Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PETRICA ION

  PETRICA ION, ur. 8 VI 1934 w Moldóvita (okręg Cara§-Seve-rin), rum. polonista, tłumacz literatury polskiej. Ukończył studia filol. na UJ (1958). Wykłada literaturę pol. na Uniw. w Bukareszcie; 1974 uzyskał doktorat na podstawie rozprawy o stosunkach kult. pol.-rum. w 2 poł. XIX w. (Confluenfe culturale...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERZYŃSKI WŁODZIMIERZ

  PERZYŃSKI WŁODZIMIERZ, ur. 6 VII 1877 w Opocznie pod Radomiem, zm. 21 X 1930 w Warszawie, prozaik, komediopisarz, poeta. Syn dziennikarza warsz. Henryka, studiował na wydz. filoz. UJ, 1899-1901 przebywał we Francji, Egipcie i Włoszech. W 1901-04 współred. „Głosu Narodu" w Krakowie, 1905 osiadł w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /4 165

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERYFRAZA, omówienie

  PERYFRAZA, omówienie, zastąpienie nazwy jakiegoś przedmiotu, zjawiska, osoby lub pojęcia przez rozwinięte przedstawienie opisowe. W obrębie retorycznych teorii stylu p. była kwalifikowana jako jeden z tropów poet., ważny sposób rozwijania i wzbogacania tematu (—> amplifikacja), osiągania ozdobności i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /2 376

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSYFLAŻ

  PERSYFLAŻ, szyderstwo ukryte pod pozorami uprzejmości, drwina zamaskowana przez użycie ironicznych pochwał i komplementów; utwór lit. o charakterze skrycie szyderczym lub ironicznym, niekiedy naśladujący ironicznie styl in. autora i zbliżający się wówczas do —» pastiszu i —»  parodii. W sensie szerszym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /996

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERSONIFIKACJA, uosobienie

  PERSONIFIKACJA, uosobienie, skonwencjonalizowany literacko rodzaj —> antropomorfizacji, polegający na przedstawieniu tworów nieożywionych, zjawisk natury i kosmosu, zwierząt, roślin, a zwł. pojęć abstrakcyjnych jako postaci ludzkich, które w utworach lit. występować mogą na prawach przemawiających i...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /1 857

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PERIODYZACJA HISTORYCZNOLITERACKA

  PERIODYZACJA HISTORYCZNOLITERACKA, czynności badawcze mające na celu podział —» procesu historycznoliterackiego na fazy rozwojowe, odrębne w swoim charakterze etapy zawarte pomiędzy dającymi się określić granicami czasowymi. Zabiegi periodyzacyjne dotyczyć mogą różnorodnych wycinków i przekrojów...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /7 277

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PEREGRYNACJA MAĆKOWA

  PEREGRYNACJA MAĆKOWA, z Chodawki Kurpetowego syna a Nawłokowego brata, którą opisał Kopera, co dupy łata wołową golenią na kobylim pergaminie, sowizdrzalska groteska, opowieść fantastyczno-blagierska nieznanego autora pod pseud. Januarius Sovizralius, wyd. b.m. 1612, łącznie z —> Peregrynacją...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /13.03.2012 Znaków /2 597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGUMEN

  Dawn. opętany przez czarta, złego ducha, demona; przen. fanatyczny zwolennik, adherent, entuzjasta, opętaniec; z późn. gr. energoumenos 'będący przedmiotem działania'.

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENERGUMEN

  Dawn. opętany przez czarta, złego ducha, demona; przen. fanatyczny zwolennik, adherent, entuzjasta, opętaniec; z późn. gr. energoumenos 'będący przedmiotem działania'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ENIWETOK

  Atol na Pacyfiku, w grupie wysp Marshalla, miejsce pierwszego próbnego wybuchu termojądrowego, dn. 1 XI 1952 (podanego do wiadomości publ. dopiero w 1954), na poligonie atomowym USA, po przesiedleniu mieszkańców atolu (145 osób).

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Florian Dodano /13.03.2012 Znaków /253

  praca w formacie txt

Do góry