Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PARENETYCZNA LITERATURA

  PARENETYCZNA LITERATURA, dzieła o charakterze dydaktyczno-moralistycznym, przedstawiające godne naśladowania wzorce osobowe i zalecające określone sposoby i cele właściwego postępowania. Nazwa pochodzi od gr. paraineo - namawiam, zachęcam. Za twórcę tej odmiany uważany jest gr. mówca i pedagog z V-IV...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /3 814

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARCZEWSKA MELANIA

  PARCZEWSKA MELANIA, ur. 18 XII 1850 w Wodzieradach (pow. łaski), zm. 19 VIII 1920 w Kaliszu, pisarka, publicystka, działaczka społeczno-narodowa. Związana z Kaliszem, od 1914 z Warszawą, odbywała systematyczne podróże po Wielkopolsce, Śląsku i Pomorzu. Wspólnie z bratem, Alfonsem, prawnikiem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 760

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARASCHIVESCU MIRON RADU

  PARASCHIVESCU MIRON RADU, ur. 2 X 1911 w Zimnicei pod Bukaresztem, zm. 17 II 1971 w Bukareszcie, rum. poeta, tłumacz literatury polskiej. Działacz antyfaszyst., od 1934 współpracował z prasą demokratyczną. Z pol. poezji romant. przełożył wiersze Mickiewicza, a przede wszystkim Pana Tadeusza (nagr. Rum...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /828

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARANDOWSKI JAN

  PARANDOWSKI JAN, ur. 11 V 1895 we Lwowie, zm. 26 IX 1978 w Warszawie, prozaik, eseista, tłumacz. Wychowanek gimnazjum klas. we Lwowie, debiutował 1913, jeszcze jako uczeń, „szkicem lit.-filoz." Rousseau (wznow. 1960 w tomie Iuvenilia, gromadzącym drobne utwory powst. przed 1928). W 1913 podjął studia na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /8 204

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARALELIZM

  PARALELIZM, rodzaj —> powtórzenia polegający na występowaniu w ciągu wypowiedzi elementów pod jakimś względem analogicznych: podobnie zbudowanych, realizujących ten sam schemat, równoległych pod względem formalnym lub znaczeniowym. Zjawisko to, znane najbardziej archaicznym tradycjom poet. (np. hebr...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /2 045

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAFRAZA, świadoma stylizacja

  PARAFRAZA, świadoma stylizacja, aluzyjne naśladowanie stylu i poetyki innego utworu lit., pisarza lub gatunku w sposób pozwalający rozpoznać pierwowzór. P. często rozwija i uzupełnia samodzielnie, a nieraz i polemicznie, koncepcje ideowe i estet. pierwotnego utworu, bywa też odmianą swobodnego —>...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /745

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARADY, Recueil de Parades, sześć franc. jednoaktówek J. Potockiego

  PARADY, Recueil de Parades, sześć franc. jednoaktówek J. Potockiego, napisanych dla dworskiej sceny w Łańcucie, wyst. tamże 1792, wyd. 1793, przekł. pol. w „Dialogu" 1958. Pięć z nich wprowadza postaci i motywy komedii dell'arte (zgodnie z charakterem franc. „parades", które wywodzą się ze scenek...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /906

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARAFIAŃSZCZYZNA, cykl satyr, felietonów A. Dunin-Borkowskiego

  PARAFIAŃSZCZYZNA, cykl satyr, felietonów A. Dunin-Borkowskiego, jeden z najgłośniejszych utworów lit. w Galicji przed 1848. Druk w „Dzienniku Mód Paryskich" 1842 przerwano po jednym felietonie; wydanie t.1 -1843 we Wrocławiu (bezim.), t. 2 - utrudnione przez cenzurę i atmosferę skandalu wokół t.1 -1849 w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARADOKS, efektowne i zaskakujące swoją treścią sformułowanie

  PARADOKS, efektowne i zaskakujące swoją treścią sformułowanie, zawierające myśl skłóconą z powszechnie żywionymi przekonaniami, sprzeczną wewnętrznie, która jednak przynosi nieoczekiwaną prawdę - filoz., moralną, psychol., poetycką. Mechanizm p. opiera się na dwóch operacjach: zestawieniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PARA CZERWONA. Obrazek współczesny narysowany z natury, powieść J.I. Kraszewskiego

  PARA CZERWONA. Obrazek współczesny narysowany z natury, powieść J.I. Kraszewskiego (pierwotny tyt. Panicze) z cyklu „obrazków" Bolesławity, wyd. w Poznaniu 1864 (fikcyjna informacja na karcie tyt.: Lipsk 1865), dedykowana P. Wilkońskiej. Pisarz rozwija podejmowane w —» Dziecięciu Starego Miasta problemy...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Like Dodano /13.03.2012 Znaków /1 208

  praca w formacie txt

Do góry