Język polski /17 000 prac/

 • Ocena brak

  FLEJTUCH

  Brudas, smołuch, niedbalec, śmieciuch, kocmołuch, niechluj; dawn. kłak do przybijania naboju w broni palnej a. do jej czyszczenia, tampon z gazy a. szarpi do zatamowania krwi z rany; nm. dawn. flaien 'myć' i Tuch 'płótno; chustka'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEURUS

  (wym. flóriis) Miasto w prow. Hainaut (płd. Belgia), gdzie 25 VI 1794 fr. Armia Rewolucyjna Sambry i Mozy pod dowództwem Jourdana pobiła połączone wojska austriackie i niderlandzkie.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /200

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEET STREET

  (wym. fli:t stri:t) Prasa londyńska; nazwa ulicy w Londynie biegnącej od Strandu do Ludgate Circus, przy (a. w pobliżu) której mieszczą się liczne redakcje gazet i periodyków; związana z drukarstwem od czasów Caxtona (zob.); od nazwy rzeki Fleet, od 1764 przykrytej i płynącej w kanale.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /315

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLEGETON

  a. Pyriflegeton mit gr. jedna z rzek w Hadesie, potężny strumień płomieni opływający Tartar, por. Eneida, 6,548, Wergiliusza; zob. Styks; z gr. phlógein 'płonąć'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /178

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAWIUSZE

  Łac. Flavii, ród rzymski (gens Flavia) pochodzenia plebejskiego, wywodzący się od poborcy podatkowego z Reate. Ród ten wydał dynastię cesarzy, panującą w 69-96: Wespazjana, Tytusa i Domicjana. Amfiteatr Flawiuszów zob. Kolos(eum).

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLANKA

  Przest bok, skrzydło szyku wojskowego; boczna wieża twierdzy; fr. flanc, nm. Flankę.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /87

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIZYLIERZY

  W XVII w. żołnierze uzbrojeni w lekką strzelbę skałkową zamiast muszkietu; w okresie napoleońskim - żołnierze lekkiej piechoty; żołnierze pododdziału uzbrojonego w pistolety maszynowe (2. wojna światowa); z fr. fusilier 1. poj. 'fizylier'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /252

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FLAGA (1)

  Najważniejszy rodzaj chorągwi (zob.), będący emblematem państwa (flaga państwowa, np. jugosłowiańska) a. narodu (flaga narodowa, np. serbska, chorwacka); flaga podnoszona przez statki morskie nazywa się banderą; na morzu używa się też flag sygnałowych służących do sygnalizacji flagowej, a ubocznie...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIRKA

  Dawna moneta wartości 4 groszy; przen. przest. fraszka, drobiazg, głupstwo; przen. dziewczyna roztrzepana, trzpiot; z nm. vier 'cztery'.

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FIRLEJE

  W XVI-XVII w. figle, żarty; prawdop. z g.-nm. Virlei 'taniec z pieśniami' od fr. virelai XII-XIII w. 'piosenka taneczna truwerów, później typ śrdw. fr. poezji i muzyki, złożony z 3 strof z refrenem*. Stroić (z kogoś) firleje dawne przysł., stroić figle, żarty (kpić, drwić z kogoś).

  Stroi baba...

  Ocena / Kategoria / Definicje

  Autor /Ratibor Dodano /15.03.2012 Znaków /617

  praca w formacie txt

Do góry