Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PENTAMETR

  PENTAMETR: 1) W antycznej —> metryce dowolny wers pięciomiarowy (—> metrum), przede wszystkim wers złożony z dwóch daktylicznych trypodii katalektycznych (—> kataleksa); w pierwszej daktyle mogły być zastępowane spondejami, w drugiej pozostawały niewymiernie (—> stopa). P. występował najczęściej w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /1 467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PENEW BOJAN

  PENEW BOJAN, ur. 27 IV 1882 w Szumen, zm. 25 VI 1927, bułg. historyk literatury, krytyk lit., slawista, badacz i popularyzator literatury polskiej. Od 1917 prof. uniw. w Sofii (1914 utworzył pierwsze seminarium polonist.), 1923-24 wykładał historię literatury bułg. na uniw. w Krakowie, Warszawie i Lwowie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /1 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEN CLUB

  PEN CLUB, międzynarodowa organizacja pisarzy zał. 1922 w Londynie (m. in. z inicjatywy J. Conrada); nazwa stanowi skrót od wyrazów ang. oznaczających rodzaje twórczości lit.: poets, playwrights (poeci, dramatopisarze), essaists (eseiści), novelists (powieściopisarze), które składają się na słowo pen...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /3 482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PELPLIN a literatura polska

  PELPLIN, miasto w woj. gdańskim, nad Wierzycą. Siedziba opactwa cysterskiego 1276-1823, w 1308-1466 pod rządami Krzyżaków, od 1772 pod zaborem pruskim. P., przywrócony Polsce 1918, prawa miejskie uzyskał 1931. W XIX w. jeden z ważniejszych ośrodków polskości na Pomorzu. Po kasacie zakonu cystersów stał...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /2 847

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PELIKAN JARMIL

  PELIKAN JARMIL, ur. 23 XI 1928 w Rovećnem (pow. Żd'ar nad Sazawą), czes. polonista. Studiował polonistykę na uniw. w Brnie i na UJ (ukończył 1955), habilitował się z zakresu literatur słow. ze szczególnym uwzględnieniem historii literatury i kultury pol. (1969). W pracy badawczej koncentruje się na...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /940

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PELC JANUSZ

  PELC JANUSZ, ur. 5 IX 1930 w Warszawie, historyk literatury. Po studiach polonist. na UW (1948-53) pracował pocz. jako nauczyciel gimn. "później pracownik nauk. IBL PAN, habilitowany 1965, prof. od 1975; prowadzi też zajęcia dydakt. na UW i (1969-72) na UL. W 1975 wykładał na uniw. w Brukseli, prowadząc...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /1 988

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEIPER TADEUSZ

  PEIPER TADEUSZ, ur. 3 V 1891 w Krakowie, zm. 10 XI 1969 w Warszawie, poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk lit. i teatralny. W 1909-11 studiował na wydz. filoz. i prawnym UJ, nast. w Berlinie i Paryżu. Internowany 1914 jako obywatel austr., uzyskał zezwolenie na wyjazd do Hiszpanii. Przebywał tu do 1920...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /6 341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEAN

  PEAN, w antycznej liryce gr. pierwotnie uroczysta pieśń chóralna ( —> oda) śpiewana ku czci Apollina, nazwana tak pd epitetu, jakim obdarzono tego boga (gr. Pieian), przypisując mu moc uzdrowicielską. Autorami utworów tego typu byli Alkajos i Pindar. Później P. nazywano wszelkie pieśni pochwalne i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /829

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EŁK

  Miasto w woj. suwalskim, na Pojezierzu Ełckim, nad Jeziorem Ełckim; miejscowość nazywała się pierw. Lek, czego ślad zachował się w nm. odpowiedniku Lyck; mówiono zatem pierw.: we Łku, ze Łku, co wszakże z czasem zaczęto rozumieć jako: w Ełku, z Ełku; w ten sposób utworzył się nowy mianownik -...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /331

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMAUS

  Osada położona 30 km od Jerozolimy, w III w. zwana Nikopolis, dziś Amwas, gdzie Juda Machabeusz w 166 pne. pokonał wojska syryjskie; zob. też Droga (do Emaus). Chrystus w Emaus obraz (1648) Rembrandta, Paryż, Luwr.

  Emaus zabawa lud. organizowana w niektórych miejscowościach Polski i Czechosłowacji w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /448

  praca w formacie txt

Do góry