Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WIECZERZA

  Przest. kolacja, posiłek wieczorny. Wieczerza Pańska zob. Ostatni (Ostatnia Wieczerza).

  Wieczerza wigilijna tradycyjny, uroczysty posiłek, spożywany po zapadnięciu zmroku w wigilię Bożego Narodzenia, połączony z dzieleniem się opłatkiem i wzajemnym składaniem życzeń.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /282

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDOK DELFT

  Obraz (ok. 1658) Jana Vermeera van Delft, Haga, Mauritshuis, jeden z najsłynniejszych obrazów świata, zwł. od czasu gdy Thore-Burger w 1842 ukazał jego zalety i gdy Marcel Proust w cyklu W poszukiwaniu straconego czasu (zob.) związał ten obraz ze śmiercią jednego z bohaterów książki, pisarza Bergotte...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /381

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZNY

  Dobro wieczyste, gr. kdma es aei, dorobek o nieprzemijającej wartości; Tukidydes (Wojna peloponeska, 1, 22) o swoim dziele historycznym. Na wieczną rzeczy pamiątkę, aby trwale upamiętnić coś a. kogoś, np. przez wzniesienie pomnika. Przenieść się do wieczności umrzeć. Sen wieczny zob. Sen...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /966

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIDUKIND

  Wittekind, VIII w., możnowładca saski, przywódca Sasów w ich powstaniach przeciw Karolowi Wielkiemu, bohater legend ludowych.

  Gdy Karol Wielki w 782 uczynił odmowę przyjęcia chrztu przestępstwem karanym śmiercią, pogańscy Sasi podjęli z Frankami walkę. Karol Wielki zarządził rzeź 4500 jeńców saskich...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /604

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIECZÓR

  Dziewiczy wieczór zob. Dziewica. Lepiej wieczór... zob. Miłość. Wieczór kawalerski zob. Kawaler. Wieczór trzech króli zob. Trzy (Trzej królowie).

  Wieczór w Grenadzie, fr. Soirśe dans Grenade, część środkowa trzyczęściowego utworu fort. Les Estampes (1903, wyk. 1904) Claude Debussy'ego; jedna z...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /455

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIĄZKA

  Są wiązki i wiązki (drewek), fr. il y a fagots et fagots, jest różnica między towarem a towarem; przen. różne bywają gatunki rzeczy o tej samej nazwie; z Lekarza mimo woli, 1,6, Moliera; słowa drwala Sganarela.

  Wiązka chrustu. W średniowieczu często palono heretyków na stosie wiązek chrustu; dlatego...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /531

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIANO

  W dawnym prawie polskim suma pieniężna zapisywana przez męża żonie, zwykle w połowie równa sumie jej posagu, a w drugiej połowie będąca darem (przywiankiem) męża, mająca stanowić zabezpieczenie majątkowe żony na wypadek owdowienia; dawn. posag wniesiony przez żonę mężowi; por. też Dożywocie;...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /452

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WICI

  W dawnej Polsce-pierw, pęki witek łozowych, żerdzi, pęki powrozów, rozsyłane systemem sztafety do rycerzy jako wezwanie na wyprawę wojenną; wić miała symbolizować karę w wypadku nieusłuehąnia rozkazu; później uniwersały królewskie zwołujące pospolite ruszenie, rozsyłane zwykle 3 razy: na pierwsze...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIARA

  Przeświadczenie, ufność, że coś jest prawdą, że się spełni; przeświadczenie o prawdziwości twierdzeń i dogmatów religii; religia, wyznanie; wierność, zwł. w stosunku do osoby kochanej; towarzysze broni, żołnierze. Akt wiary zob. Autodafe. Bez czci i wiary (łajdak) pozbawiony skrupułów, honoru...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /2 522

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIARDUNEK

  Wiardunk, czwartak, fertbn, śrdw. obrachunkowa jednostka pieniężna równa ćwierci grzywny, używana w Polsce i w krajach ościennych; w XIV i XV w. równa 12 groszom; z nm.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /188

  praca w formacie txt

Do góry