Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  Bertold Brecht (1898 - 1956)

  Urodził się w Augsburgu. Podjętych studiów medycznych nie ukończył, poświęcając się pracy literackiej i teatralnej. Podczas I wojny światowej został wcielony do wojska. W r. 1922 wystawiona zostaje jego sztuka Spartakus. W latach następnych pracował Brecht na stanowisku dramaturga w teatrze...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /2 519

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Człowiek wobec historii - Czerwone tarcze

  W naszym powieściopisarstwie historycznym Czerwone tarcze Jarosława Iwaszkiewicza zajmują miejsce wyjątkowe. Ta niezwykła powieść czerpała z tradycji wszystko co najlepsze, ale jednocześnie odrywała się od niej, burząc stare konwencje i otwierając nowe, a nieoczekiwane możliwości przed tym...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /8 344

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Leon Kruczkowski (1900 — 1962)

  Urodził się w Krakowie. Ukończył studia w Wyższej Szkole Przemysłowej na wydziale chemii i podjął pracę w przemyśle oraz pracę nauczycielską. Przebywał wówczas (do roku 1931) w Zagłębiu Dąbrowskim. Debiutował tomikiem wierszy Młoty nad światem w 1928 roku. Wydarzeniem literackim staje się...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polemika z legendą historyczną - Kordian i cham

  Pomysł powieści — według świadectwa samego pisarza — zrodził się wiosną 1930 roku. Kordian i cham powstał dzięki przypadkowi — pisał Kruczkowski w wywiadzie dla „Tygodnika Ilustrowanego”. — „Był tani tydzień książki. Przerzucając stosy książek, znalazłem pamiętnik Deczyńskiego w opracowaniu...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /10 383

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Maria Dąbrowska (1889 — 1965)

  Urodziła się 6X 1889 w Russowie koło Kalisza. Studiowała nauki przyrodnicze w Lozannie i Brukseli. Działalność pisarską rozpoczęła jako publicystka; pierwszą wydaną książką pisarki był zbiór opowiadań dla dzieci Powstanie 1863 r. Powitanie wojny i swobody (1916). Za właściwy debiut artystyczny...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 339

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bolesław Leśmian (1878 — 1937)

  Właściwe jego nazwisko brzmiało Lesman. Urodził się w 'Warszawie. Studiował w Kijowie, tutaj związał się z symbolistami rosyjskimi i sam pisał znakomite wiersze w języku rosyjskim. W latach 1903—1907 przebywał we Francji, gdzie dokładnie zapoznał się z nowymi kierunkami w sztuce i przede...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 969

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy ludzie są równi? - Ludzie stamtąd

  Opowiadania Marii Dąbrowskiej zebrane w tomie Ludzie stamtąd odmalowują środowisko bezrolnych fornali wiejskich na początku naszego stulecia. Opowiadania te, między którymi jest kilka mistrzowskich wzorów literackiej polszczyzny i kompozycji nowelistycznej (Dzikie ziele, Łucja z Pokucie), kontynuują nurt...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /8 488

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Śmierć w dziupli - Wiersze Leśmiana

  Korzenie twórczości Leśmiana tkwią w symbolizmie. Odzywają się w niej te same wątpliwości, które nękały Maeterlincka, Ver-laine’a, Miriama. Przyroda, pejzaż to tylko zagadkowe pismo, człowiek dostrzega wprawdzie kształty liter, ale sens tworzonych przez nie słów pozostaje dla niego w ukryciu:

  Nie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /14 608

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Opowiadania Żeromskiego

  Choć najpopularniejszy i przez czytelników najchętniej czytany jako autor powieści, był Żeromski świetnym pisarzem przede wszystkim w prozie nowelistycznej, którą zadebiutował (jeśli nie liczyć miernego wiersza wydrukowanego w tym czasie, gdy był jeszcze uczniem gimnazjum kieleckiego) i którą...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /9 681

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Władysław Broniewski (1897 — 1962)

  Urodził się w Płocku. Dzieciństwo i młodość spędził w rodzinnym mieście. Wybuch I wojny światowej spowodował, iż niespełna osiemnastoletni Broniewski opuścił VII klasę gimnazjum i wstąpił do Legionów. Pozostawał w wojsku do roku 1921, gdzie doszedł do rangi kapitana. Po eksternistycznie...

  Ocena / Przedmiot / Język polski

  Autor /Albinos Dodano /04.06.2013 Znaków /1 947

  praca w formacie txt

Do góry