Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, czasopismo społ.-kult.

  PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, czasopismo społ.-kult., wyd. w Warszawie 1929-31, początkowo jako kwart., od 1930 mies.; red. przez W. Berenta, od 1930 przez L.H. Morstina; sekretarzami red. byli kolejno J. Lechoń i J. Parandowski. Pismo podejmowało zagadnienia kultury i literatury nar. na szerokim tle eur...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 014

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK UMIEJĘTNOŚCI MORALNYCH I LITERATURY

  PAMIĘTNIK UMIEJĘTNOŚCI MORALNYCH I LITERATURY, miesięcznik kult.-lit., wyd. w Warszawie I-XI 1830 przez K. Lacha Szyrmę; powstał w wyniku podziału na dwa odrębne czasopisma „Pamiętnika Warsz. Umiejętności Czystych i Stosowanych", wyd. 1829 przez Lacha, S. Janickiego i M.A. Pawłowicza, jako...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 176

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, miesięcznik nauk.-lit.

  PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, miesięcznik nauk.-lit., wyd. w Warszawie 31 I 1809 - IV 1810 przez L. Osińskiego jako kontynuacja —> „Nowego Pamiętnika Warszawskiego". Obok art. z różnych dziedzin wiedzy (m. in. A. Prażmowskiego Prospekt ,,Historii narodu polskiego", zamierzonej przez —> Towarzystwo Przyjaciół Nauk)...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA

  PAMIĘTNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IM. ADAMA MICKIEWICZA, pismo nauk.-lit., wyd. we Lwowie 1887-98 (t. 1-5 1887-91, t. 6 1898) przez —> Towarzystwo Lit. im. Adama Mickiewicza, pod red. R. Piłata; grupowało wybitnych przedstawicieli mickiewiczologii z końca XIX w., prezentując w tym zakresie dorobek pol...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK TEATRALNY, kwartalnik

  PAMIĘTNIK TEATRALNY, kwartalnik wyd. w Warszawie przez Instytut Sztuki PAN, pośw. historii i krytyce teatr.; zał. 1952 przez L. Schillera, który był redaktorem nacz. pisma do 1954 po jego śmierci red. przez I. Schiller, od 1956 ukazuje się pod red. B. Korzeniewskiego i Z. Raszewskiego. Pierwsze w dziejach...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 920

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK PANICZA, z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami, powieść J.I. Kraszewskiego

  PAMIĘTNIK PANICZA, z francusko-polskiego oryginału na polsko-francuskie przełożony z niektórymi dodatkami, powieść J.I. Kraszewskiego, wyd., pod krypt. B... B..., we Lwowie 1875. Jeden z ostatnich utworów pisarza związanych z jego" walką publicyst. z galie, konserwatystami, jest satyrą na bezmyślność...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /802

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK STAROPOLSKI

  PAMIĘTNIK STAROPOLSKI. Znany w starożytności (Cezar, Ksenofont), w Polsce wyłonił się z piśmiennictwa historiogr.; roczniki i kalendarze leżą u źródła bieżącej relacji raptularzowo-diariuszowej (—> diariusz), relacja zaś „retrospektywna" ma swój prototyp w subiektywnych elementach wspomnieniowych...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /5 749

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK NAUKOWO-LITERACKI. Pismo zbiorowe umiejętności, literatury i sztuki

  PAMIĘTNIK NAUKOWO-LITERACKI. Pismo zbiorowe umiejętności, literatury i sztuki (1850 podtyt. Pismo literaturze, umiejętnościom i sztuce poświęcone), kryptoperiodyk (dwumies.), wyd. 1849-50 (razem 6 zesz.) w Wilnie przez R. Podbereskiego, finansowany przez Z. Klimańską. Ściśle związany z kręgiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych"

  PAMIĘTNIK NAUKOWY Służący za Ciąg Dalszy „Ćwiczeń Naukowych", czasopismo nauk.-lit., wyd. w Warszawie w 1 półroczu 1819 co 6 tygodni przez grono byłych uczniów —> Liceum Krzemienieckiego, pod red. prawdop. F. Skomorowskiego. Stanowiło kontynuację „Ćwiczeń Nauk.", jednakże brak w zespole...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK LWOWSKI, miesięcznik nauk.-lit.

  PAMIĘTNIK LWOWSKI, miesięcznik nauk.-lit., wyd. we Lwowie 1816-19 przez K. Wilda, zainicjowany przez B. Kicińskiego z inspiracji środowiska wil. „oświeconych" (K. Kontrym, J. Zawadzki), red. przez K. Łopuszańskiego, od 1817 A.T. Chłędowskiego, od października 1819 W. Chłędowskiego, który 1820...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 166

  praca w formacie txt

Do góry