Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OLSCHOWSKY HEINRICH

  OLSCHOWSKY HEINRICH, ur. 16 XI 1939 w Nakle (Śląsk Opol.), niem. badacz i tłumacz literatury polskiej (NRD). Syn niem. nauczyciela z Opola, po wojnie osiadły w Berlinie. Studiował germanistykę, rusycystykę i polonistykę na Uniw. im. Humboldta w Berlinie, gdzie został aspirantem; nast. pracownik...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLOFF EFRAIM

  OLOFF EFRAIM, ur. 27 IX 1685 pod Warszawą, zm. 1735 w Toruniu, badacz języka i literatury pol., bibliofil i erudyta, prof. —» Toruńskiego Gimn. Akademickiego. Wychowanek tejże uczelni, studiował 1706-12 teologię w Lipsku; pastor ewang.-augsb. w Toruniu i Elblągu (1713-21), kaznodzieja i pedagog, był...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 463

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLIZAROWSKI TOMASZ AUGUST

  OLIZAROWSKI TOMASZ AUGUST, ur. 1811 w Wojsławicach (Rzeszowskie), zm. 3 V 1879 w Paryżu, poeta, dramatopisarz. Uczeń Liceum Krzemienieckiego, uczestnik powstania 1830-31, a po jego upadku konspiracji w Galicji, uwięziony 1836 i deportowany, przebywał w Londynie (do 1845), Paryżu (1845-48 i od 1858)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 615

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLIZAR NARCYZ, hrabia

  OLIZAR NARCYZ, hrabia, ur. 1794 w Zahorowie (Wołyń), zm. 9 VIII 1862 w Sadach pod Poznaniem, brat Gustawa, działacz polit., publicysta, pamiętnikarz. Absolwent Liceum Krzemienieckiego i Uniw. Wil. (prawdop. czł. —> Towarzystwa Szubrawców), uczestnik spisku przedpowstaniowego w woj. wołyńskim, które...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLIZAR GUSTAW, hrabia

  OLIZAR GUSTAW, hrabia, ur. 3 V 1798 w Korosteszowie (Wołyń), zm. 2 I 1865 w Dreźnie, brat Narcyza, publicysta, poeta, pamiętnikarz. Uczeń do 1814 —> Liceum Krzemienieckiego, gdzie pod kier. A. Osińskiego próbował sił jako poeta, od 1816 gospodarował na Wołyniu, angażując się w życie społ., m.in...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 402

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLESNO i literatura

  OLESNO, miasto w woj. opolskim, u źródeł Stobrawy. Zał. w XIII w. na miejscu prastarej osady. Od 1327 było lennem Czech, od 1532, po wygaśnięciu Piastów opolskich, należało do Austrii, od 1742 do Prus. Mimo germanizacji ludność okoliczna, jeszcze w 1880, była w przeważającej większości polska i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 020

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLENDZKI Władysław, pseud. Wojski, przezwisko Major

  OLENDZKI Władysław, pseud. Wojski, przezwisko Major, ur. 2 II 1841 w Dębinie (Lubelskie), zm. 28 II 1894 w Warszawie, publicysta, dziennikarz. Studiował rolnictwo w szkole w Proszkowie, potem 1862-67 filozofię i prawo w Monachium i Heidelbergu, gdzie uzyskał doktorat z filozofii. W 1863 walczył w partii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLEKSIK Klemens, pseud. Daniel Olszyna, Klemens Dąbrowa

  OLEKSIK Klemens, pseud. Daniel Olszyna, Klemens Dąbrowa, ur. 1 VIII 1918 w Zwoleniu pod Radomiem, prozaik i poeta. Podczas wojny brał udział w tajnym nauczaniu, walczył w partyzantce na Kielecczyźnie. Z Olsztyńskiem związany od 1954, w Olsztynie od 1957. Poezja O., będąca lirycznym pamiętnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 305

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLECH Jerzy

  OLECH Jerzy, ur. 3 XI 1757 w Szczepankowie pod Szczytnem, zm. 29 XII 1820 w Królewcu, tłumacz i pierwszy wydawca pol. literatury świeckiej dla ludu na Mazurach. Pochodził z chłopskiej rodziny. Od 1795 był pol. proboszczem ewang., a od 1797 także dyrektorem seminarium pol. w Królewcu. Tłumaczył i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OLCHA ANTONI, właśc. Antoni Władysław Mirek,

  OLCHA ANTONI, właśc. Antoni Władysław Mirek, ur. 21 XI 1914 w beskidzkiej wsi Naprawa (pod Jordanowem), zm. 24 XI 1978 w Warszawie, poeta, prozaik, publicysta. Pochodził z rodziny chłopskiej; 1933 ukończył seminarium nauczycielskie w Jordanowie, po wojnie ANP w Warszawie. Redaktor pism lud., jak mies. —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /2 230

  praca w formacie txt

Do góry