Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WIATR

  Prąd, strumień, ruch powietrza w określonym kierunku; cuch, węch, powonienie psa; zapach właściwy jakiemuś gatunkowi zwierząt. Dary wiatru północnego zob. Dar. Gonić, pędzić wiatry po świecie dawn. zjeżdżać, przebiegać, przemierzać, przewędrować świat, bujać po świecie, tułać się...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /4 632

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATRAK

  Budowla ze skrzydłami napędzanymi siłą wiatru i poruszającymi prymitywne urządzenia do przemiału ziarna na mąkę; wiatraków używano od XIII do XIX w., a w Holandii od XV w.: pomagały one usuwać wodę z polderów (terenów oddzielanych od morza groblami, osuszanych i odsalanych).

  Walka z wiatrakami z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIATYK

  Kośc. chrześc. komunia udzielana w niebezpieczeństwie (a. na łożu) śmierci; żart. zaopatrzenie na drogę; z łac. viaticum 'zaopatrzenie na drogę' od via 'droga'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /170

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  „WIADOMOŚCI BRUKOWE"

  Polskie pismo satyryczne wydawane w Wilnie w łatach 1816-22, początkowo nieperiodycznie pod redakcją Ignacego Emanuela Lachnickiego, od grudnia 1816 jako tygodnik pod red. Kazimierza Kontryma, później Jana Bogusława Rychtera.

  Od 1817 organ Towarzystwa (zob.) Szubrawców, walczący z sarmatyzmem, kontynuujący...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /380

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘGRY

  Zob. Madziar, Magierka. Piechota węgierska w XVI w. w czasie wojen króla Stefana Batorego zaciężna piechota złożona z Węgrów; piechota zorganizowana i umundurowana na wzór węg., złożona z Polaków.

  Węgierka kobieta narodowości węg.; rodzaj śliwy; rodzaj szabli węg., bardzo ceniony; dawny rodzaj fajki...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /933

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘZEŁ

  Sploty isupeł, zaciągnięta pętla; miejsce skrzyżowania się ważnych arterii, szlaków komunikacyjnych, jak węzeł kolejowy, drogowy itp.; jednostka prędkości statku wodnego równa 1 mili morskiej na godzinę - 1,852 km/godz.; bot. miejsce na łodydze, gdzie osadzony jest liść a. okółek liści.

  Węzeł...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /1 861

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WĘŻOWNIK

  Łac. Ophiuehus, konstelacja równikowa, widzialna w Polsce wiosną i latem.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /82

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  (MR.) W. H.

  "Jedyny rodzic", ang. the onlie begetter, czy może Jedyny doręczyciel" Sonetów Szekspira, któremu autor je zadedykował. Osoba, kryjąca się za tymi inicjałami jest nie rozwiązaną dotąd zagadką; najprawdopodobniejszymi kandydatami wydają się: Henry Wriothesley, hrabia Southampton, i William Herbert...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WHITEHALL

  (wym. uąjtho:!) Ulica w Londynie biegnąca od Charing Cross do Parliament Street, przy której znajdują się liczne ministerstwa i Cenotaph (cenotaf, grobowiec nie zawierający zwłok, pomnik Nieznanego Żołnierza 1. wojny świat.) projektu Sir E. L. Lutyensa; przen. rząd brytyjski; por. Downing Street.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WHO'S WHO?

  (wym. hu:zhu:) 'Kto jest kim', angielski almanach-rocznik biograficzny, ukazujący się od 1849, który podaje krótkie życiorysy i dane personalne wybitniejszych, zwł. dekorowanych a. wyróżnionych tytułami honorowymi a. naukowymi Brytyjczyków żyjących oraz pewnej liczby znaczniejszych żyjących...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt

Do góry