Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK LUDOWY

  PAMIĘTNIK LUDOWY. Pamiętnikarstwo chłopskie należy obok poezji do podstawowych form piśmiennictwa lud. (—» ludowa literatura, 2). Ta specyficzna grupa tekstów, powstających mniej lub bardziej samorzutnie, odróżniana bywa zazwyczaj od tzw. chłopskiego pamiętnikarstwa konkursowego, jako zjawiska...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /5 084

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK LITERACKI, kwartalnik nauk.

  PAMIĘTNIK LITERACKI, kwartalnik nauk. poświęcony historii literatury pol. oraz zagadnieniom z zakresu krytyki lit. i teorii literatury, wyd. od 1902: we Lwowie (do 1939), nast. Warszawie (1946-50) i Wrocławiu (od 1950); powst. jako kontynuacja —> „Pamiętnika Towarzystwa Lit. im. A. Mickiewicza", był do...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /5 140

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Powsz."

  PAMIĘTNIK LITERACKI, tygodniowy dodatek lit. do „Gazety Powsz.", wyd. w Warszawie w 1 poł. 1842, red. przez wydawcę „Gazety", K. Wittego, krytyka teatr, i muz., późniejszego czł. —> Cechu Głupców. Odznaczał się świadomie przyjętą, zdecydowanie demokr. „barwą" ideol., widoczną zwł. w polemikach z —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /795

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK DLA PŁCI PIĘKNEJ. Pismo różnym rodzajom poezji i prozy poświęcone

  PAMIĘTNIK DLA PŁCI PIĘKNEJ. Pismo różnym rodzajom poezji i prozy poświęcone, dwutygodnik lit. dla kobiet, wyd. (i red.) w Warszawie 11-30 XI 1830 przez K. Gaszyńskiego i L. Zienkowicza (t. 3-4 przez Zienkowicza) przy współpracy K. Danielewicza i D. Magnuszewskiego. Pismo nie miało określonego oblicza...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK, w znaczeniu ogólnym relacja piśmiennicza

  PAMIĘTNIK, w znaczeniu ogólnym relacja piśmiennicza, odtwarzająca wydarzenia autentyczne, w których autor uczestniczył lub był ich naocznym świadkiem; także zapis poglądów i opinii autora, wyznań osobistych i przeżyć wewnętrznych. Zasadą organizującą wypowiedź może być koncentracja na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /3 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĄTKI SOPLICY, właśc. Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego

  PAMIĄTKI SOPLICY, właśc. Pamiątki JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego, cykl 25 —> gawęd szlacheckich H. Rzewuskiego, powst. z inspiracji Mickiewicza, w większości —> Rzymie 1830-32 (uzup. do 1844), wyd. (20 gawęd) w Paryżu 1839—41, t.1-4, z przedmową S. Witwickiego, w wersji wygładzonej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /3 439

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĄTKA Z CELULOZY

  PAMIĄTKA Z CELULOZY, powieść I. Newerlego, prwdr. 1951-52 w „Twórczości" pt. Pamiętnik z Celulozy, wyd. os. w Warszawie 1952. Powieść jest obrazem losu robotnika, który zbliża się do ruchu rewol. (KPP), aby stać się wreszcie świadomym działaczem i członkiem partii. Wydarzenia toczą się w l...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 939

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAŁUBA, powieść K. Irzykowskiego

  PAŁUBA, powieść K. Irzykowskiego, wyd. we Lwowie 1903. Poza właśc. utworem, zatyt. Pałuba (Studium biograficzne), wydanie zawierało umieszczoną na początku symboliczno-groteskową nowelę Sny Marii Dunin (Palimpsest), ponadto komentarze do niektórych miejsc tekstu: Uwagi do ,,Pałuby", autointerpretację...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /8 050

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAKOZDY FERENC

  PAKOZDY FERENC, ur. 16 II 1903 w Monachium, węg. poeta, tłumacz literatury polskiej. Długoletni redaktor działu pol. w wydawnictwie Europa. Przełożył Dziady Mickiewicza (1963), Mazepę Słowackiego (1960), Słowo o Jakubie Szeli B. Jasieńskiego (1962), wybór wierszy K.I. Gałczyńskiego. Wydał również...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /523

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PALĘ PARYŻ, powieść B. Jasieńskiego

  PALĘ PARYŻ, powieść B. Jasieńskiego, powst. w Paryżu, prwdr. w języku franc. w ,,L'Humanite" 1928, wyd. os. w języku pol. 1929: w Moskwie (ze wstępem T. Dąbala) i w Warszawie (ze wstępem J. Kadena-Bandrowskiego). Napisana w intencji polemicznej, jako replika na pamfletową nowelę P. Moranda Palę...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /yogra Dodano /13.03.2012 Znaków /1 674

  praca w formacie txt

Do góry