Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  PIEŚŃ O ŻOŁNIERZU TUŁACZU

  PIEŚŃ O ŻOŁNIERZU TUŁACZU (inc. „Idzie żołnierz borem, lasem"), popularna pieśń żołnierska, złożona z parzyście rymowanych 8-zgłoskowców. Tekst niestabilny, zachowany w szeregu przekazów wariantowych (najstarsze z XVI w.), które od XIX w. tworzą cykl repertuarowy, zapoczątkowany omawianą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 809

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEŚŃ ŚWIĘTOJAŃSKA O SOBÓTCE, pierwotnie, być może, Sobótki

  PIEŚŃ ŚWIĘTOJAŃSKA O SOBÓTCE, pierwotnie, być może, Sobótki, cykl 12 sielankowo-tanecznych pieśni lirycznych J. Kochanowskiego, osnuty dokoła lud. obrzędu sobótki świętojańskiej, podzielony na wypowiedzi 12 panien, tworzący jakby udramatyzowaną opowieść. Wyd. wraz z in. Pieśniami, w red. C, w...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /2 732

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEŚŃ O ZIEMI NASZEJ, poemat W. Pola

  PIEŚŃ O ZIEMI NASZEJ, poemat W. Pola, powst. (wg M. Manna) 1835, fragm. ogł. 1842-43 w „Orędowniku Nauk." i „Przyjacielu Ludu", całość wyd. bezim. w Poznaniu 1843. Przeniknięty liryzmem, płynącym z przywiązania do „ziemi naszej", opis różnych regionów dawnej Polski bliski jest popularnym w romant...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /2 324

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEŚŃ O WÓJCIE ALBERCIE

  PIEŚŃ O WÓJCIE ALBERCIE (inc. „In Fortuna qui spem totam"), łac. utwór świecki nieznanego autora z XIV w., wyd. przez J.K. Trojańskiego w: Miscellanea Cracoviensis 7 (1815); wyd. popr. R. Peipera w: Forschungen zur deutschen Geschichte 17 (1877). Tematu dostarczyły tragiczne losy krak. wójta Alberta, który...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /2 154

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEŚŃ O WIKLEFIE

  PIEŚŃ O WIKLEFIE, utwór poet. napisany w języku pol. przez Jędrzeja Gałkę z Dobczyna jako tzw. cantilena vulgaris - tj. pieśń ludowa. Powst. przed 1450, zachowana w kopii z ok. 1540-60 (bibl. w Wolfenbuttel, RFN), prwdr. całości ogłosił S.B. Linde w „Pamiętniku Warsz." 1816, nast. kilka wydań...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 358

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEŚŃ NOWINIARSKA

  PIEŚŃ NOWINIARSKA, nowina, „pieśń nowa", wierszowana relacja o bieżących wydarzeniach, przekazywana ustnie (śpiewana) lub w postaci druk. ulotki, zazwyczaj anonimowej, często z wzorem melodii. Znana w całej Europie, w Polsce drukiem rozpowszechniana od XVI w. Przed powstaniem prasy podstawowa forma...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /2 126

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEŚŃ NIEPODLEGŁA. Poezja polska czasu wojny

  PIEŚŃ NIEPODLEGŁA. Poezja polska czasu wojny, konspiracyjna antologia, wyd. w Warszawie w kwietniu 1942 pod red., w układzie i z notami Cz. Miłosza (pseud. ks. J. Robak), w nakł. 1,6 tys. egz., w objętości 128 s. W 5 częściach tematycznych (1 -Zwiastuny burzy, 2 - Ludzka skarga, 3 - Spokojne spojrzenie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEŚŃ

  PIEŚŃ  1) utwór poet., w którym tekst słowny współistnieje z muzyką i melodią) w różnych układach zależności; termin ten może stosować się do wielu gatunków lirycznych, używany też bywał na określenie całości —> liryki; w epice, zwł. dawnej; oznacza część —> eposu, poemat rycerski (chanson de...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /14 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEŚNI SANDOMIERZANINA

  PIEŚNI SANDOMIERZANINA, dwie pieśni religijno-moralne nieznanego autorstwa, zapisane ok. poł. XV w.; stanowiły fragment większego zbioru. Rkps, znany 1852 W.A. Maciejowskiemu, zaginął. Pierwsza z nich, zw. Pieśnią o (siedmiu) słowach Chrystusa na krzyżu (inc. „Mękę Bożą spominajmy"), liczy 21 strof...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /1 319

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PIEŚNI JANUSZA, zbiór 51 wierszy W. Pola

  PIEŚNI JANUSZA, zbiór 51 wierszy (w tym wstępny Śpiew Janusza) W. Pola, powst. 1831-33, wyd. bezim. w Paryżu 1835 (z datą 1833) jako t. 1; trzy wiersze ogł. 1833 w tajnym piśmie lwow. „Konfederatka". Inspirowany powstańczymi przeżyciami poety, dedykowany jest „Polkom Emilii [Sczanieckiej] i Klaudii...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /ebbm89 Dodano /14.03.2012 Znaków /3 409

  praca w formacie txt

Do góry