Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  DZIEJE

  Por. Historia. Dzieje Apostolskie, łac. Actus Apostolorum, 5. księga Nowego Testamentu (zob. Biblia), wg dawnej tradycji kościelnej napisana przez Łukasza Ewangelistę, autora 3. Ewangelii, w jęz. greckim; przedstawiają okres od Wniebowstąpienia do pierwszego uwięzienia św. Pawła.

  Dzieje, gr. Historiai...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Scibor Dodano /13.03.2012 Znaków /2 928

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIANETY

  Paradne konie rasy hiszpańskiej, neapolitańskiej, mantuańskiej, tureckiej, hodowane w stadninach królewskich w Polsce w XVIII w.; z wł. gianetto 'koń wyścigowy'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Scibor Dodano /13.03.2012 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIDA

  Lekka włócznia, pika, najdawniejsza broń drzewcowa z grotem; z tur. dzida.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Scibor Dodano /13.03.2012 Znaków /83

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIDA

  Lekka włócznia, pika, najdawniejsza broń drzewcowa z grotem; z tur. dzida.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Scibor Dodano /13.03.2012 Znaków /83

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁO

  'Armata' i dzieło 'czyn' pierwotnie jeden wyraz: działo (miejsc.: w dziele) 'dzieło; czyn; robota; praca'.

  Działobitnia w Polsce (2. poł. XVIII i XIX w.) stanowisko ogniowe baterii artyleryjskiej złożone z platformy (ławy) działowej i schronów.

  Działolejnia w dawnej Polsce ludwisarnia, odlewnia...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Scibor Dodano /13.03.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIAŁO

  'Armata' i dzieło 'czyn' pierwotnie jeden wyraz: działo (miejsc.: w dziele) 'dzieło; czyn; robota; praca'.

  Działobitnia w Polsce (2. poł. XVIII i XIX w.) stanowisko ogniowe baterii artyleryjskiej złożone z platformy (ławy) działowej i schronów.

  Działolejnia w dawnej Polsce ludwisarnia, odlewnia...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Scibor Dodano /13.03.2012 Znaków /322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DZIANETY

  Paradne konie rasy hiszpańskiej, neapolitańskiej, mantuańskiej, tureckiej, hodowane w stadninach królewskich w Polsce w XVIII w.; z wł. gianetto 'koń wyścigowy'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Scibor Dodano /13.03.2012 Znaków /174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZUNICI

  Wyznawcy kościoła greckokatolickiego w Polsce, którzy w 1596, po unii brzeskiej, nie zgodzili się na unię z kościołem rz.-kat.; por. Dysydenci; Unici.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYZUNICI

  Wyznawcy kościoła greckokatolickiego w Polsce, którzy w 1596, po unii brzeskiej, nie zgodzili się na unię z kościołem rz.-kat.; por. Dysydenci; Unici.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /163

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DYTYRAMB

  Grecka pieśń chóralna, z towarzyszeniem aulosu, ku czci boga Dionizosa; śpiewana przez chóry przebrane za satyrów z orszaku boga, prawdop. dała początek (VI w. pne.) tragedii; rozszerz. pieśń pochwalna, panegiryk; z gr. dithyrambos.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Heliasz Dodano /13.03.2012 Znaków /260

  praca w formacie txt

Do góry