Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Narody Syberii a literatura polska

  Nadzwyczaj rzadkie zaludnienie Syberii spowodowało, że po zajęciu jej przez Rosję stosunkowo szybko została ona zasiedlona przez nowych przybyszów. Ludność autochtoniczna stanowi obecnie znikomą mniejszość. Aż do Rewolucji Październikowej poziom jej rozwoju gosp. i kult. był bardzo niski. Do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /7 865

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mongolia a literatura polska

  Mongolia. Dwie relacje pozostawione przez —> Benedykta Polaka, obok przekazów współtowarzysza Jana da Pian del Carpine, z ich wyprawy poselskiej od papieża Innocentego IV do chana Mongolii (1245-47), są najwcześniejszymi źródłami pisanymi o życiu, obyczajach i historii Mongołów. Nast. stulecia nie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /5 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Korea a literatura polska

  Korea. Bogate tradycje lit. Korei (o ich dawności świadczy zbiór wierszy z IX w.) były w Polsce prawie nie znane. Pierwszym Polakiem piszącym o Korei był W. Sieroszewski, który 1903 odbył podróż po tym kraju - jej plonem była monografia Korea. Klucz Dalekiego Wschodu (1905). Sieroszewski w dużym stopniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /3 773

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kaukaz Północny i Dagestan a literatura polska

  Kaukaz Północny i Dagestan. Autochtoniczna ludność pn. Kaukazu i Dagestanu pod względem etnicznym i językowym jest rozbita na znaczną liczbę narodów, niekiedy maleńkich, liczących zaledwie po kilkaset osób. Z ważniejszych wymienić należy: mówiących językami kaukaskimi Czeczenów, Awarów, Lezginów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /7 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Japonia a literatura polska

  Japonia. O literaturze jap. aż do l. osiemdziesiątych XIX w. W Polsce nie pisano. Pewne wzmianki dot. Japonii dał P. Skarga w Żywotach świętych (1579). Na kulturę Japonii zwrócili uwagę dopiero twórcy okresu Młodej Polski, których zainteresowania filoz.-estet. obejmowały także kultury Dalekiego...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /9 640

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Izrael a literatura polska

  Izrael. Zainteresowania kulturą pol. u Żydów i kulturą hebr. w Polsce mają odbicie (niezrównoważone) we wzajemnie przedstawianych sobie dokumentach literackich. Poza wniesioną przez chrześcijaństwo literaturą Biblii nie znano in. literatury hebr. w pełnych, pol. przekładach (fragmentaryczne próby...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /6 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Indie a literatura polska

  Indie. Pierwszym podróżnikiem, który dotarł w końcu XV w. do Indii i doszedł do wysokich godności w służbie sułtana Bidżapuru, był Gaspar da Gama (da India), rodem z Poznania, informator m. in. Vasco da Gamy i wielu geografów europejskich. W 1558 pisał J. Kochanowski w epitafium, pośw. E...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /18 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Iran a literatura polska

  Iran. Pierwsze odnotowane przez J. Długosza poselstwo z Iranu przybyło do Polski 1474 i datę tę przyjmuje się za początek bezpośrednich kontaktów między obu krajami. Stopniowo wraz z wytworami rzemiosła artyst., zwł. kobiercami i białą bronią, przenikała do Polski znajomość bogatej literatury...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /16 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gruzja a literatura polska

  Gruzja. Stosunki polityczne gruz.-pol. zaczęły się w końcu XV w., gdy na dwór jagielloński przybyło poselstwo gruz. z propozycją wspólnej akcji antytureckiej. Wzmianki o Gruzji znajdowały się w pracach pol. geografów z XVI w. W 1 poł. XVII w. o kraju tym ciekawe informacje podali: orientalista S...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /10 851

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Chiny a literatura polska

  Chiny. Pierwsze informacje o Chinach przekazali podróżnicy (Benedykt Polak). Pełniejsze relacje uzyskano dopiero w XVII w. od misjonarzy jezuickich, wśród których byli i Polacy (M. P. Boym, J. M. Smogulecki). Najobszerniejsze wzmianki o Chinach w Polsce tego wieku znalazły się w dziełku J. B. Benesiusa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /12.03.2012 Znaków /12 496

  praca w formacie txt

Do góry