Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OKOLSKI SZYMON

  OKOLSKI SZYMON, ur. 1580, zm. 10 VI 1653 we Lwowie, heraldyk, historyk. Uczył się u dominikanów we Lwowie i wstąpił do tego zakonu. W 1637-38 był kapelanem obozowym w wojsku hetm. M. Potockiego, nast. przeorem w różńych klasztorach, 1648 obrany prowincjałem Rusi. Wspomnienia z okresu służby wojskowej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOŁÓW LEONARD, PODMORSKI

  OKOŁÓW LEONARD, PODMORSKI, ur. 21 XII 1891 w Rzymie pod Słuckiem, zm. 4 I 1957 w Warszawie, poeta, tłumacz. Studiów polonist., rozpoczętych 1912 na Uniw. Lwow., nie ukończył. Podczas wojny początkowo w armii ros., później służył w formacjach polskich. W 1922-39 kierował wydz. kultury i oświaty w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 082

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLICZNOŚCIOWA LITERATURA POLITYCZNA

  OKOLICZNOŚCIOWA LITERATURA POLITYCZNA, piśmiennictwo reagujące na bieżące wydarzenia o znaczeniu ogólnym, ważne dla życia zbiór. - społeczeństwa i narodu: wojny, zwycięstwa, klęski, reformy polit. i zmiany ustrojowe, wewn. konflikty i ruchy społeczne. W okresie staropolskim była to walka o egzekucję...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /20 509

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLICE KRAKOWA. Poema, poemat opisowo-dydaktyczny F. Wężyka

  OKOLICE KRAKOWA. Poema, poemat opisowo-dydaktyczny F. Wężyka, powst. 1809 (w związku z wycieczką krajoznawczą m. in. z J.H. Dąbrowskim) - 1813, fragm. ogł. „Pamiętnik Warsz." 1809, całość wyd. w Krakowie 1820, wyd. popr. i rozsz. tamże 1823. Zgodnie z przesłaniem ideowym na wstępie utworu: „Ojców...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 253

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOLICA POETÓW, miesięcznik poet.

  OKOLICA POETÓW, miesięcznik poet., wyd. i red. przez S. Czernika w Ostrzeszowie Wielkopol. od kwietnia 1935 do września 1937 oraz od kwietnia 1938 do marca 1939 (łącznie 42 nry). Pismo miało charakter bibliofilski (nakład sięgał 300 egz.), początkowo finansowane przez J. Iwańskiego, poetę, notariusza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 595

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKO PROROKA, czyli Hanusz Bystry i jego przygody, powieść hist. Władysława Łozińskiego

  OKO PROROKA, czyli Hanusz Bystry i jego przygody, powieść hist. Władysława Łozińskiego, wyd. we Lwowie 1899 pod pseud. Władysław Lubicz. Akcja utworu toczy się na przełomie 1 i 2 ćwierćwiecza XVII w. Jego bohaterem i zarazem narratorem jest Hanusz Bystry, syn wolnego chłopa przewożącego towary na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKĘCKA-BROMKOWA MARYNA

  OKĘCKA-BROMKOWA MARYNA, ur. 26 VI1922 w Uściługu na Wołyniu, folklorystka, prozaiczka. Od 1948 w Olsztynie; od 1957 pracuje w radiowej redakcji lit., gdzie opracowała na podstawie zebranych przez siebie materiałów folkloryst. cykle audycji i reportaży (Tropami ludzi i pieśni, Z gawędą i pieśnią przez...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OJCZYZNA, powieść W. Wasilewskiej

  OJCZYZNA, powieść W. Wasilewskiej, wyd. w Warszawie 1935. Fabuła, obejmująca l. 1900-30, ukazuje położenie ludności wiejskiej w Polsce przed- i międzywojennej, na terenach b. Królestwa Kongresowego. Gł. przedmiotem zainteresowania autorki są jaskrawe objawy krzywdy społ., wyzysku i poniżenia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OJCZYM, Powieść współczesna, powieść J. Narzymskiego

  OJCZYM, Powieść współczesna, powieść J. Narzymskiego, prwdr. w lwow. „Mrówce" 1871, wyd. os. w Poznaniu 1873. Przygotowania do powstania styczniowego i jego przebieg są kanwą perypetii miłosnych Artura Karlińskiego, który zostaje omotany intrygą ojczyma swojej wybranki i musi się z nią rozstać...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 623

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OJCZE NASZ, summa poglądów filoz; A. Cieszkowskiego

  OJCZE NASZ, summa poglądów filoz; A. Cieszkowskiego, ujęta w ramy kolejnych „próśb" Modlitwy Pańskiej, potraktowanej jako tekst proroczy - zarys „epoki Ducha Św.". Nad dziełem tym, którego nie ukończył, pracował autor prawdop. już od 1836-38 (dotyczy to późniejszego t.3); uznawszy jego publikację za...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /957

  praca w formacie txt

Do góry