Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PIELGRZYM W DOBROMILU, czyli Nauki wiejskie

  PIELGRZYM W DOBROMILU, czyli Nauki wiejskie, pierwsza popularna historia Polski dla ludu, pióra I. Czartoryskiej, wyd. bezim. w Warszawie 1818 (wg wyd. 2 Estreichera istnienie edycji sprzed 1819 wątpliwe), z 40 litografowanymi portretami królów pol.; od 1819 przeważnie z (również bezim.) Powieściami...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 111

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELGRZYM POLSKI. Pismo polityczne i literackie

  PIELGRZYM POLSKI. Pismo polityczne i literackie, jedno z pierwszych czasopism W. Emigracji, wyd. nieregularnie w Paryżu od 4 XI 1832 do grudnia 1833 przez E. Januszkiewicza, red. przez tegoż, w 2 kwartale 1833 przez A. Mickiewicza, przy współpracy B. Jańskiego, od 1 VII przez Jańskiego; początkowo (dla...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /3 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIELGRZYM, czasopismo rel. dla ludu

  PIELGRZYM, czasopismo rel. dla ludu, z czasem również polit. i społ.-oświat., wyd. w Pelplinie 1869-1939; początkowo ukazywało się raz, od 1876 2 razy, od 1877 3 razy w tygodniu. Założycielem i pierwszym red. był Sz. Keller, nast. m. in.: S. Roman, E. Michałowski, L. Nelka, L. Formański, L. Gayzler...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 945

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEKARSKI KRZYSZTOF, z Piekar

  PIEKARSKI KRZYSZTOF, z Piekar, ur. w pocz. XVII w., zm. po 1670, tłumacz. Pochodził ze średniej szlachty. W młodości służył w wojsku, walczył pod Chocimiem 1621, brał udział w wyprawie na Moskwę za Władysława IV. Osiadłszy ok. 1650 na roli, pełnił m. in. urzędy podkomorzego, kasztelana, woj...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 125

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIECHAL MARIAN

  PIECHAL MARIAN, ur. 24 VIII 1905 w Łodzi, poeta, eseista. Ukończył polonistykę na UW. Debiutował jako poeta w „Biesiadzie" 1924. W 1928-30 należał do łódz. grupy lit. Meteor, od 1929 związany był także z —» Kwadrygą. W okresie okupacji niem. brał udział w tajnym nauczaniu, żołnierz AK i BCh...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /2 288

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PICCHIO RICCARDO

  PICCHIO RICCARDO, ur. 7 IX 1923 w Aleksandrii (Piemont), slawista włoski. Studiował na uniw. w Rzymie, 1945—47 red. dziennika ,,L'Avanti", lektor języka wł. na UW 1947—48; 1953-61 prowadził wykłady z literatury ros. i filologii słow. na uniw. we Florencji i Pizie; 1961-65 kierował Instytutem Filologii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /2 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIASECKI PAWEŁ

  PIASECKI PAWEŁ ur. 17 X 1579 w Piasecznie (woj. ruskie), zrn. 1 VIII 1649 w Mogile pod Krakowem, historyk. Studiował w Akad Krak. i dwukrotnie w Rzymie (1610 uzyskał doktorat obojga praw); pełnił funkcje sekretarza na dworze Zygmunta HI: 1627 został biskupem kamienieckim, 1644 przemyskim. Gł. jego dziełem...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /934

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIASECKI STANISŁAW

  PIASECKI STANISŁAW, ur. 15 XII 1900 we Lwowie, zm. 12 VI 1941 w Palmirach pod Warszawą, publicysta, krytyk lit., prozaik, działacz polityczny. W 1920-25 czł. organizacji studenckiej Młodzież Wszechpol., nast. związany z SN-D i ONR; od 1931 w red. „ABC", 1935 założyciel i do 1939 red. i wydawca tyg...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /914

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PĘTKOWSKI KASPER

  PĘTKOWSKI KASPER, ur. w październiku 1554 w Pętkowie na Mazowszu, zm. 15/16 II 1612 w Krakowie, dramatopisarz; jezuita. W 1577-83 prof. humaniorów w Poznaniu i Braniewie oraz greki w Braniewie i Wilnie; 1593-1607 prefekt szkół i kaznodzieja w Jarosławiu, Krakowie i Toruniu; 1596 kapelan obozowy na Podolu;...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PETRYCY SEBASTIAN

  PETRYCY SEBASTIAN, ur. 1554 w Pilznie, zm. 22 IV 1626 w Krakowie, filozof, pisarz, lekarz. Studiował 1573-83 w Akad. Krak. na wydz. sztuk wyzwolonych; po uzyskaniu magisterium wykładał tamże m. in. filozofię Alberta W. i logikę Arystotelesa, objaśniał Eneidę Wergiliusza. Był profesorem poetyki; uczył...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /2 371

  praca w formacie txt

Do góry