Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  WIERZYNEK Mikołaj

  Właśc. Mikołaj Wirsing, mieszczanin krakowski pochodzenia niemieckiego, kupiec, bankier, generalny zarządca dworu królewskiego od 1341, w 1344 ławnik, w 1347, 1356 i 1364 rajca, żupnik wielicki.

  Uczta Wierzynka. Słynna z wystawności uczta, o której mówiono potem długo w kraju i za granicą, wydana w...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIESŁAW

  Imię męskie, sztuczny płód literacki (tak jak np. Grażyna, zob.) utworzony przez poetę Wincentego Reklewskiego, 1786-1812, a spopularyzowany przez Kazimierza Brodzińskiego w „sielance krakowskiej" Wiesław (1820). Autor przeszedł nawet do dziejów piśmiennictwa polskiego jako „śpiewak Wiesława"; por...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /752

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKI

  Sejm Wielki zob. Sejm (Czteroletni). Wielka Armia, fr. Grandę Armee, armia Napoleona I; dziś zwykle o armii przeszło 600 000 żołnierzy, złożonej w dwóch trzecich z Niemców, Austriaków, Polaków i Włochów, rzuconej na Rosję w 1812, zniszczonej w czasie odwrotu, zwanej też 1'Armee de Russie. Napoleon...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /14 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKOPOLSKA

  Historyczna dzielnica Polski zamieszkiwana przez Polan, którzy w IX-X w. rozpoczęli proces jednoczenia ziem polskich pod władzą Piastów, zwana pierwotnie Polską, a od XIV-XV w. Wielką (tzn. Starą) Polską, kolebka, państwa polskiego. Za Piastów obejmowała całe dorzecze Warty, sięgając na północ daleko...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /781

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELORYB

  Łac. Cetus, konstelacja równikowa, widzialna w Polsce jesienią i zimą; zob. Mira Ceti.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /96

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIENIEC

  Gr. stóphanos, łac. corona, odgrywał w staroż. Grecji i Rzymie znaczną rolę; noszony przez biboszów (przy sympozjach, ucztach) i mówców, wkładany był zmarłym do grobu, zwycięzcom zdobiono nim głowy (zob. Wawrzyn; Laur; Oliwka); wieniec z gałązek i kwiatów kładli sobie na głowę kapłani i urzędnicy...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /3 110

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERNOŚĆ

  Grecka wierność, łac. Graeca fides, wiarołomność. Płaszcz wierności zob. Płaszcz. Wierność attycka zob. Attyka. Wierność nagradza się sama, łac. fidelitas gratia fidelitatis.

  Wierność punicka, łac.fides Punica, fenicka, kartagińska wiarołomność; wg Jugurty, 108,3, Sallustiusza i in.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /306

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIERNY

  Bądź wierny aż do śmierci z Biblii, Apok., 2, 10; dewiza miasta Worcester (zach.-śr. Anglia): Semperfidelis, mutare sperno łac., 'zawsze wierny, gardzę odmianą'. Kto wierny jest w najmniejszej, i w wielkiej sprawie wierny będzie z Biblii, Ew. wg Łuk., 16,10. Ojciec wiernych zob. Abraham. Przywódca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /1 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELKANOC

  Najstarsze i najważniejsze święto w chrześcijańskim roku liturgicznym, poświęcone pamięci zmartwychwstania Chrystusa; termin obchodzenia święta ustalono w 325 na soborze nicejskim, nawiązując do żydowskiego święta Pesach (zob. Pascha), na pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WIELICZKA

  Miasto na skraju Pogórza Karpackiego, w woj. krakowskim, o 13 km od Krakowa; prawa miejskie przed 1290; stolica polskiej soli; zob. Zupa 2 (Solna w Wieliczce).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Bolebor Dodano /23.04.2012 Znaków /166

  praca w formacie txt

Do góry