Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  EMULACJA

  Przest. współzawodnictwo, rywalizacja; z łac. aemulatio 'naśladownictwo; rywalizacja'; por. Paragon.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLIKA

  Orędzie papieskie do hierarchii kośc. i wiernych w sprawach wiary i moralności, mające charakter ogólniejszy niż bulla (por. Dekretalia); nazywane od ich pierwszych słów; z gr. enkyklios 'okólny; ogólny'; zob. Mater et magistra; Pacem in tenis.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENCYKLIKA

  Orędzie papieskie do hierarchii kośc. i wiernych w sprawach wiary i moralności, mające charakter ogólniejszy niż bulla (por. Dekretalia); nazywane od ich pierwszych słów; z gr. enkyklios 'okólny; ogólny'; zob. Mater et magistra; Pacem in tenis.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /278

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRE

  (wym. apir) Fr., 'cesarstwo', styl cesarstwa, odmiana klasycyzmu francuskiego początku XIX w., związana z okresem panowania cesarza Napoleona I, różniąca się od poprzednich (Ludwik XVI, Dyrektoriat) silniejszym wpływem starożytnej sztuki gr.-rz. i motywów egipskich; z łac. imperium; zob. Imperator. Empire...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIRE

  (wym. apir) Fr., 'cesarstwo', styl cesarstwa, odmiana klasycyzmu francuskiego początku XIX w., związana z okresem panowania cesarza Napoleona I, różniąca się od poprzednich (Ludwik XVI, Dyrektoriat) silniejszym wpływem starożytnej sztuki gr.-rz. i motywów egipskich; z łac. imperium; zob. Imperator. Empire...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /844

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIREUM

  Najwyższa, empirejska sfera nieba w staroż. i śrdw. kosmologii, opisywana zazw. jako sfera ognia i światła; transcendentnie wzniosłe miejsce, uważane za źródło czystej myśli i szczytnych idei; raj, niebo, firmament; z gr. empyrios 'ognisty' od pyr 'ogień'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMPIREUM

  Najwyższa, empirejska sfera nieba w staroż. i śrdw. kosmologii, opisywana zazw. jako sfera ognia i światła; transcendentnie wzniosłe miejsce, uważane za źródło czystej myśli i szczytnych idei; raj, niebo, firmament; z gr. empyrios 'ognisty' od pyr 'ogień'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /274

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMINENCJA

  Od 1644 tytuł kardynałów; z łac. eminentia 'wyniosłość; dostojność'; zob. Szary (Szara eminencja).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMNILDA

  Trzecia żona Bolesława Chrobrego od ok. 988, córka księcia Dobromira z Zachodniej Słowiańszczyzny (zapewne Lutyka lub Obotryty?), wg tradycji ukochana żona, a przy tym kobieta z charakterem i dobry człowiek.

  Kiedy król w przystępie gniewu skazywał kogo na śmierć, miała zamykać skazańca w sobie tylko...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  EMNILDA

  Trzecia żona Bolesława Chrobrego od ok. 988, córka księcia Dobromira z Zachodniej Słowiańszczyzny (zapewne Lutyka lub Obotryty?), wg tradycji ukochana żona, a przy tym kobieta z charakterem i dobry człowiek.

  Kiedy król w przystępie gniewu skazywał kogo na śmierć, miała zamykać skazańca w sobie tylko...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /631

  praca w formacie txt

Do góry