Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  ORACJA LUDOWA

  ORACJA LUDOWA, utwór przeważnie wierszowany, wygłaszany do grona słuchaczy, których zgromadziła obrzędowa uroczystość rodzinna, świąteczna lub zwyczajowo-zabawowa. O. wywodzi się z dawnej obyczajowości szlach. i szkolnej. Jednym z najstarszych zbiorków takich o. są S. Skoreckiego Deklamacje na dzień...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /1 251

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPPMAN ARTUR, pseud. Or-Ot

  OPPMAN ARTUR, pseud. Or-Ot, ur. 14 VIII 1867 w Warszawie, zm. 4 XI 1931 tamże, poeta. Pochodził ze spolonizowanej rodziny niem. (wiersz Za kroplę mojej niemieckiej krwi...) z tradycjami powstańczymi. Od 1883 publikował swoje utwory w „Dzienniku dla Wszystkich", „Kurierze Warsz.", „Kłosach" i „Tygodniku...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /3 829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPOWIEŚĆ, utwór narracyjny prozą

  OPOWIEŚĆ, utwór narracyjny prozą, zbliżony do —> opowiadania, lecz o bardziej zwartej kompozycji. Cechą charakterystyczną o. jest jednowątkowa —> fabuła, chronologiczny układ zdarzeń, wyraźnie uwidoczniony i skonkretyzowany temat, a zarazem obecność sytuacji epizodycznych, motywów opisowych (np...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /1 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPOWIADANIE

  OPOWIADANIE: 1) podstawowa forma wypowiedzi narracyjnej, prezentująca uporządkowany czasowo ciąg zdarzeń ( —» narracja); 2) gatunek epicki, niewielki utwór narracyjny prozą, o prostej i nie rozbudowanej, zazwyczaj jednowątkowej —» fabule. Spokrewniony z —» nowelą z uwagi na rozmiar i zakres materiału...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /2 146

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPOLE. Miesięcznik społeczno-kulturalny

  OPOLE. Miesięcznik społeczno-kulturalny, czasopismo wyd. w Opolu od 1970. Red. nacz. E. Pochroń, od 1975 J. Goczoł. Poświęcone gł. problemom Opolszczyzny, uwzględnia szeroko tematykę pozaregionalną. Stałymi współpracownikami pisma są m. in. R. Hajduk, M. Jodłowski, J. Kokot, N. Kracherowa, E...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /1 722

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPISANIE CZTERECH CZĘŚCI ROKU, poemat opisowy E. Drużbackiej

  OPISANIE CZTERECH CZĘŚCI ROKU, poemat opisowy E. Drużbackiej, powstał przed 1750, wyd. w Zbiorze rytmów..., Warszawa 1752. Utwór pisany 13-zgłoskowcem, o tonacji sielankowej, mieszający elementy konwencjonalne, gł. z mitologii, z obserwacjami życia wiejskiego i jego zajęć, świadczy o dużej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /12.03.2012 Znaków /763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opole - związki z literaturą

  OPOLE, miasto woj., na Nizinie Śląskiej, nad Odrą. W IX-X w. ośrodek plemienia Opolan; w XII w. gród kasztelański i stolica księstwa piastowskiego; prawa miejskie otrzymało O. 1217, ponownie 1327 stając się odtąd lennem czes.; 1533-43 we władaniu Hohenzollernów, nast. Habsburgów, 1645-66 oddane w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /12.03.2012 Znaków /17 498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIS OBYCZAJÓW ZA PANOWANIA AUGUSTA III

  OPIS OBYCZAJÓW ZA PANOWANIA AUGUSTA III, dzieło historyczno-pamiętnikarskie J. Kitowicza, powst. zapewne w ostatnim dziesięcioleciu XVIII w. (nie ukończ.); fragmenty druk. bezim. w „Pamiętniku Warsz." 1823, prwdr., okrojony, w Poznaniu 1840, t. 1-4, w serii E. Raczyńskiego Obraz Polaków i Polski w XVIII...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /12.03.2012 Znaków /1 056

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIS

  OPIS, jedna z dwóch podstawowych, obok opowiadania, form —> narracji, służąca prezentacji statycznych elementów świata przedstawionego - rzeczy, krajobrazów, wyglądów osób itd. O. umieszcza przedstawiane zjawiska nie w następstwie czasowym - jak opowiadanie I lecz w porządku przestrzennym. Jego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /12.03.2012 Znaków /3 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIEKUN DOMOWY. Pismo tygodniowe obrazkowe poświęcone rodzinom polskim

  OPIEKUN DOMOWY. Pismo tygodniowe obrazkowe poświęcone rodzinom polskim, tygodnik społ.-polit. i nauk., wyd. w Warszawie 1865-76 pod red. A. Mieczyńskiego (do 1870), B. Aspisa (1871-72), nast. H. Perzyńskiego i 1875 A. Pileckiego. Program O.D., zaliczanego do tzw. młodej prasy (—» młoda i stara prasa)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /aska5588 Dodano /10.03.2012 Znaków /1 314

  praca w formacie txt

Do góry