Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PAN DEZYDERY BOCZKO I SŁUGA JEGO PAFNUCY. Szkic z emigranckiego życia

  PAN DEZYDERY BOCZKO I SŁUGA JEGO PAFNUCY. Szkic z emigranckiego życia, powiastka satyr. K. Gaszyńskiego, powst. i wyd. bezim. 1846 w Paryżu. W krzywym zwierciadle dziejów bogatego szlachcica z Litwy, „jednego z naczelników powstania" w swoich stronach, który po klęsce zjechał do Paryża kałamaszką...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN DAMAZY. Komedia konkursowa w 4 aktach

  PAN DAMAZY. Komedia konkursowa w 4 aktach, komedia J. Blizińskiego, nagrodzona w konkursie utworów dram. 1877 w Krakowie, prwdr. w „Tygodniku Ilustr." 1877, wyst. 1877 we Lwowie, wyd. os. popr. tamże 1878. Akcja rozgrywa się w dworku szlach. wokół rodzinnej sprawy o spadek. Celem intryg jest Damazy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN BURMISTRZ Z PIPIDÓWKI. Powieść z życia autonomicznego Galicji

  PAN BURMISTRZ Z PIPIDÓWKI. Powieść z życia autonomicznego Galicji, powieść M. Bałuckiego, wyd. w Krakowie 1887. Wprowadza określenie „Pipidówka" na oznaczenie zapadłej miejscowości prowincjonalnej, po raz pierwszy użyte przez autora w noweli Karykatury (1868). W powieści pojęcie to zostało...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 255

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAN BALCER W BRAZYLII, poemat epicki M. Konopnickiej

  PAN BALCER W BRAZYLII, poemat epicki M. Konopnickiej, prwdr. fragmentów w „Bibliotece Warsz.", j „Wędrowcu", „Kraju", „Przeglądzie Pozn.", „Sfinksie" 1892-1910, wyd. os. całości w Warszawie 1910. Utwór w 6 pieśniach, pisany oktawą. Pomyślany był pierwotnie jako realist. epickie przedstawienie losów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 899

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIKI SEGLASA, powieść F. Skarbka

  PAMIĘTNIKI SEGLASA, powieść F. Skarbka, prwdr. w „Bibliotece Warsz." 1844-45, odb. Warszawa 1845. Zasadą konstrukcji fabuły jest znany z XVIII-wiecznej literatury eur. (także pol.) motyw podróży umożliwiającej konfrontację dwóch kultur. Warszawa, wieś kujawska i Toruń przełomu XVIII i XIX w. w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /932

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIKI KWESTARZA, powieść I. Chodźki

  PAMIĘTNIKI KWESTARZA, powieść I. Chodźki, wyd. w Wilnie 1843—45, t. 1-3, jako III seria Obrazów litewskich, wyd. popr. tamże 1850. „Pamiętnikarz" Michał Ławrynowicz - dworzanin magnacki przeistoczony (dość przypadkowo, w wyniku konfliktu z chlebodawcą) w jeżdżącego po kweście braciszka...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 756

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIKI JANCZARA. Kronika turecka

  PAMIĘTNIKI JANCZARA. Kronika turecka, dzieło Konstantego Michailovicia z Ostrovicy, Serba (wszystkie informacje o biografii autora mają charakter hipotetyczny), powst. w XV w., znane z przekazów rękopiśmiennych czes. i pol. z XVI i pocz. XVII w., tekst czes. druk. 1565 w Litomyślu u A. Augezdeckiego, tekst...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /2 548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIKARSTWO POLSKIE, kwartalnik ruchu pamiętnikarskiego

  PAMIĘTNIKARSTWO POLSKIE, kwartalnik ruchu pamiętnikarskiego, wyd. w Warszawie od 1971 przez Tow. Przyjaciół Pamiętnikarstwa, Komisję Badań nad Pamiętnikarstwem PAN oraz Centrum Pamiętnikarstwa Polskiego. Red. nacz. F. Jakubczak. Powstanie pisma zostało uwarunkowane rozkwitem masowego ruchu pisarstwa...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /2 369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, utwór M. Białoszewskiego

  PAMIĘTNIK Z POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, utwór M. Białoszewskiego wyd. w Warszawie 1970 (ze wstępem J. Wilhelmiego). Pisany u schyłku l. sześćdziesiątych, zawiera opowieść o losach autora w okresie 1 VIII - 9 X 1944 w Warszawie podczas powstania. Białoszewski miał wtedy 22 lata; nie należał do żadnej...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /4 088

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, czyli Dziennik Nauk i Umiejętności, miesięcznik nauk.-lit.

  PAMIĘTNIK WARSZAWSKI, czyli Dziennik Nauk i Umiejętności, miesięcznik nauk.-lit., wychodzący w Warszawie 1815-23, do 1821 wyd. przez J. Zawadzkiego (z J. Węckim), red. przez F. Bentkowskiego, 1822-23 wyd. przez N. Glucksberga, red. przez K. Brodzińskiego, F. Skarbka i J.K. Skrodzkiego. Założony z...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /2 175

  praca w formacie txt

Do góry