Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  OZIMINA. Powieść, powieść W. Berenta

  OZIMINA. Powieść, powieść W. Berenta, wyd. w Warszawie 1911. Zarys idei utworu zawierał już szkic publicyst. Idea w ruchu rewolucyjnym (1906), owoc przemyśleń pisarza nad wydarzeniami rewolucji 1905. Powieść jest obrazem jednej nocy zimowej 1904 w Warszawie. Akcja rozgrywa się gł. w salonie baronostwa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /2 937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTWINOWSKI WALERIAN

  OTWINOWSKI WALERIAN, zm. przed 6 X 1642, brat Samuela. tłumacz, poeta. Za młodu żołnierz, potem osiadł na wsi. Protestant, wyznania kalw. W 1632-40 marszałek sejmików opatowskich, od 1635 podczaszy sandomierski. Pozostawał w kręgu mecenatu —> R. Leszczyńskiego. Przełożył Wergiliusza Georgicorum, abo...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /922

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OWRUCZANIN. Powieść historyczna z 1812 roku, powieść M. Czajkowskiego

  OWRUCZANIN. Powieść historyczna z 1812 roku, powieść M. Czajkowskiego, wyd. 1841 w Paryżu, t. 1-2. Powstała pod wpływem Pana Tadeusza, przynosi obraz przygotowań szlachty ofcntir Owrucza (Polesie Wołyńskie) do powstania w związki: z wyprawą moskiewską Napoleona. Źródeł niepowodzeń iosć chaotycznych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 938

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTWINOWSKI STEFAN

  OTWINOWSKI STEFAN, ur. 3 III 1910 w Pyzdrach pod Kaliszem, zm. 30 11976 w Krakowie, prozaik i dramatopisarz. Studiował filologię pol. na UW. W 1934-35 należał do klubu Artyst. ,,S.". W okresie okupacji działacz warsz. podziemia kulturalnego. Po wyzwoleniu 1946—48 kierownik lit. teatrów krak., 1952-56...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTWINOWSKI SAMUEL

  OTWINOWSKI SAMUEL, ur. ok. 1580, zm. po 1642(?), brat Waleriana, tłumacz. Pochodził z rodziny drobnoszlacheckiej z Pogórza. W jego rodzinie żywe były zainteresowania orienta-listyczne. W młodości wysłany do Stambułu, mieszkał tam 7 lat poznając język i literaturę tur., częściowo pers. i arabską...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIĘCIM STANISŁAW

  OŚWIĘCIM STANISŁAW, ur. ok. 1606, prawdop. w Siedliskach (Sandomierskie), zm. we wrześniu 1657, pochowany W Krośnie, pamiętnikarz. Syn średniozamożnego szlachcica, służył początkowo w wojsku, w orszaku A. Koniecpolskiego, syna hetmana Stanisława, podróżował po Europie, po czym był marszałkiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 417

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OTWINOWSKI ERAZM

  OTWINOWSKI ERAZM, ur. 1529 w Leśniku (obecnie Liśniku) pod Kraśnikiem, zm. w czerwcu 1614 w Rakowie, poeta. W 1557 pojechał w orszaku posła A. Bzickiego do Stambułu. Wrażenia z podróży zawarł w Wypisaniu drogi tureckiej (wyd. J.I. Kraszewski w: Podróże i poselstwa polskie do Turcji, 1860). Towarzyszył...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OŚWIECENIE, okres w historii kultury i literatury pol.

  OŚWIECENIE, okres w historii kultury i literatury pol. obejmujący 2 poł. XVIII i pocz. XIX w.; termin „o." jako nazwa epoki przyjął się za wzorem Niemiec (upowszechniony m.in. przez I. Kanta). Traktowane do niedawna jako ostatnie ogniwo kultury i literatury staropol., o. jest dziś zgodnie uznane za...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /24 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTROWSKI KRYSTYN, hrabia

  OSTROWSKI KRYSTYN, hrabia, ur. 19 V 1811 W Ujeździe pod Tomaszowem, zm. 4 VII 1882 w Lozannie, poeta, dramatopisarz. publicysta, tłumacz. Uczestnik powstania 1830-31, podczas którego debiutował patriot. wierszami, po klęsce przebywał w Belgii, od 1837 we Francji, od 1870 w Szwajcarii (należał do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OSTROWSKI JÓZEFAT BOLESŁAW

  OSTROWSKI JÓZEFAT BOLESŁAW, ur. 1803 lub 1805 w Pobujanach (Podole), zm. 1871 wMeaux (Francja), publicysta. Od 1829 współpracował w Warszawie z —> „Dziennikiem Powsz. Krajowym" i —> „Kurierem Pol."; podczas powstania był jednym z filarów „Nowej Polski". Rzecznik romantyzmu, w którym widział formę walki...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 418

  praca w formacie txt

Do góry