydawcą fabrykant L. Niemyski, nominalnym red. do kwietnia 1903 -...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGNISKO, czasopismo

  OGNISKO, czasopismo związane z —> Czytelnią Akad., wyd. w Krakowie 1889-90. Redaktorami byli kolejno: K. Przerwa-Tetmajer (tylko 1 nr), W. Schmidt, nast. F. Nowicki wraz z G. Górskim i L. Janikowskim. O. należało do bardziej radykalnych pism studenckich. Sympatyzowało z socjalizmem i ruchem lud...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 584

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OGIŃSKI Michał Kazimierz

  OGIŃSKI Michał Kazimierz, ur. 1730, zm. 31 I 1800 w Warszawie, właściciel teatru, muzyk, poeta. Wojewoda wil. od grudnia 1764 do pocz. 1768, od 1768 hetman w. litew., polityk niepoważny i niefortunny, nie odgrywający większej roli w życiu polit. epoki, przejawiał natomiast rozległe zainteresowania...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OFICYNA POETÓW, kwartalnik lit.-artyst.

  OFICYNA POETÓW, kwartalnik lit.-artyst., wyd. w Londynie 1966—80 przez Oficynę Poetów i Malarzy prowadzoną przez K. i Cz. Bednarczyków. Pismo poświęcone gł. poezji i malarstwu, zamieszczało wiersze, prozę, eseje., rzadziej utwory dram. autorów żyjących na obczyźnie i w kraju, przekłady poet., noty o...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 543

  praca w formacie txt

Do góry