Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OLBRACHTOWI RYCERZE. Powieść, powieść hist. Z. Kaczkowskiego

  OLBRACHTOWI RYCERZE. Powieść, powieść hist. Z. Kaczkowskiego, prwdr. w „Gazecie Lwow." 1887, wyd. os. we Lwowie 1889, t. 1-3 (zarys fabuły powstał już 1853). Wykończona w okresie drukowania —» Trylogii, którą Kaczkowski poddał ostrej krytyce, prezentowała odmienny model powieści hist.;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 721

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKUŃ KRZYSZTOF

  OKUŃ KRZYSZTOF, ur. ok. 1545, zm. po 1609, poeta. Syn dworzanina Zygmunta Augusta, studiował we Włoszech, w 1590 został starostą kujawskim. W biograficznym poemacie Chwały Zygmunta Augusta (Kr. 1609), dedykowanym Zygmuntowi III, przedstawił zmarłego króla jako rycerza, polityka, opiekuna sztuki i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /709

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKTOSTYCH, strofa 8-wersowa

  OKTOSTYCH, strofa 8-wersowa, różniąca się od —» oktawy układem rymów (najczęściej rymowana aabbccdd). W poezji pol. znana już M. Rejowi i J. Kochanowskiemu, szerzej występowała w XVII w., m.in. u.K. Twardowskiego (w poemacie Pochodnia miłości Bożej) i u P. Kochanowskiego (w przekł. Orlanda Szalonego L...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /660

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKTOSTYCHY, zbiór wierszy lirycznych J. Iwaszkiewicza

  OKTOSTYCHY, zbiór wierszy lirycznych J. Iwaszkiewicza, wvd. w Warszawie 1919, nakładem redakcji „Pro arte" (—»,,Pro arte et studio"); powst. 1917-18 na Ukrainie, stanowił debiut książkowy poety. Składa się z właściwych —> oktostychów oraz z ,,ut" i „piosenek", przy czym uty stanowią dość wierne...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKTAWA, strofa zbudowana z ośmiu wersów

  OKTAWA, strofa zbudowana z ośmiu wersów 11-zgłoskowych o układzie rymów abababcc. Wywodzi się z lud. poezji wł., od czasów renesansu rozpowszechniona w. poezji eur. jako jedna z najczęściej stosowanych form stroficznych, gł. w wierszowanych gatunkach epickich. W literaturze pol. po raz pierwszy użyta w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKSYMORON, wyrażenie złożone z dwóch przeciwstawnych znaczeniowo składników

  OKSYMORON, wyrażenie złożone z dwóch przeciwstawnych znaczeniowo składników, najczęściej z rzeczownika i określającego go —> epitetu, ale także z rzeczownika i czasownika lub czasownika i przysłówka; w związku takim dochodzi do metaforycznego przekształcenia znaczeń obu składników (—> metafora) i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 085

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRĘT WŁADYSŁAW

  OKRĘT WŁADYSŁAW, ur. 29 IV 1870 w Warszawie, zm. 15 VIII 1910 tamże, redaktor, wydawca. Syn Rudolfa, długoletniego wydawcy „Gazety Handlowej". Założone przez O. w Warszawie wydawnictwo ogłaszało m. in. przekłady dzieł G. Hauptmanna, M. Maeterlincka, E. Rostanda, G. d'Annunzia, J. Ruskina, F...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 009

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES RETORYCZNY, period

  OKRES RETORYCZNY, period, rozbudowane zdanie złożone, w którym człony składowe tworzą wyraziście uporządkowany i zhierarchizowany układ znaczeniowo-intonacyjny o klarownej, choć skomplikowanej architektonice. Charakterystycznymi cechami budowy o.r. są: 1) dwudzielność, realizowana niezależnie od...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKOŃ STANISŁAW

  OKOŃ STANISŁAW, ur. 29 X 1899 w Wierzchucinie pod Puckiem, kaszubski pisarz lud.; samouk. Od 1945 uprawia samorodną twórczość związaną z rodzinnym krajobrazem i losami ludności kaszubskiej na dawnym pograniczu pol.-niem.; autor wierszy-piosenek (np. To są moje stronę), ogłaszanych w antologiach poezji...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OKRES LITERACKI, faza procesu hist.lit.

  OKRES LITERACKI, faza procesu hist.lit. zawarta w dających się określić ramach chronol., odznaczająca się swoistym układem zjawisk lit., różniących ją od in. analogicznych faz ewolucyjnych. Wyodrębnienie takich faz, zarówno w procesie rozwojowym literatury nar., jak też w dziejach literatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /4 227

  praca w formacie txt

Do góry